- Framtiden er lys for kvinnene i Iran

- Framtiden er lys for de iranske kvinnene. Jeg er viss på at landet en dag kommer til å akseptere FNs kvinnekonvensjon, sa nobelprisvinner Shirin Ebadi da hun gjestet Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) fredag i forrige uke.

OVERGREP: - Det å tvinge kvinner til å bruke slør, er et like alvorlig overgrep som å tvinge dem til å la være, sa Shirin Ebadi.
Foto: Trine Nickelsen

Shirin Ebadi, jurist og menneskerettsforkjemper, møtte ansatte ved SMR og Avdeling for kvinnerett ved Det juridiske fakultet, UiO. Også flere forskere og eksperter fra andre miljøer var til stede under det lukkede seminaret. Det var i samarbeid med Verdibørsen i NRK P2, at seminaret ble arrangert. Programsekretær Kai Sibbern ledet ordet.

- Må settes ut i livet

Ebadi uttrykte stor optimisme for framtiden for den iranske kvinnen.
- 63 prosent av studentene ved Irans universiteter er kvinner. Ønskene disse kvinnene har, vil måtte komme til uttrykk i samfunnet. Jeg tror ikke det vil ta lang tid før vi slutter oss til konvensjonen.

På spørsmål om diskrimineringen av kvinner vil opphøre ved ratifiseringen av FNs kvinnekonvensjon, svarte hun at den er viktig, men ikke nok.
- Iran har allerede undertegnet flere andre konvensjoner, men uten at de er satt ut i livet. Jeg ønsker at vi ratifiserer Kvinnekonvensjonen, men da må også alle deler av den blir etterlevd og respektert. Dette kan ta tid. Den patriarkalske kulturen står i veien for kvinnene, påpekte Ebadi.

Hun er selv troende muslim og representerer den såkalte reformislam. Nobelprisvnneren var klar på spørsmålet om det er den islamske religionen eller regimet som forårsaker menneskerettighetsbrudd.

- Det er ingen motsetning mellom islam og grunnleggende menneskerettigheter. Det finnes land som ikke ønsker demokrati, men de sier det ikke åpent. Isteden skjuler de seg bak religionens maske for å kunne fortsette å føre sitt foreldede styre. Det er nødvendig å sette lyset mot disse maskene for å se hva som skjuler seg bak dem.

- Menneskerettighetene er sterkt preget av vestlig rettstenkning. Er det et problem med hensyn til å få ratifisert konvensjonen i Iran?

- Menneskerettighetskonvensjonen er en internasjonal standard for hvordan vi kan leve bedre. Jeg mener at det verken bør eller skal være noe skille mellom vestlig og ikke-vestlig, sa Ebadi, og fortsatte:
- Jeg erklærer herved min motstand mot en egen menneskerettighetserklæring for muslimske land. Mennesker er mennesker uansett, poengterte fredsprisvinneren til forsamlingens umiddelbare applaus.

- Har du konkret noen idé om hvordan vi her i Vesten kan delta støttende for demokrati og innføring av menneskerettigheter i Iran?
- Det må skje gjennom kommunikasjon men den iranske regjeringen. Om disse samtalene ikke fører fram, er det nødvendig å bruke FN som kanal.

Vil praktisere og kritisere

Ebadi har arbeidet som dommer under sjah-regimet og er i dag forsvarsadvokat i landets sharia-rett, noe hun er blitt kritisert for.
- Det å arbeide som jurist er én ting, det å kritisere loven, noe annet. Jeg er forsvarsadvokat og når jeg går i retten er jeg nødt til å respektere loven. Jeg må arbeide innenfor det lovverket vi har.

- Jeg kan ikke si at jeg ikke vil forsvare en klient fordi jeg ikke respekterer loven. Da vil min klient måtte gå i fengsel. Men det hindrer meg ikke fra å kritisere den. Jeg har skrevet elleve bøker som alle er kritiske. Det er derfor jeg har vært i fengsel og er blitt truet med drap. Vi må se forskjellen på å praktisere og å kritisere. Jeg er nødt til å gjøre begge deler, understreket hun.

Førsteamanuensis Anne Hellum ved Avdeling for kvinnerett viste til at bare fem vers i Koranen er kontroversielle med hensyn til kvinners likestilling med mannen, og ba Ebadi si noe om disse i forhold til Kvinnekonvensjonen.

- Vokterrådet sier at om det er uoverensstemmelser mellom sharia og konvensjonen, skal Iran ikke ratifisere den. Våre konservative ønsker ikke å imøtekomme dette på noen måte. Etter min mening bør vi knytte oss til Konvensjonen uten noen betingelser. La ikke noen bruke islam til å begå overgrep mot kvinner!

Ebadi fikk flere spørsmål vedrørende den pågående debatten i Frankrike om bruk av slør i den offentlige skolen.

- Det å tvinge kvinner til å bruke slør, er et like alvorlig overgrep som å tvinge dem til å la være, poengterte menneskerettsforkjemperen.

- Skjegg er også et symbol på religion. Hvorfor er det ikke forbudt å bære skjegg? Det jeg er imot, er den patriarkalske kulturen. Patriarkatet er ikke knyttet til mannskjønnet, men til en tankegang som ikke godtar likestilling mellom kjønnene. Denne tankegangen finnes både hos kvinner og menn i Iran. Jeg er opptatt av det som foregår i hodene på folk, ikke kjønnet, sa Ebadi og minnet om at en hver mann er vokst opp i fanget til en kvinne.

Emneord: Iran Av Trine Nickelsen
Publisert 17. des. 2003 11:52 - Sist endret 10. des. 2008 15:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere