Mars

Publisert 27. mars 2003 17:13

-Det er under ingen omstendighet aktuelt å omdanne utdanningsinstitusjonene til aksjeselskaper. Utredningsarbeidet som nå pågår om tilknytningsformen for disse institusjonene, er en ren oppfølging av Kvalitetsreformen.

Publisert 20. mars 2003 09:49

En 45 sekunders reklamefilm skal lokke unge mennesker til Universitetet i Oslo. Det rapporteres om humring og latter fra kinosalene i disse dager.

Publisert 20. mars 2003 09:24

Mer enn 500 søknader på ti vitenskapelige stillinger har strømmet til UiOs Senter for fremragende forskning Physics of Geological Processes. - Vi drukner i søknader fra hele verden. Men foreløpig har vi ingen steder å plassere våre nytilsatte, forteller professor Bjørn Jamtveit.

Publisert 19. mars 2003 09:50

Alle vitskaplege artiklar med fagfellevurdering som er publiserte i eit vitskapleg tidsskrift skal telja med i den nye modellen for registrering av publisering ved UiO. Frå 2004 kan 100 millionar kroner av UiOs budsjett fordelast etter denne modellen, som publiseringsutvalet ved UiO foreslår. Verken formidling eller patentering vil bli inkludert.

Publisert 18. mars 2003 13:15

Servicen ved UiO fungerer ganske bra, viser en telefonrunde Uniforum har foretatt. Men omkalfatringen av studieopplegget i forbindelse med innføring av Kvalitetsreformen til høsten er en utfordring for studieinformatørene. Da er det greit å kunne henvise til informasjon som er tilgjengelig på Internett. Det forutsetter imidlertid at man svarer på e-post og sjekker at alle pekere fungerer.

Publisert 18. mars 2003 10:52

Endelig smelter den, snøen som kom den nest siste helgen i oktober og ble liggende. Ved Universitetet i Oslo er det Parkavdelingen som har hovedansvaret for å fjerne snø og is, og i år har ansvaret vært ekstra tyngende, bokstavelig talt. - Jeg kan ikke huske at vi har hatt så mye snø siden jeg begynte i Parkavdelingen for 25 år siden, sier Jan Solberg.

Publisert 18. mars 2003 10:14

I Norge er det i dag mellom 60 000 og 70 000 mennesker som lider av Aalzheimers sykdom. Andelen personer som lider av sykdommen er økende, fordi andelen eldre i samfunnet øker. Dette gir både helsemessige, sosiale og økonomiske utfordringer. Forsker Jannike Mørch Andersen presenterer i en avhandling funn som kan gi grunnlag for utvikling av nye behandlingsmetoder for alzheimer i framtiden.

Publisert 18. mars 2003 09:35

Et felles innføringskurs, seminarer på kveldstid og sosiale arrangementer skal bidra til å bygge opp samhold og fellesskap mellom studentene på Lektor- og adjunktutdanningen .

Publisert 17. mars 2003 12:43

- Tverrfagligheten er det som særpreger fagområdet og fagplanen. De interessante problemstillingene oppstår i møtet mellom fagene, og studieprogrammene gir oss mulighet til å organisere dette på en mer naturlig måte, sier Jan Tore Lønning, professor i datalingvistikk og leder for programstyret for masterprogrammet IT, språk, logikk og psykologi .

Publisert 14. mars 2003 10:22

Studenten skal studerast, analyserast, observerast og bli sett under lupa under Humanioradagane 2003. - Kvalitetsreforma gjer at studenten på nytt er i støypeskeia, seier Jan Eivind Myhre som leiar humaniorakomiteen ved HF-fakultetet.

Publisert 13. mars 2003 14:09

- Både rektor Arild Underdal og eg har ei felles "obskur" fortid i same parti. I dag vil ekte verdikonservatisme vera å oppretthalda universiteta som akademiske institusjonar. Den beste måten å gjera det på er å lata dei halda fram med å vera statlege forvaltingsorgan med særskilte fullmakter. Det sa jusprofessor Jan Fridthjof Bernt på eit møte i regi av Forskarforbundet onsdag 12. mars.

Publisert 13. mars 2003 09:35

"Snørydding og strøing på offentlige veier og fortau i vinter har vært svært mangelfull og medført store problemer med framkommelighet for studenter, ansatte og besøkende ved universitetsområdet på Blindern og Gaustadbekkdalen. De ulempene og risiko for ulykker dette fører til for områdets nær 40 000 daglig besøkende, er uakseptabel," skriver universitetsledelsen i et brev til Samferdselsetaten, undertegnet av universitetsdirektør Tor Saglie og teknisk direktør Tore Christoffersen.

Publisert 11. mars 2003 09:49

- Vi måtte argumentere litt for å få lov til å kalle programmet Materialer og energi for fremtiden , sier Svein Stølen. - Alle masterprogrammene er jo i prinsippet for fremtiden.

Publisert 11. mars 2003 09:18

I et notat til universitetsstyret stiller de tre største tjenestemannsorganisasjonene ved UiO, NTL, 2fO og Forskerforbundet , seg positive til en styrkning av universitetets evne til beslutninger og handling.

Publisert 7. mars 2003 12:20

Det startet med et seminar for to uker siden: grundige analyser av Irak-spørsmålet framført av statsvitere ved UiO. Da var det ingen som tenkte på bok. Likefullt: tirsdag 11. mars er boka et faktum: "Spillet om Irak".

Publisert 6. mars 2003 16:10

Bør Universitetet i Oslo bli et statseid aksjeselskap på linje med Posten og NSB? Nei, lyder det unisont fra tjenestemannsorganisasjonene ved UiO. Nå varsler de at kampen mot særlovsselskap er begynt.

Publisert 5. mars 2003 12:49

Torsdag 6. mars publiserer Det Norske Samlaget og UiO det fjerde bindet av Norsk Ordbok. Det er åtte år sidan førre bind blei publisert, men berre to år til femte bind i serien skal vera klart. - Det vil seia at me skal bli fire gonger meir effektive enn me var, seier direktør Kristin Bakken.

Publisert 3. mars 2003 16:41

Kong Olav V's kreftforskningspris blir mandag tildelt professor Sjur Olsnes ved Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet. Prisen, som er på 500.000 kroner, vil bli utdelt av dronning Sonja under et arrangement i forbindelse med Kreftdagen i Konserthuset mandag kveld. Kong Olav V's kreftforskningspris regnes som den gjeveste en kreftforsker kan få, melder NTB.