Kvinnelige lingvister inn i fakultetsstyret på HF

Professor i lingvistikk Cathrine Fabricius-Hansen ved Germanistisk institutt (bildet) og professor i anvendt lingvistikk Inger Moen ved Institutt for lingvistikk, er valgt inn i Fakultetsstyret for HF. Seniorkonsulent Kaja Schiøtz ved Fagseksjonen HF er valgt inn i styret som representant for de teknisk-administrativt ansatte.

Valget ble avsluttet den 24. november. Stemmeopptellingen viser at det er tre kvinner som har fått flest stemmer fra de ansatte ved Det historisk-filosofiske fakultet.

Professor i filosofi Bjørn Ramberg er valgt som 1. vararepresentant og førsteamanuensis i kinesisk, Rune Svarverud er valgt som 2. vararepresentant til styret. Som vararepresentant for de teknisk-administrativt ansatte, ble Ann Sofie Winther, studiekonsulent ved Institutt for medier og kommunikasjon, valgt.

Det skal også oppnevnes to eksterne representanter til fakultetsstyret. Det er Universitetsstyret som oppnevner etter forslag fra fakultetsstyret. Det nye styret er valgt for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2006.

En varm potet på fakultetet for tiden er forslaget om å samle fakultetets språkforskere i et stort institutt for språk og på samme tid skille ut litteraturvitenskap og kulturfagene. Uniforum har spurt to av de nyvalgte representantene i fakultetsstyret om deres syn på saken:

- Innlysende fordeler

- Jeg vil ikke nødvendigvis gå inn for å samle fakultetets språkforskere i ett stort institutt for språk, sier Cathrine Fabricius-Hansen.
- Personlig kan jeg ganske visst se en rekke innlysende fordeler ved en slik sammenslåing - men selvfølgelig også ulemper. Først og fremst har jeg behov for å få en klarere forestilling om hva det er som skal oppnås og om målene eventuelt kan nås med mere fleksible organisasjonsløsninger, sier hun.

Går ikke inn for språkinstitutt

- Jeg kommer på det nåværende tidspunkt ikke til å gå inn for et stort språkinstitutt, sier Inger Moen til Uniforum. Hun minner om at fakultetet har vært igjennom store omlegginger i de senere år.

- Kvalitetsreformen og de nye studieprogrammene er ikke på plass. Det vil si at vi må regne med ytterligere reorganiseringer av undervisningen. Det er helt nødvendig å prioritere kvalitetsreformen i vårt planleggingsarbeid. Det er, etter min oppfatning, hensiktsmessig å ta for seg én reform av gangen, understreker hun.

- Dersom vi må omorganisere instituttstrukturen, og det er grunner som taler for at vi bør ha færre institutter enn vi har nå, bør vi gå frem med nennsom hånd. En oppsplitting av en rekke eksisterende enheter, enheter som har gitt uttrykk for at de ikke ønsker en slik oppsplitting, vil være uheldig i et fakultet preget av en høy grad av reformtretthet, mener Moen.

Emneord: HF: nytt institutt for språk Av Trine Nickelsen
Publisert 25. nov. 2003 13:25 - Sist endret 10. des. 2008 15:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere