Aksjonerer for fotoavdelingen

Foto- og tegneavdelingen ved MN-fakultetet (FTA) har eksistert i nesten 60 år. Nå vurderes det om avdelingen har noen framtid. Ansatte ved fakultetet krever i et opprop at avdelingen forblir slik den er idag.

VIL SLOSS: Ivar Mysterud ved Biologisk institutt vil sloss for Foto- og tegneavdelingen ved MN-fakultetet.
Foto: Ståle Skogstad

- Det er opplagt at et fakultet som omfatter så store, mangfoldige institutter som MN-fakultetet, må ha en slik tjeneste. FTA bør styrkes og utvikles videre med nye elektroniske tjenester, mener førsteamanuensis Ivar Mysterud ved Avdelig for zoologi. Han frykter at fotoavdelingen blir flyttet fra Biologibygningen eller at den blir lagt ned. Det er Mysterud som står bak oppropet som nå sirkulerer til undertegning blant alle ansatte ved MN-fakultetet.

Fra ti til fire ansatte

Det har på det meste vært ti ansatte ved Foto- og tegneavdelingen: fire fotografer og seks tegnere. I løpet av de siste årene har bemanningen blitt redusert til fire, to fotografer og to tegnere. Avdelingen utfører oppdrag gratis innen fotografering, scanning/brenning av cd'er, utarbeidelse av overhead/lysbilder, kopiering, laminering og tegning.

I et ferskt notat fra administrativ leder Kai Åge Fjeldheim ved MN-sekretariatet, går det fram at antall utførte oppdrag ved FTA er sunket med 38 prosent fra 1999-2002. I notatet er det utredet tre mulige framtidsscenarier for avdelingen: 1)spisse FTAs virksomhet, 2) opprettholde FTA i sin nåværende form, eller: 3) konkurranseutsette de funksjonene som FTA nå utfører.

- Bli som det er

- Bare ett av disse bør godtas av oss brukere når det gjelder denne tjenesten, nemlig at den opprettholdes i sin nåværende form med den lokaliseringen enheten har i dag, poengterer Mysterud.

Han viser til at FTA nylig er rustet opp, blant annet er et digitalt kamera blitt kjøpt for å utvide service-tilbudet.
- Vi er mange brukere av denne enheten, som vil gjøre alt som står i vår makt for å hindre at den blir flyttet eller lagt ned. Det er derfor om å gjøre å dokumentere at det fortsatt er stort behov for enheten, og at vi er mange som ønsker å beholde den slik den er idag.

- At denne tjenesten finnes er tydeligvis ikke på langt nær nok kjent på de ulike instituttene. Her må det straks gjøres en jobb rundt på alle MNs institutter.

Emneord: Biologisk institutt Av Trine Nickelsen
Publisert 19. des. 2003 10:47 - Sist endret 10. des. 2008 14:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere