Oktober

Publisert 31. okt. 2003 15:30

USAs førre president, Bill Clinton skal halda eit foredrag i Auditorium 1 i Georg Sverdrups hus på Blindern onsdag 5. november kl. 1030. Tema for foredraget er behovet for å samla inn meir pengar til arbeidet med å hjelpa land der store delar av folket lir av AIDS eller er råka av HIV-viruset.

Publisert 30. okt. 2003 14:57

Aldri har studentkafeene hatt mer omsetning, salget av idrettskort vært større og eksamensangsten meldt seg tidligere. - Effekten av Kvalitetsreformen er enorm, sier Lisbeth Dyrberg , administrerende direktør i Studentsamskipnaden.

Publisert 30. okt. 2003 14:20

Ideen om et eget institutt for språk møter motstand spesielt blant mange av HF-fakultetets litteraturvitere. - En slik løsning er verken ønskelig eller mulig, mener bestyrer ved Institutt for britiske og amerikanske studier (IBA), Einar Bjorvand . Han foreslår i stedet et Europa-Amerika institutt.

Publisert 30. okt. 2003 14:11

- Språk, litteratur og kultur er ingen naturlig enhet, mener fire professorer og språkvitere ved HF-fakultetet. De ønsker å samle fakultetets språkforskere innenfor et stort institutt for språk og vil samtidig skille ut litteraturvitenskap og kulturfagene.

Publisert 30. okt. 2003 12:38

Det ble et forvarsel om at vi står foran en kommende kulturkamp, en kamp om universitetets sjel, da Ryssdal-utvalgets forslag til ny universitetslov var oppe til debatt i Universitetets Aula. Møtet onsdag kveld ble en markering av den massive motstanden mot lovforslaget ved UiO.

Publisert 30. okt. 2003 10:28

Fleire av takplatene i Økonomi- og planavdelinga i 6. etasje i Administrasjonsbygningen på Blindern har ramla ned dei siste vekene. - Det er berre utruleg flaks som har gjort at ingen av dei 40 tilsette har fått platene i hovudet, fortel verneombod Sofie Jakobsen.

Publisert 28. okt. 2003 13:47

- Alle har rett til undervisning, også dei funksjonshemma studentane. Difor bør alle forelesarane gjera det dei kan for at alle skal kunna forstå forelesingane deira. Det seier Anne Simpson , som har utvikla ideen om "Teachability" eller tilgjengeleg undervisning.

Publisert 27. okt. 2003 11:19

Denne veka vil humaniorastudentar få læra om det menneskelege genomet og datamaskinar medan realist- og medisinstudentar vil få læra om det politiske islam og om maktutgreiinga. - Ynsket er at studentane våre skal få ein smakebit av forskinga som går føre seg på heilt anna fagfelt enn dei har valt, seier rektor Arild Underdal.

Publisert 24. okt. 2003 17:47

UiOs førre rektor, medisinprofessor Kaare R. Norum avduka fredag 24. oktober kunstmålaren Svein Strands portrett av Kaare R. Norum. Rektor Arild Underdal var blant dei første som fekk ein gløtt av måleriet.

Publisert 24. okt. 2003 16:37

Alle fagforeiningane ved UiO inviterer til stormøte om framtida til universitetet i Universitetets Aula onsdag 29. oktober. - Formålet vårt er å informera alle tilsette og studentar om kva innstillinga til både fleirtalet og mindretalet i Ryssdal-utvalet går ut på, fortel styremedlem Ulrik Sverdrup i Tenestemannslaget ved UiO.

Publisert 21. okt. 2003 13:39

Bibliotek for humaniora og samfunnsvitskap i Georg Sverdrups hus er opna igjen etter at det i over ein månad har vore stengt etter at fleire takplater fall ned over nokre av lesesalsplassane.

Publisert 21. okt. 2003 11:10

- Målet er at Teknisk avdeling i enda større grad skal framstå som et serviceorgan for ansatte og studenter. - Vi har en jobb å gjøre, ikke minst på informasjonssiden, sier Frode Meinich , nytilsatt teknisk direktør ved Universitetet i Oslo.

Publisert 21. okt. 2003 09:10

- Mange svarte jeg snakker med, sier at det var bedre under apartheid. Det er sjokkerende å høre folk si det, medgir professor Jeremy Seekings ved University of Cape Town.

Publisert 20. okt. 2003 15:17

Kåre Berg mottok hundre prosent lønn fra Universitetet i Oslo samtidig som han arbeidet 88 prosent ved Ullevål universitetssykehus. Er dette akseptabelt? Vi stilte spørsmålet til lønns- og personalsjefene ved institusjonene.

Publisert 20. okt. 2003 15:16

Professor emeritus Kåre Berg har trukket sitt søksmål mot Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus. - Trekningen markerer ikke slutten på striden, forsikrer Bergs advokat Sigurd Klomsæt . Råderetten over et unikt genetisk materiale samlet inn fra tvillinger og deres avkom gjennom mange år, står sentralt.

Publisert 17. okt. 2003 16:41

Gjennom sine mange lærebøker og radio- og TV-programmer har Otto Øgrim brakt fysikken ut til folket. 1. oktober fylte fysikeren på roterommet 90 år.

Publisert 16. okt. 2003 15:15

Norsk Ordbok får tre millionar kroner mindre enn dei hadde søkt om på Kulturdepartementets budsjettforslag for 2004. - Konsekvensen kan bli at me må forlata målet om å bli ferdig i 2014, fryktar prosjektdirektør Kristin Bakken . Kulturdepartementet held likevel fast på dette målet.

Publisert 16. okt. 2003 13:40

Blant samarbeidslandene i Sør er Sør-Afrika blitt det viktigste for Universitetet i Oslo. Men det er til et skuffet folk studenter og forskere fra UiO kommer, ti år etter apartheid.

Publisert 16. okt. 2003 13:25

Norge har, som ett av fire land i verden, krevd ubegrenset adgang for sine utdanningsinstitusjoner til Sør-Afrika. Etter at den sørafrikanske utdanningsministeren, Kader Asmal, gikk skarpt ut mot det norske kravet på en konferanse i Bergen nylig, har regjeringen snudd.

Publisert 16. okt. 2003 09:34

UiO har løyvd ni millionar kroner over fem år til forsking på samansmeltinga av mobiltelefon, datamaskin, fjernsyn og radio og på kva det får å seia for oss og det samfunnet me lever i. - Me skal skriva historia medan historia blir til, forklarar Knut Lundby og Sten Ludvigsen i InterMedia.

Publisert 15. okt. 2003 16:04

Universitetet i Oslo har nylig inngått utvekslingsavtaler med tre ledende amerikanske universiteter: University of North Carolina - Chapel Hill, University of Oregon, og University of Washington- Seattle, går det fram av en pressemelding fra Norges ambassade i Washington.

Publisert 15. okt. 2003 12:10

Denne veka sparkar UiO i gang Frida, dei norske universiteta sitt nye system for forskingsdokumentasjon. På nettadressa http://frida.uio.no vil du få tak i alt du har behov for å vita om forsking og forskarar.

Publisert 15. okt. 2003 11:15

Den verdenskjente økonomen Amartya Sen er tvetydig i synet på de globaliseringskritiske bevegelsene. - Jeg vil si at de stiller de rette spørsmålene, men jeg kan ikke identifisere meg med svarene de gir, de er for enkle, som at alt skal bli bra hvis man stopper internasjonal handel! Men verden er et bedre sted fordi disse bevegelsene er her, mener han.