GATS-forhandlingene: Norge ville presse Sør-Afrika

Norge har, som ett av fire land i verden, krevd ubegrenset adgang for sine utdanningsinstitusjoner til Sør-Afrika. Etter at den sørafrikanske utdanningsministeren, Kader Asmal, gikk skarpt ut mot det norske kravet på en konferanse i Bergen nylig, har regjeringen snudd.

SKOLEBARN: Skolebarn i Cape Town i Sør-Afrika.
Foto: Trine Nickelsen

Den sørafrikanske utdanningsministeren har mottatt krav om at utenlandske leverandører av utdanningstjenester uhindret skal kunne etablere seg i Sør-Afrika. Slike krav har kommet fra fire land: USA, Kenya, New Zealand - og Norge, i GATS-systemet omtalt som "The Norway Alliance".

Handelsavtale med tjenester

GATS er forkortelse for General Agreement om Trade in Services og omfatter kjøp og salg av tjenester, herunder utdanning. Utenlandske utdanningsinstitusjoner skal kunne konkurrere på like vilkår med landets egne universiteter og høgskoler. Disse skal også kunne motta samme støtte fra staten som godkjente nasjonale utdanningsinstitusjoner.

- Har virket ødeleggende

Den 4. mars i år talte, ifølge den sørafrikanske avisa Business Day, Kader Asmal til det sørafrikanske parlamentets handels- og industrikomité og advarte mot å åpne landets utdanningssektor for utenlandske institusjoner. Private utenlandske aktører har hatt en ødeleggende effekt på afrikansk høyere utdanning, poengterte Asmal. Han framholdt at Sør-Afrika for enhver pris må unngå at GATS "setter vår utdanning, vår kultur og vår framtid i fare".

Men det var først denne måneden at budskapet fra Asmal synes å ha nådd fram til norske myndigheter. Ministeren talte under SIUs høstkonferanse i Bergen den 6. oktober, hvor aktører innen høyere utdanning og forskningssamarbeid mellom Norge og land i Sør var samlet.

- Norges anmodning kommer som en overraskelse på meg. Det er beklagelig at anmodningen kom uten noen forutgående drøfting med mitt departement, ikke minst i lys av det sterke og konstruktive forholdet som vi har mellom våre to land innen utdanning, sa Asmal.

I sitt innlegg advarte ministeren mot GATS-avtalen som han mener vil kunne resultere i enda større ulikheter mellom folk i et land som allerede er sterkt preget av gapet mellom fattige og rike. Han viste til et eksempel der en utenlandsk utdanningsaktør "skamløst henvendte seg til studenter fra rike deler av samfunnet, særlig hvite studenter som ellers ville dratt utenlands for å studere". Ministeren framholdt at innsatsen som gjøres for å sikre alle lag av befolkningen utdanning, uansett inntekt og hudfarge, kan bli svekket om begrensningene på import av utdanningstjenester fjernes.

- Uklokt av Norge

Studie- og forskningsdirektør ved UiO, Toril Johansson, var til stede under SIU-konferansen og medgir at hun var uvitende om Norges krav overfor Sør-Afrika.
- Jeg var ikke klar over at Norge har framsatt et slikt krav, og må innrømme at jeg ikke syntes det var klokt av norske myndigheter, sier Johansson.

- Kader Asmal gikk krasst ut mot at Norge krever fri adgang for sine institusjoner. Det virket svært kraftfullt da han framførte kritikken mot Norge, konstaterer Johansson.
Hun registrerte med interesse hvor sterkt Asmal understreket det offentliges rolle i utviklingen av utdanningssektoren i Sør-Afrika.

- Jeg har inntrykk av Asmal som en liberal politiker, men likefullt framstod han som en varm talsmann for offentlig styring over utdanningssektoren. Ministeren understreket at utdanning aktivt kan bidra til kulturbygging i et land som Sør-Afrika, med store kulturelle og sosiale forskjeller.
Selv fikk hun god kontakt med ministeren under konferansen.

- Jeg hadde Asmal til bords dagen før han holdt sitt skarpe innlegg. Han stilte meg en masse spørsmål, var informasjonssøkende og virket svært kunnskapsrik. Han framstod som en utrolig spennende person, forteller Johansson.

Kader ble utdanningsminister i Thabo Mbekis regjering i juni 2000. Han har bakgrunn i ANC og tilbrakte mange år i eksil i Irland, hvor han var en internasjonalt høyt respektert professor i menneskerettighetslovgivning ved Trinity University i Dublin. I 1994 hentet Nelson Mandela ham hjem til Sør-Afrika og gjorde ham til minister for skog og vann.

Utdannings- og forskningsdepartementet:
- Saken er avsluttet

Statssekretær Helge Ole Bergesen i UFD var til stede under SIU-konferansen i Bergen. Det var han som svarte den sørafrikanske ministeren på hans innlegg.

- Hva sa du til utdanningsminister Kader Asmal?
- Jeg svarte at Norge ikke kommer til å forfølge dette kravet. Vi har notert at Sør-Afrika ikke ønsker å åpne sin utdanningssektor. Vi vil heller ikke stille nye krav overfor andre utviklingsland på utdanningsområdet. Saken er nå avsluttet fra vår side.

- Mange har etterlyst større åpenhet i forhandlingsprosessen. Hvorfor har ikke kravene til Sør-Afrika og andre land i Sør vært gjort kjent i offentligheten?
- Det har ikke vært noe ønske fra vår side om å holde dette hemmelig. Det har stått om saken i flere aviser.

- Måtte det en sørafrikansk utdanningsministers nærvær i Norge til før departementet endret sitt syn i denne saken?
- Det var under konferansen i Bergen at beslutningen ble gjort offentlig kjent fra vår side. For øvrig har jeg ingen kommentar.

- Er det aktuelt å beklage overfor den sørafrikanske regjeringen for måten Norge har håndtert denne saken på?
- Nei. Det er det ingen grunn til.

GATS

* Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) er blant Verdens handelsorganisasjons (WTO) viktigste avtaler.
* Overenskomsten trådte i kraft i januar 1995.
* Den omfatter det første og eneste sett av multilaterale regler som dekker internasjonal handel med tjenester, herunder utdanning.
* Betingelsen "National Treatment" er særlig kontroversiell: Den krever at nasjonale og utenlandske private aktører skal behandles likt. Utenlandske, private utdanningsinstitusjoner skal kunne motta statsstøtte i landet de etablerer seg i på lik linje med landets egne institusjoner.

Emneord: Sør-Afrika, Internasjonalisering, Afrika Av Trine Nickelsen
Publisert 16. okt. 2003 13:25 - Sist endret 10. des. 2008 15:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere