Juni

Publisert 30. juni 2003 15:46

165 UiO-tilsette deltok på Velferdsutvalets båttur med Lady Mack på Oslofjorden torsdag 19. juni 2003. Blues, dans, god mat og drikke og eit nydeleg ver, var heile turen i eit nøtteskal.

Publisert 27. juni 2003 11:06

Hvorfor blir det hybelkaniner? undret klasse 6b på Ullsmåg skole i Bergen og satte i gang et forskningsprosjekt. En av elevene oppsøkte Elektronmikroskopisk laboratorium for biologiske fag ved Universitetet i Oslo for å finne ut hva hybelkaniner egentlig inneholder.

Publisert 26. juni 2003 09:30

Redaktør av Uniforum dei siste seks åra, Martin Toft, er tildelt prisen Årets nynorskbrukar 2003. - Det kjennest godt å bli sett pris på, seier Toft på telefon frå Ørsta. Prisen mottok han på Ivar Aasen-tunet onsdag kveld denne veka.

Publisert 25. juni 2003 15:06

Ledninger dingler fra taket, himling mangler, støv ligger i tykke lag på gulvet, menn med snekkerbukse og Totendialekt har inntatt lokalet og ikke en eneste cappucino-drikkende ungdom er å se. Og utenfor graves det et kjempehull i bakken. Hva er det som skjer, konstituert teknisk direktør Helga Sagsveen?

Publisert 23. juni 2003 13:35

- Private nettverter er ikke nødvendigvis opptatt av ytringsfriheten, men av å redusere risiko. Det er billigere å nekte en ytring som er på kanten enn å hyre en advokat for å få den rettslig vurdert, noe som kan koste 20 000-30.000 kroner per sak, advarer universitetslektor Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk. Han ble nylig kåret til tiårets viktigste Internettperson i Norge.

Publisert 23. juni 2003 11:14

En ny sultkatastrofe er ventet i Afrika, og mye tyder på at det kan bli den verste noensinne. Til tross for dette har matvaresituasjonen på kontinentet fått relativt liten oppmerksomhet i norsk presse. Kanskje skyldes det at bildene ikke er blitt grusomme nok?

Publisert 23. juni 2003 11:06

Det var berre kome inn tre søknadar til den ledige stillinga som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo då søknadsfristen gjekk ut 17. juni. Dei tre søkjarane er konstituert universitetsdirektør Inger Stray Lien, fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes ved Det utdanningsvitskaplege fakuletet og områdedirektør Arvid Hallén ved Noregs forskingsråd.

Publisert 20. juni 2003 15:30

For første gong syner Universitetet i Oslo fram delar av kunstsamlinga si på eit brett. Det skjer på utstillinga Universitetet og kunsten i Galleri Sverdrup i Georg Sverdrups hus (Nye UB) på Blindern. Den vil vera open for publikum fram til 22. august.

Publisert 19. juni 2003 19:03

- Jeg håper at dette verket vil gi premisser til en debatt om utviklingspolitikk som jeg ønsker meg, sa utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson under lanseringen av tre-binds verket "Norsk utviklingshjelps historie" den 19. juni.

Publisert 19. juni 2003 12:22

- Dette er ein kjempefin inspirasjon både for meg og forskargruppa mi. No blir det mogleg å få kjøpt inn ein god del av det utstyret me har gått og ynskt oss. Slik reagerer professor og fugleekspert Jan Terje Lifjeld ved Zoologisk museum på kunngjeringa om at han har fått Universitetets forskingspris for 2003. Prisen er på 250 000 kroner.

Publisert 18. juni 2003 12:06

Prisen for godt læringsmiljø 2003 går til Prosjektforum: Organisasjons- og ledelsesstudier.
- Studentene blir utsatt for ekstrem læring ved "gjøring". De dyktiggjøres til å ta seg fram selv. Vi kan se hvordan de vokser.

Publisert 18. juni 2003 11:11

I sitt møte 10. juni vedtok Universitetsstyret med knappest mulig flertall å dele Biologisk institutt. - Lite framtidsrettet, mener styremedlem og biologiprofessor Kristian Gundersen.

Publisert 18. juni 2003 11:08

Bare 2-3 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo har innvandrerbakgrunn. UiO ønsker seg flere - og satte nylig i gang et toårig prøveprosjekt som skal sørge for bedre rekruttering og oppfølging.

Publisert 18. juni 2003 10:59

Har du valget mellom å forske og administrere? Da bør du velge det første, i hvert fall hvis du er opptatt av lønn. En fersk rapport viser at vitenskapelig ansatte får stadig større forsprang på ansatte i administrative stillinger.

Publisert 18. juni 2003 09:09

- Kristeleg Folkeparti har klart å halda på kjerneveljarane sine på rundt 10 prosent trass i at lekmannskristendomen har endra seg mykje sidan teologiprofessor Ole Hallesbys namn var synonymt med lekmannsrørsla.

Publisert 12. juni 2003 14:49

Fagforeiningane har brote forhandlingane med UiO-leiinga om ein ny omstillingsavtale. - Det er leit at ikkje universitetet kan gå med på ein intensjon om ikkje å bruka oppseiingar under omstilling, seier fagforeiningsrepresentantane til Uniforum. - Arbeidsgjevar kan ikkje støtta ei formulering som kan tolkast som ein "garanti" mot oppseiing, seier assisterande personaldirektør Erik Gulbrandsen.

Publisert 11. juni 2003 17:04

SINTEF utset den planlagde innflyttinga i Mikroteknologisenteret i Gaustadbekkdalen med enda ei veke. Det opplyser prosjektdirektør Anders Haneborg til Uniforum. Etter store vibrasjonsproblem i dei garantert vibrasjonsfrie laboratoria, blei den planlagde opninga i januar utsett med eit halvt år. Dårleg brannsikring er årsaka til at forskarar frå UiO og SINTEF ikkje kan flytta inn etter planen torsdag 12. juni.

Publisert 11. juni 2003 15:52

Nå er han ferdig - Tor Saglie. Klokka 14 onsdag 11. juni spiste han kake med sine nærmeste medarbeidere i 9. etasje i Administrasjonsbygningen. Klokka 15 forlot han bygningen for siste gang som universitetsdirektør.

Publisert 11. juni 2003 11:26

No vil det løna seg også økonomisk for ein forskar å få ein artikkel publisert i eit vitskapleg tidsskrift. Styret vedtok tysdag 10. juni å innføra ein finansieringskomponent med grunnlag i publisering i vitskaplege publikasjonar. I første omgang vil mellom 10 og 15 millionar kroner bli løyvde til formålet frå neste år.

Publisert 11. juni 2003 11:11

Også i framtida blir det todelt leiing på institusjonsnivå ved UiO. Det er klart etter at Universitetsstyret tysdag 10. juni vedtok Universitetsdirektørens framlegg om at det framleis skal vera ei administrativ og ei politisk valt linje i universitetsleiinga.

Publisert 10. juni 2003 15:10

Universitetets forskningspris på 250 000 kroner går i år til professor Jan Terje Lifjeld ved Zoologisk museum ved Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage på Tøyen. Formidlingsprisen, som også er på 250 000 kroner, går til førsteamanuensis Michael Baziljevich ved Fysisk institutt, mens Prisen for godt læringsmiljø går til Prosjektforum ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur . Det vedtok Universitetsstyret tirsdag 10. juni. Alle prisene blir utdelt på Universitetets årsfest 2. september.

Publisert 6. juni 2003 14:39

Universitetssdirektør Tor Saglie vil halda fram med todelt leiing på institusjonsnivå ved UiO. Det vil seia at det framleis vil vera ei administrativ og ei politisk valt linje i universitetsleiinga. Det går fram av avgjerdsnotatet som universitetsdirektøren legg fram for Universitetsstyret 10. juni.