- Studentene får masse selvtillit

Prisen for godt læringsmiljø 2003 går til Prosjektforum: Organisasjons- og ledelsesstudier.
- Studentene blir utsatt for ekstrem læring ved "gjøring". De dyktiggjøres til å ta seg fram selv. Vi kan se hvordan de vokser.

Det sier universitetslektor Dag Gjestland. Han har vært faglig ansvarlig for Prosjektforum ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK-senteret) de siste fire årene.

- Å få denne prisen er en stor ære og anerkjennelse. Det er klart vi er glade nå. Og det er mange å dele gleden med: oppdragsgivere, veiledere og studenter.

Prosjektforum er et 30 poengs heltids studietilbud ved SV-fakultetet og går over ett semester.
- Det spesielle pedagogiske "grep" er at studentene sendes ut i det virkelige liv. Prosjektgrupper på fem studenter får i oppdrag å utføre et utredningsarbeid hos en ekstern oppdragsgiver; en bedrift i privat sektor, en offentlig etat eller en interesseorganisasjon. Og oppdraget er reelt, utarbeidet i samarbeid med Prosjektforums stab. Oppdraget skal danne grunnlag for endringer i rutiner, systemer eller prioriteringer hos bedriften eller etaten, forteller Gjestland.

Attraktivt studium

Prosjektforum har høy prestisje blant studentene ved SV-fakultetet og tilsvarende stor søkning. Men nåløyet er trangt: hvert semester tas 30 studenter opp, altså 60 på årsbasis.
- Studentene må ha tre års studier bak seg for å komme inn. Det er viktig for oss at studentene har en viss modenhet. De fleste har samfunnsvitenskapelig bakgrunn, men vi tar også opp studenter med annen bakgrunn, som sykepleiere. Jeg har tro på et bredest mulig kompetansegrunnlag, sier Gjestland.

I flere år har Prosjektforum utmerket seg ved å ta i bruk nye og dynamiske undervisningsformer. Studiet starter med en tre dagers samling.
- På dét tidspunktet er studentene forventningsfulle, litt over på det engstelige. Det skjer mye med dem på få dager. En tone etableres studentene imellom som er preget av nærhet og forpliktelse og varer semesteret ut. Læringskurven er bratt. I løpet av få dager får studentene en basis i prosjektmetodikk, blir kjent, lærer navn, møter oppdragsgivere og veiledere.

"No pain, no gain"

All undervisning er obligatorisk, og studentene må legitimere eventuelt fravær. Undervisningen blir gitt som heldagssamlinger av Prosjektforums egen stab, gjesteforelesere og instruktører.

Formen veksler mellom øvelser, presentasjoner, forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner. Studentaktiviteter som rollespill, kommunikasjonsøvelser og dramatiseringer blir også brukt i fellesundervisningen.
Studentene har helt og holdent ansvar for egen læring.
Studentene får råd om strategi, veivalg og løsningsforslag hos veileder.

Oppdraget utføres hos oppdragsgiver og studentene er der fire dager i uka. Kontakten mellom studenter og veiledere går via epost.
- Prosjektarbeidsformen stiller store krav til selvstendighet og ansvarsfølelse hos studentene. De skal holde tidsfrister, forholde seg til hva ting koster - penger skal være bevilget på forhånd, de må sørge for progresjon og holde gruppa sammen. Arbeidet med prosjektrapporten utgjør hovedarbeidet for studentene.

Prosjektforum ønsker at studentene skal føle seg utvalgt, at de skal oppleve at det satses på dem og at det stilles forventninger.
- Vi har mange blide studenter. Men det er mye frustrasjon, også; vi jobber etter "no pain, no gain"-modellen. Opplegget er autoritært - og ganske fritt og freidig. Studentene føler eierskap til prosjektene sine, de er stolte og ærekjære. Og de er svært opptatt av nytte, vil for enhver pris unngå at prosjektoppgaven ender i en skuff, poengterer Gjestland.

Økt selvtillit

- På avslutningsmøte overleverer studenten rapporten til den bedriften, etaten eller interesseorganisasjonen som de har vært konsulenter for. På disse møtene sitter oppdragsgiver skolerett og blir fortalt hvordan organisasjonen bør utvikles på det aktuelle feltet. Sånt er egnet til å gi studentene selvtillit, mener Gjestland.

- Det er aldri noen som dropper ut fordi de mister interessen. Det er en sterk indikator. Vi legger stor vekt på evalueringer. Hvert år endrer vi ti prosent på studieopplegget. Nå jobber vi med å utvikle studietilbudet innenfor rammen av Kvalitetsreformen. Fra høsten 2004 håper vi å kunne tilby et eget tverrfaglig masterprogram i organisasjonsstudier. Å få Læringsmiljøprisen gir stor inspirasjon til det videre arbeidet.

Eksempler på arbeidsgivere og tittel på prosjektrapporter:

Statskraft: "Hjemme-PC, et nødvendig onde?"
Lier kommune: "Idédugnad som utgangspunkt for lokalsamfunnsutvikling"
Idrettsklubben Skeid: "Organisering av elitefotball"
Kommunenes Sentralforbund: "Arbeidsformer - viktig fokus, ikke hokus pokus"
Kirkens Bymisjon: "Kirkens bymisjon er ikke bare det du ser"
H. Aschehoug & Co.: "Tradisjon og fornyelse"

Emneord: Universitetets priser Av Trine Nickelsen
Publisert 18. juni 2003 12:06 - Sist endret 10. des. 2008 15:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere