Mai

Publisert 28. mai 2003 16:21

På slutten av sitt liv skrev den danske atomfysikeren Niels Bohr flere brev til sin tyske kollega og tidligere elev, Werner Heisenberg, om et hemmelig møte i 1941 mellom de to. Brevene ble aldri sendt, forteller Finn Aaserud, daglig leder av Niels Bohr Arkivet i København.

Publisert 21. mai 2003 15:44

- NORAD og dei andre vestlege bistandsorganisasjonane må finansiera behandling av HIV/AIDS-pasientar i Afrika i tillegg til haldningskampanjar. Det slår forskaren Peris Jones fast i ein artikkel han har skrive for Norsk senter for menneskerettar, UiO. Utanriksdepartementet avviser kritikken.

Publisert 21. mai 2003 11:44

Visste du at stipendiater og postdocer utgjør halvparten av alle vitenskapelig ansatte ved UiO? Nå har stipendiatene fått sin egen interesseforening.

Publisert 21. mai 2003 10:53

Hadde du regnet med lønnsutbetaling i juni måned? Glem det! Ved UiO utbetales ikke lønn neste måned. Til gjengjeld får du feriepenger.

Publisert 20. mai 2003 15:25

Hun er litt sjenert, men engasjementet, nysgjerrigheten og lysten til å prøve nye ting, vinner som regel over sjenansen. Kvalitetsuniversitetet, forskningens vilkår og likestilling er saker hun brenner for.

Publisert 20. mai 2003 14:58

- Babylon skal tilby norske og andre skandinaviske lesarar akademisk, kritisk analyse av politiske, kulturelle og sosiale spørsmål i den arabiske og islamske verda. Det seier universitetslektor Jacob Høigilt, som er redaktør for det nye magasinet Babylon - tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika .

Publisert 20. mai 2003 14:56

I begynnelsen av mai ble den nye katalogen med adresse- og telefonliste over administrasjon og personale ved Universitetet i Oslo sendt til universitetets enheter. Den forrige kom i 1999.

Publisert 16. mai 2003 13:50

- No er Universitetet i Oslo heilt avhengig av eit skikkeleg løft i statsbudsjettet for 2004 for å kunna gjennomføra Kvalitetsreforma. Det seier rektor Arild Underdal i ein kommentar til at det ikkje var funne plass til meir pengar til Kvalitetsreforma i forslaget til revidert nasjonalbudsett for 2003. - Viss ikkje det skjer, kan heile reforma bli uttynna, meiner han.

Publisert 16. mai 2003 09:57

H.M.Kong Harald V har utnevnt og forfremmet dr. juris Carsten Smith til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgavnlige virke. Det er spesielt lagt vekt på Smiths innsats ved bankdemokratiseringen og arbeidet han gjorde som formann for Samerettsutvalget. Smith er den første som får tildelt Storkorset etter at kong Harald V overtok som konge etter sin far i 1991.

Publisert 15. mai 2003 16:21

NRK1 viser i mai to TV-dokumentarfilmer om den lille ørkenbyen Timbuktu i Vest-Afrika, på grensen til Sahara. - TV-dokumentarene skulle forholde seg kritisk til Vestens myter og oppfatninger om ressursforvaltning og lokalbefolkninger i tørre områder i Afrika, forteller produsent Carsten Sørensen ved InterMedia, UiO. Han har laget programmene sammen med forsker Tor Arve Benjaminsen ved Noragric, NLH.

Publisert 15. mai 2003 14:16

Regjeringa foreslår 800 millionar kroner ekstra til Fondet for forsking og nyskaping og 200 millionar kroner til eit Ludvig Holbergs minnefond. Det er ikkje foreslått ei krone meir til gjennomføringa av Kvalitetsreforma. Det går fram av forslaget til revidert budsjett 2003, som blei lagt fram torsdag 15. mai.

Publisert 13. mai 2003 10:43

Solobservatoriet på Harestua stod ferdig i 1954 og ble i over 30 år brukt til å forske på sola og solfenomenene. I dag har observatoriet først og fremst historisk interesse, men fortsatt er det stor aktivitet på Harestua. Rundt 2000 skoleelever kommer hvert år for å lære om himmelfenomener og se på stjernene. Primus motor er Ole Peder Sveen, som ble igjen da Institutt for teoretisk astrofysikk flyttet forskningen til Kanariøyene.

Publisert 12. mai 2003 16:01

Filosofiprofessor Dagfinn Føllesdal og medisinprofessor Per Brandtzæg er begge tildelt "Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning". Prisvinnarane får 50 000 kroner kvar og ein spesialprega minnemedalje i høve 100-årsminnet for prisen.

Publisert 12. mai 2003 15:35

Førsteamanuensis Turid Lilian Henriksen (biletet) ved Klassisk og romansk institutt er utnemnt til æresdoktor ved Universitetet i Caen, Frankrike. Henriksen underviser i og forskar på moderne fransk språk ved Seksjon for fransk, UiO. For tida held ho på med eit prosjekt der ho ser på den historiske utviklinga av begynnarbøker i fransk i skulen.

Publisert 9. mai 2003 11:34

Universitetet i Oslo har en økning i antall primærsøkere på hele 33,8 prosent sammenliknet med fjoråret. Sperrefristen fra Samordna opptak gikk ut i formiddag, og tallene viser at Universitetet i Oslo seiler opp som den store vinneren. Rektor ved UiO, Arild Underdal, gir informasjon og markedsføring av studietilbudene mye av æren for den store tilsøkningen.

Publisert 9. mai 2003 10:14

SV-fakultetet har fått ein auke i talet på primærsøknader på 74,6 prosent. Det vil seia at 4564 søkjarar har eitt av SV-faga som førsteprioritet. - Dette er enormt hyggelege tal både for SV og UiO, synest programstyreleiar ved Økonomisk institutt, Jon Vislie ved SV-fakultetet.

Publisert 8. mai 2003 09:31

- Italiensk kan forsvinna frå UiO dersom HF-fakultetet ikkje går med på å delfinansiera ei halv stilling som universitetslektor i italiensk språk. Det fryktar styrar Marianne Hobæk Haff ved Klassisk og romansk institutt.

Publisert 7. mai 2003 10:40

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) har fått Utdanningskvalitetsprisen 2003.
- Vi er hoppende glade, sier professor Trond Eiliv Hauge som har ledet arbeidet med å innføre IKT i lærerutdanningen ved UiO