De kulturhistoriske museer ut av Middelalderparken

Universitetets kulturhistoriske museer (UKM) skal ikke etableres i Middelalderparken på Sørenga. Det mener byrådet i Oslo og støtter dermed Riksantikvaren i denne saken, skriver Aftenposten.

NEI TIL UKM I MIDDELALDERPARKEN: Denne vikingsleden kommer etter alle solemerker ikke til å bli utstilt i Middelalderparken.
Foto: Ståle Skogstad

I reguleringsplanen for Bjørvika, som nå er til behandling, ligger forslaget om å avsette tomt til Universitetets kulturhistoriske museer (UKM) på Sørenga. Publikumsdelen av museet er planlagt bygget i Middelalderparken, sør for dagens Bispegate, mens resten av museet er planlagt nord for den. Riksantikvaren har reist innsigelse mot at deler av museet plasseres i parken og får nå altså støtte av byrådet.

- Vi er ikke glad for denne avgjørelsen. Vi har fremmet en løsning som vi synes er bedre, nemlig at utstillingsvirksomheten knyttes til Middelalderparken. Å kunne vandre direkte fra Middelalderparken og inn utstillingene, ville være bedre for publikum - og flottere for byen, sier assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien til Uniforum. Stray Lien satt i komiteen som for tre år siden utredet spørsmålet om etablering av et nytt kulturhistorisk museum på Sørenga.

- Vi er skuffet, men vi respekterer selvfølgelig politikernes avgjørelse i denne saken. Problemet med dette vedtaket er tidsfaktoren. Det er nemlig ennå uklart når deler av NSBs eiendom kan frigjøres og det kan få betydning for hvordan museumsplanene kan utvikles videre. Det er den største bekymringen, påpeker Stray Lien.

- Det som imidlertid er positivt, er at med dette vedtaket vil reguleringsplansaken gå raskere igjennom. Med et annet vedtak, ville saken ha måttet gå om Miljøverndepartementet.

Museet ønsker et nybygg reist på Sørenga innen 2011, da UiO feirer sitt 200-årsjubileum.
Universitetets kulturhistoriske museer består av Historisk museum på Tullinløkka og Vikingskipshuset på Bygdøy. Historisk museum omfatter Oldsaksamlingen, Myntkabinettet og Etnografisk museum.

Publikumsdelen av museet vil omfatte 15 000-20 000 kvadratmeter utstillinger, auditorium og andre publikumsfaciliteter.

Emneord: Vikingskipshuset, Museene Av Trine Nickelsen
Publisert 22. mai 2003 15:43 - Sist endret 10. des. 2008 14:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere