Ingen lønn i juni!

Hadde du regnet med lønnsutbetaling i juni måned? Glem det! Ved UiO utbetales ikke lønn neste måned. Til gjengjeld får du feriepenger.

FERIE - EN PLIKT: - Du er nødt til å ta ferie i den utstrekning du har opptjent feriepenger, opplyser Magnhild Harsheim og Trond Ryd, som her studerer feriepengelister over UiOs ansatte.
Foto: Trine Nickelsen

185 millioner kroner skal fordeles på UiOs ansatte i juni for å sikre dem en - forhåpentlig - solid reisekasse. Feriepengene beregnes ut fra hva du har mottatt i lønn i opptjeningsåret 2002.

- Staten har etter avtale med arbeidstakerorganisasjonene bestemt at det er juni som er feriemåneden. Det er derfor i juni at feriepengeoppgjøret for alle statsansatte foregår, forklarer universitetets lønningssjef, Trond Ryd og førstekonsulent i Lønningsseksjonen, Magnhild Harsheim.

- Men om jeg har valgt å ha ferie i april og i oktober?
- Du får ikke utbetalt feriepenger på disse tidspunktene. Feriepengene får du i juni uavhengig av når du faktisk har ferie. Vi samler all ferie til denne måneden og foretar et generaloppgjør da. Men noen får feriepenger utbetalt i to omganger: De som har fått timelønn, overtidslønn og ekstralønn i løpet av fjoråret, har nå i mai mottatt feriepengene av den delen av lønnen sin.

- Jeg er på jobb i hele juni, hvorfor får jeg ikke lønn denne måneden da?
- På papiret er du ikke på jobb i juni. Og når du ikke arbeider, trekkes du i lønn for denne måneden. Alle har rett til 25 dagers ferie. Med innføringen av fem ukers ferie oppstår imidlertid et problem: Vi er nødt til å trekke deg i lønn for fem ukers fravær. Det utgjør mer enn en månedslønn. Det betyr at du får en litt "rar" lønnsslipp neste måned; den viser at nettolønn for juni blir et negativt beløp, du får minuslønn.

- Så jeg taper på å ha fått mer ferie?
- Nei, slett ikke. Den ekstra ferieuka blir kompensert ved at feriepengene nå er 12 prosent av opptjeningsgrunnlaget fra i fjor, mot tidligere 10,2 prosent. Ved full opptjening skal 12 prosent dekke lønnsfrafall i fem uker. Du får altså mer feriepenger enn før, og taper ikke på den nye ordningen. Er du over 60 år, har du seks ukers ferie. Da får du en kompensasjon på 2,3 prosent i tillegg til de 12 prosentene. Men har du over ca. 325 000 kroner i feriepengegrunnlag, får du ikke fullt ut kompensert for den sjette ferieuka.

- Jeg synes fem ukers ferie er mer enn nok og kunne tenke meg å veksle noen av dagene i penger. Er det mulig?
- Nei. Så sant du har jobbet et helt opptjeningsår, er du pliktig til å ta fem ukers ferie. Retten til ferie er uavhengig om du har opptjent rett til feriepenger. Men ingen kan pålegge deg å ta ut mer ferie enn det du har feriepenger til.

NB! Lønnsutbetalingen for juli kommer tidligere enn andre måneder, nemlig 3. juli.

Emneord: Økonomi, Lønn/lønnsforhandlinger Av Trine Nickelsen
Publisert 21. mai 2003 10:53 - Sist endret 10. des. 2008 15:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere