Pris på 400 000 kr. til lærerutdanningen

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) har fått Utdanningskvalitetsprisen 2003.
- Vi er hoppende glade, sier professor Trond Eiliv Hauge som har ledet arbeidet med å innføre IKT i lærerutdanningen ved UiO

NY TEKNOLOGI: - Målet vårt har hele tiden vært å utdanne lærere som kjenner seg trygge i bruk av ny teknologi i skolens undervisning, sier Trond Eiliv Hauge.
Foto: Trine Nickelsen

ILS har fått prisen for prosjektet Praktisk-pedagogisk utdanning i digitale læringsomgivelser. Også Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo ble belønnet med førsteplass og 400 000 kroner. Tredjeprisen på 200 000 kroner gikk til Norges veterinærhøgskole.

Det var statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings- og forskningsdepartementet som stod for prisutdelingen i Tromsø 6. mai. Utdelingen skjedde under konferansen "Kvalitetsreformen og utdanningskvaliteten" i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

- Det er svært gledelig at de to førsteprisene går til lærerutdanninger. Lærerutdanningen er viktig, og til høsten starter den nye lærerutdanningen i forbindelse med Kvalitetsreformen, sa statssekretæren i sin tale.
En jury har vurdert til sammen 18 søknader fra 11 ulike utdanningsinstitusjoner. Universitetet i Oslo foreslo også Innføringskurset i kvinne- og kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning som kandidat til Utdanningskvalitetsprisen for i år.

Stor glede

- Hva føler du nå, prosjektleder Trond Eiliv Hauge?
- Bare glede. Å få denne prisen er en stor oppmuntring for oss som har jobbet med å reformere lærerutdanningen i mange år. Instituttets folk har jobbet tett sammen for å få dette til, både fagpersonalet, IT-gruppa og administrasjonen.

Det omfattende utviklingsarbeidet innenfor den praktisk-pedagogiske utdanningen har ILS drevet siden 2000.
- Målet vårt har hele tiden vært å utdanne lærere som kjenner seg trygge i bruk av ny teknologi i skolens undervisning. Alle våre studenter deltar nå i utdanningsprogrammet med integrert bruk av ny teknologi. Skritt for skritt har vi forsøkt å utvikle våre arbeidsformer. Vi har lagt stor vekt på studentaktive læringsformer. Kvalitetsreformen har vi for lengst tatt i bruk, påpeker Hauge.

Instituttet har fått til en grunnleggende oppbygging av teknologisk infrastruktur og en omfattende kompetanseutvikling av personalet.
- Men vi har ikke slått oss til ro med at IKT kan "frelse verden". Teknologien har vært drivkraften i omstillingsarbeidet, men det er den pedagogiske bruken av teknologien som er avgjørende, understreker professoren.

Partnerskoler

Prosjektet bygger på fire hovedpilarer: problembaserte læringsformer, casemetodikk, mappevurdering og mappeeksamen. Den fjerde søylen knytter seg til en omfattende forandring av hvordan lærerstudentene får praksis i skolen.

- Praksisopplæringen er omorganisert gjennom et system med partnerskoler. Vi har langtidskontrakter med 40 ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. Prispengene vil blant annet bli brukt til å videreutvikle lærerstudentenes praksis i skolen.

Utdanningskvalitetsprisen

Utdanningskvalitetsprisen ble i år delt ut for tredje gang. Formålet med prisen er å stimulere universiteter og høgskoler til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine. Det er Utdannings- og forskningsdepartementet som deler ut prisen.

Emneord: Undervisning, Nettbasert læring Av Trine Nickelsen
Publisert 7. mai 2003 10:40 - Sist endret 10. des. 2008 15:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere