- Søkertallene kunne gjerne vært noe bedre

- Tallene er bra, men vi hadde nok håpet at den totale søkermassen til fakultetet hadde ligget noe høyere, sier studiedekan Tom Lindstrøm ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

MN-fakultetet hadde ønsket seg enda større tilstrømning av studenter til flere av sine studieprogrammer.
Foto: Ståle Skogstad

- Vi er spesielt glad for at studieprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi har så god søkning. Dette er et fagområder som har vært svake i mange år, og som nå ser ut til å ha fått en oppgang. Vi er også tilfreds med at informatikkfaget holder seg godt, særlig koblet opp mot mediefag og samfunnsfag. Og vi er ikke minst fornøyd med at nysatsningen Teknologi, organisasjon og læring slår så godt an.

Lindstrøm framholder at den største skuffelsen er søkningen til geofag og kjemi.
- Disse fagene har lenge slitt med svak rekruttering. Vi må bare konstatere at resultatet her er dårligere enn vi hadde forventet. Til disse fagene har vi langt færre primærsøkere enn det vi har studieplasser til.

- Kunne mer ha vært gjort?
- Fakultetet har gjort en langt større innsats i år for å få studenter enn tilfelle har vært tidligere. Vi har jobbet mye med innholdet i studieprogrammene, med å publisere informasjon om disse på nett og i brosjyrer. Vi har også gjennomført skolebesøk hvor vi har informert om studietilbudet vårt. Men tiden vi har hatt på oss til å få programmene ferdig og presentere dem på en tiltalende måte, har vært knapp. Vi regner med at det trengs noe mer tid før studieprogrammene "fester seg" i folks bevissthet.

Lindstrøm vedgår at han nå er svært spent på hvor mange av primærsøkerne til programmene som faktisk møter opp til studiestart, og hvor mange av sekundærsøkerne som kommer.
- Men like viktig som å få flere studenter, er det å holde på studentene. Det er en hovedutfordringfor oss. Vi håper at det faglige og sosiale miljøet som disse programmene bidrar til å skape, vil gjøre at færre studenter faller fra underveis i sine studier.

Emneord: Undervisning, Studentforhold Av Trine Nickelsen
Publisert 8. mai 2003 14:33 - Sist endret 10. des. 2008 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere