Timbuktu i beste sendetid

NRK1 viser i mai to TV-dokumentarfilmer om den lille ørkenbyen Timbuktu i Vest-Afrika, på grensen til Sahara. - TV-dokumentarene skulle forholde seg kritisk til Vestens myter og oppfatninger om ressursforvaltning og lokalbefolkninger i tørre områder i Afrika, forteller produsent Carsten Sørensen ved InterMedia, UiO. Han har laget programmene sammen med forsker Tor Arve Benjaminsen ved Noragric, NLH.

Tuareg i Mali på jakt etter vann til geitene sine. (Foto: Carsten Sørensen)

Tysdag den 20. mai, kl. 20.25 vises del 1: "TIMBUKTU - fra eldorado til utkant", og påfølgende tysdag den 27. mai, til samme tid, vises del 2: "TIMBUKTU - der vann er liv og melk er føde".

Tørken i Sahel

Dokumentarene formidler resultater fra det store forskningsprosjektet "Miljø og utvikling i Mali", som pågikk over en 10-årsperiode fra 1986. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner i Mali og Universitetet i Oslo. Det kom i forlengelsen av UDs ønske om en mer langsiktig hjelp til Mali etter den store tørken i Sahel på begynnelsen av 80-tallet. Tørken førte i 1984 til en av de største sultkatastrofene i området i nyere tid, går det fram av en pressemelding fra InterMedia.

Allerede i planleggingen av prosjektet ble formidling inkludert og det daværende AV-sentret ved SV-fakultetet ble involvert. Det ble produsert en TV-dokumentar i 1988 om forskningssamarbeidet med tittelen "Miljø og utvikling i Mali". Den ble vist i malisk TV og på TVNorge, samt distribuert til en rekke internasjonale forskningsinstitusjoner og hjelpeorganisasjoner. Den brukes fortsatt av Senter for miljø og utvikling ved Universitetet i Oslo.

NORAD var interessert i flere dokumentarer, som ble planlagt på begynnelsen av 90-tallet. Disse dokumentarene skulle filmes på location i det nordlige Mali, i Timbuktu-regionen, hvor tuaregene har over tusen års erfaring med nomadedrift. Det var også her tørkekatastrofen hadde hatt størst virkning.

Opprør

Imidlertid gjorde tuaregene opprør mot det daværende militærdiktaturet i Mali på begynnelsen av 90-tallet. Et opprør som senere fikk følge av intellektuelle i hovedstaden Bamako. Det var derfor ikke tilrådelig for filmteamet å reise til det nordlige Mali. Først på midten av 90-tallet, da militærdiktaturet var styrtet og et demokratisk styresett var innført, kunne planleggingen av de nye TV-dokumentarer gjenopptas.

Ressursforvaltning

- Det ble tidlig i prosjektet klart at formidlingen måtte fokusere på ressursforvaltning i det nordlige Mali. Særlig nomadene hadde blitt kritisert for å drive overbeiting, og sammen med påstander om andre lokalbefolkningers rovdrift på naturen, spredte det seg en bekymring om en pågående ørkenspredning i Sahel. Både Tor Arve Benjaminsen og Gunnvor Berge ble allerede i starten av sin forskning kritiske til påstandene om ørkenspredning, sier produsent Carsten Sørensen. Han forteller videre at etter hvert som deres egen forskning, og stadige rapporter fra andre internasjonale forskere, viste at det ikke pågikk noen forørkning, ble det bestemt at TV-dokumentarene skulle forholde seg kritisk til vestens myter og oppfatninger om ressursforvaltning og lokalbefolkninger i tørre områder i Afrika. - Timbuktu-regionen skulle tjene som eksempel, understreker Sørensen.

- Vi valgte å ta utgangspunkt i vår påstand om at nomadisme er den mest gunstige produksjonsformen i tørre områder i Afrika, og at dyreholdet ikke fører til rovdrift på naturen. NORAD som etterhvert kom til som finansiør, støttet vårt utgangspunkt, selv om det innebar kritikk av deres egne prosjekter og holdninger, sier Sørensen.

1300-tallet

- Midtveis i prosjektet ble det i tillegg bestemt at vi skulle vinkle myter om ressursforvaltning i et større perspektiv. Vi ville også se på hvordan Europa hadde forholdt seg til Afrika fra middelalderen av. Dette var mulig gjennom den rolle Timbuktu hadde spilt historisk, som et viktig knutepunkt for handel og religion på 1300-tallet. Det var også da det ble bestemt å lage to dokumentarer, én om vestens myter og oppfatninger om Timbuktu frem til frigjøringen av Mali i 1960, og én om nåtidens ressursforvaltning i områdene rundt Timbuktu, sett i sammenheng med den historiske utviklingen, sier Carsten Sørensen.

Dokumentarene er produsert med støtte fra Norges forskningsråd og NORAD, og er laget i norsk, fransk og engelsk språkversjon. Det planlegges også DVD-versjoner til fleksibel bruk i studier og undervisning.

Emneord: Forskningsformidling
Publisert 15. mai 2003 16:21 - Sist endret 10. des. 2008 15:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere