Carsten Smith tildelt Storkorset

H.M.Kong Harald V har utnevnt og forfremmet dr. juris Carsten Smith til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgavnlige virke. Det er spesielt lagt vekt på Smiths innsats ved bankdemokratiseringen og arbeidet han gjorde som formann for Samerettsutvalget. Smith er den første som får tildelt Storkorset etter at kong Harald V overtok som konge etter sin far i 1991.

STORKORSET: Dr. juris. Carsten Smith fikk tildelt Storkorset av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tirsdag 13. mai 2003. (Foto: Kirsten Helgeland)

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på hans innsats ved bankdemokratiseringen, at han gjennom hele sin juridiske karriere har vært opptatt av folkerettslige spørsmål og etter sin tid som formann i Samerettsutvalget vært en talsmann for samene, deres kultur og deres rettigheter. Videre er vektlagt betydningen av hans store arbeidsinnsats i Domstolskommisjonen og for å synliggjøre Høyesterett ved siden av de øvrige statsmakter, står det i en pressemelding fra Ordensrådet ved Det kgl. Slott.
Carsten Smith var i mange år tilsatt som professor ved Instiutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO.

Tildelingen fant sted tirsdag 13. mai 2003 i Domus Bibliotheca, Universitetet i Oslo og ble foretatt av kansellisjef Egil Vindorum.

Emneord: Priser, Forskning
Publisert 16. mai 2003 09:57 - Sist endret 10. des. 2008 14:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere