Brakte fysikken ut til folket

Gjennom sine mange lærebøker og radio- og TV-programmer har Otto Øgrim brakt fysikken ut til folket. 1. oktober fylte fysikeren på roterommet 90 år.

90 ÅR: Otto Øgrim går inn i sitt 21. år som pensjonist og trives på sitt kontor i det "geriatriske" hjørnet av Fysikkbygningen.
Foto: Ola Sæther

- Otto Øgrim er blitt Norges mest kjente fysiker på grunn av sine unike pedagogiske evner og fordi han har greid å følge med i den teknologiske utviklingen. I tillegg er han flink til å formulere seg, sa bestyrer Eivind Osnes da Fysisk institutt feiret den uforskammet spreke 90-åringen med et "utvidet felleskollokvium" og påfølgende bevertning.

Øgrim har skrevet lærebøker i fysikk både for universitet, videregående skole, grunnskole og barnehager. Rom Stoff Tid (Øgrim-Ormestad-Lunde) var fra 1969 og i mange år framover det mest brukte fysikkverket på norske gymnas og inspirerte senere læreplaner i fysikk.

Så enkelt som mulig

- Alle forsøk må være så enkle som mulig. Selv akademikere i Norge kan ikke lese, derfor er det nødvendig å lage tegneserier når man beskriver fysikkforsøk. Man lærer best av egne erfaringer, kvitterte Øgrim før han og kollega Sven Lilledal Andersen bidro med fysikkeksperimenter fra "roterommet" til stor begeistring for de knapt hundre gjestene.

Johan Otto Øgrim er født i København som nr. 2 i en søskenflokk på fem og vokste opp i Oslo og Hamar. Interessen for fysikk og matematikk ble vekket i 13-14-årsalderen da fysikklæreren viste at ovnen i klasserommet hadde både magnetisk sydpol og nordpol. Etter handelsskole og bokholderjobb i London kom han tilbake til Norge, drev med annonser og tok artium.

Øgrim ble med i den radikale gruppa Mot Dag i 1934 og arbeidet politisk noen år før han begynte å studere fysikk ved UiO. Under krigen var han etterretningsmann i XU. Han avsluttet hovedfaget i fysikk våren 1946 og ble ansatt som universitetslektor ved Fysisk institutt i januar 1947, fra 1965 som førsteamanuensis til han gikk av med pensjon i 1983.

Fysikken ut til folket

Allerede i 1948/49 begynte han å lage radioprogrammer for NRK sammen med fysikkollega Helmut Ormestad. I en munter dialogform besvarte de fysiske spørsmål som hvorfor pølsene sprekker når de kokes, eller hvordan man bør hoppe av en trikk i fart. Noen av radiokåseriene kan man lese i boka "Pølser, fysikk og potetsalat" (1951).

Fra NRK Fjernsynets start i 1960 og 30 år framover hadde de to parhestene nærmere hundre programmer i den populære serien "Fysikk på roterommet" hvor de demonstrerte enkle eksperimenter fra hverdagsfysikken. Ormestad spurte og grov, mens Øgrim svarte tålmodig og pedagogisk. Det nære samarbeidet varte helt til Ormestad døde for ti år siden.

Universitetsmannen

Jubilanten har også gjort en stor innsats for UiO. Han var Fysisk institutts første undervisningsleder og en av initiativtakerne til studiereformen av 1958 da man gikk over fra bifag til emner og kurs. Han var med på å opprette Studentkontoret, forløperen til Studentsamskipnaden, der han i mange år var medlem av styret, blant annet som styreleder i Universitetsforlaget. Som pensjonist har Øgrim vært med å bygge opp Teknoteket, nå en del av Teknisk museum. Han ble nylig tatt opp som æresmedlem i Norsk fysisk selskap.

Triks på roterommet

Øgrim har fortsatt sitt daglige virke på Fysisk institutt hvor han holder kontakten med de andre pensjonerte fysikerne. Sammen med Lilledal Andersen har han nettopp utgitt "Triks på roterommet". Boka er gjennomillustrert med flotte fargebilder og snart å finne på alle landets biblioteker.

- Her har vi samlet 50 ulike fysikkforsøk som alle kan gjøre. På PC-en har jeg hundre til jeg gjerne vil utgi, avslører han.

Bursdagen ble feiret sammen med familie og nære venner hjemme på Hellerud i Oslo øst. Den gamle radikaleren - som er gift med Marit, har to barn, seks barnebarn og tre oldebarn - har nok ikke kunnet unngå å inspirere etterkommerne. I hvert fall ble sønnedatteren valgt inn i Oslo bystyre for RV ved siste valg.

Emneord: Undervisning, Forskningsformidling Av Lars Hoff
Publisert 17. okt. 2003 16:41 - Sist endret 10. des. 2008 14:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere