UiO knytter tettere kontakt med USA

Universitetet i Oslo har nylig inngått utvekslingsavtaler med tre ledende amerikanske universiteter: University of North Carolina - Chapel Hill, University of Oregon, og University of Washington- Seattle, går det fram av en pressemelding fra Norges ambassade i Washington.

AVTALE: Anne-Brit Kolstø og Kristin Clemet sammen med Knut Vollebæk, David M. Fenner, Thomas Mills og Robert Shelton. (Foto: Sonia Mykletun)

Prorektor Anne-Brit Kolstø sier Universitetet i Oslo har jobbet mye og lenge for å få avtalene i havn.

- Dette åpner mulighetene både for studentmobilitet og forskningssamarbeid begge veier, noe Universitetet i Oslo er genuint opptatt av, sier Kolstø.

Prorektor Robert N. Shelton fra University of North Carolina - Chapel Hill var svært fornøyd sin nye samarbeidspartner i Oslo, og gledet seg til å ta fatt på samarbeidet.

- Det er utrolig interessant å få nærmere innsikt i de mange interesser og utfordringer som norske og amerikanske universiteter deler. Som et ledd i å møte disse utfordringene og bygge videre på felles interessegrunnlag, har vi på begge sider av Atlanteren sett behovet for samarbeid, sier Shelton.

- University of North Carolina - Chapel Hill har ikke tidligere hatt noe formalisert samarbeid med norske universiteter, og dette samarbeidet med Universitetet i Oslo er således unikt.

Den fireårige utvekslingsavtalen mellom de to institusjonene åpner for transatlantisk utveksling av både professorer og studenter. En avtale om at utvekslingsstudenter kun betaler skolepenger til hjemmeinstitusjonene har løst en av de mest sentrale finansielle utfordringene som transatlantisk utveksling gjerne innebærer.

Statsråd Clemet møtte nylig den amerikanske utdanningsministeren, Rod Paige, i Paris, hvor de begge deltok på konferansen i FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, UNESCO. Til tross for en rekke enkeltavtaler på institusjonsnivå og lange tradisjoner for samarbeid innenfor forskning og høyere utdanning, har Norge per i dag ingen overordnet forskningsavtale med USA. Den situasjonen ønsker Clemet å endre på.

- Som et ledd i arbeidet med å etablere et mer systematisk samarbeid mellom Nord-Amerika og Norge innenfor forskning og høyere utdanning har jeg i møte med representanter fra den amerikanske administrasjonen et forslag om en bilateral forskningsavtale som jeg håper kan gi grunnlag for økt fremtidig samarbeid, sier Clemet.

Emneord: Universitetssamarbeid, Internasjonalisering, USA
Publisert 15. okt. 2003 16:04 - Sist endret 10. des. 2008 16:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere