Målet er bedre service

- Målet er at Teknisk avdeling i enda større grad skal framstå som et serviceorgan for ansatte og studenter. - Vi har en jobb å gjøre, ikke minst på informasjonssiden, sier Frode Meinich , nytilsatt teknisk direktør ved Universitetet i Oslo.

Ny teknisk direktør: Frode Meinich vil minske avstanden mellom ledelsen i Teknisk avdeling og de ansatte ute på områdene.
Foto: Grethe Tidemann

Det er en blid, entusiastisk og sjarmerende mann som møter oss på direktørkontoret i 7. etasje i Administrasjonsbygningen. Han ble ansatt allerede i juni, og endelig er han på plass, universitetets nye tekniske direktør. Første oktober var hans første arbeidsdag, og nå har han vært her i knapt to uker. - Jeg har hatt god tid til å bygge opp forventningene og har gledet meg enormt til å begynne. De siste dagene er jeg bare blitt mer positiv, erklærer han.

Meinich forteller om medarbeidere som har vært flinke til å trekke ham med i faglige sammenhenger fra første dag. - Jeg føler at jeg har hoppet rett i det, sier han. - Men selvfølgelig er det mye å sette seg inn i, mye å lese, og det tar alltid litt tid å få det tekniske utstyret på plass.

Skreddersydd jobb

Frode Meinich så utlysningsteksten ved en tilfeldighet og mente dette måtte være en jobb som matchet ham perfekt. - Jeg er i utgangspunktet svært teknisk interessert, og jeg trives med administrative utfordringer og personalansvar. Det jeg ønsket meg, var en lederstilling innenfor et teknisk fagfelt, forteller han. Etter tre år som innleid konsulent for Telenor var han i tillegg gått lei av kortsiktige prosjekter, og det langsiktige ved stillingen tiltalte ham.

Han er utdannet elektroingeniør fra NTH og bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere arbeidet blant annet i Statoil Norge AS og i Vegdirektoratet.

I Statoil hadde han en periode ansvaret for vedlikehold av bedriftens 1500 bensinstasjoner i Skandinavia. Det kommer godt med når han nå skal forvalte 500 000 kvadratmeter eiendomsmasse for UiO.

- Det ser jeg som en utfordring, først og fremst fordi vi har et stort etterslep på oppgradering og vedlikehold, sier han og forteller at det dreier seg om å arbeide for å få de nødvendige økonomiske ressurser.
- Det endelige budsjettet får vi se på som en utfordrende rammebetingelse. Vår oppgave er også å få mest mulig ut av de pengene vi har, sier han.

En av de viktigste oppgavene blir, ifølge Meinich, å få Teknisk avdeling til å framstå i enda større grad som et serviceorgan for ansatte og studenter. - Her har vi fortsatt et stykke igjen, i hvert fall på informasjonssiden, legger han til.

Utplasseres på driftsområdene

Han forteller at han er opptatt av å få hele avdelingen til å virke sammen og viser til at de ansatte i Teknisk avdeling, i tillegg til å være spredt geografisk, har en voldsom spennvidde i oppgaver, med alt fra strategisk planlegging ti år fram i tid, til renhold og reparasjon av dørhengsler.
- Ikke minst er jeg opptatt av å redusere avstanden mellom ledelsen i 7. etasje og de ansatte ute på områdene, sier han. I første omgang vil han tilbringe en dag på hvert av avdelingens ulike driftsområder.

- Jeg liker å ha en lederstil som baserer seg på ærlighet og åpenhet. Jeg vet at alle ledere sier dette, men jeg mener det virkelig, forsikrer han.
- Noe av det mest frustrerende jeg har erfart i de to store organisasjonene hvor jeg har arbeidet, er å lure på hvorvidt toppledelsen er klar over hva som skjer på bunnivået. Hvis jeg skal få med meg at vi gjør ting på en uklok eller lite effektiv måte, er jeg nødt til å få innspill om dette. Det håper jeg folk i alle avdelinger og på alle områder vil bidra til.

Av Grethe Tidemann
Publisert 21. okt. 2003 11:10 - Sist endret 10. des. 2008 15:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere