OK å jobbe 188 prosent

Kåre Berg mottok hundre prosent lønn fra Universitetet i Oslo samtidig som han arbeidet 88 prosent ved Ullevål universitetssykehus. Er dette akseptabelt? Vi stilte spørsmålet til lønns- og personalsjefene ved institusjonene.

Lønns- og personaldirektør ved sykehuset, Anne Lie, beskriver dette som en høyst uvanlig situasjon. - Vi var oppmerksomme på dette, men det er ikke noe vi vanligvis godtar, sier hun. Lie vil ikke uttale seg om årsaken til at sykehuset godtok Bergs ansettelsesforhold.

Ikke i strid med retningslinjene

Lønns- og personaldirektør ved UiO, Elisabeth Halsen, vil ikke kommentere Bergs ansettelsesforhold, men uttaler seg gjerne på generelt grunnlag.
- Ifølge retningslinjene har arbeidstaker rett til å arbeide for en annen arbeidsgiver eller drive privat ervervsvirksomhet i fritiden så fremt hun fyller normalarbeidstiden og dette ikke går ut over arbeidet ved UiO. Det er ikke satt noen øvre grense for hvor mye våre ansatte kan arbeide ved siden av, opplyser hun, men legger til at dette er noe som bør skje i forståelse med UiO.
- Den enkelte ansatte har plikt til å melde fra om biarbeid, og det er viktig at den lokale ledelsen følger opp og kontrollerer at dette ikke går ut over arbeidet ved UiO. Vi har krav på full innsats fra våre ansatte, understreker hun.

Ikke uvanlig at leger arbeider så mye

Hovedpersonen selv, Kåre Berg, uttaler at han ikke husker hvor mange prosent stillingen ved sykehuset utgjorde. - Lønnen min ble beregnet ut fra hvordan sykehuset verdsatte min arbeidsinnsats. I snitt arbeidet jeg i overkant av 60 timer i uken. Dette er ikke noe uvanlig blant leger, sier han.

Publisert 20. okt. 2003 15:17 - Sist endret 10. des. 2008 15:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere