Stipendiater imot rent språkinstitutt: - Språk og litteratur hører sammen

På HF har stipendiater fra de fleste fagmiljøer skrevet under på et innlegg som går imot å etablere et eget institutt for språk og samtidig skille ut litteratur- og kulturdisiplinene.
- Internasjonalt og i nyere forskning tones tvert imot skillet mellom språk, litteratur og kultur ned.

VIL HA DEBATT: - Språk, litteratur og kultur bør betraktes som en enhet, mener (fra venstre): Tor Ivar Østmoe, Thorstein Norheim og Helge Jordheim, som ønsker bred debatt.
Foto: Trine Nickelsen

Det fastslår stipendiatene Helge Jordheim ved Germanistisk institutt, Thorstein Norheim ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap og Tor Ivar Østmoe ved Klassisk og romansk institutt.

Det er de som har forfattet innlegget som har sirkulert blant stipendiatene på HF den siste tiden. På dét har 34 skrevet sitt navn under, de fleste tilhørende språkinstituttene (se debatt i Uniforum 16/2003: "Språk og litteratur i skjønn forening").

- Skillet tones ned

Å danne et eget institutt for språkvitenskap, slik professorene Jan Terje Faarlund, Hans Petter Helland, Helge Lødrup og Kjell Johan Sæbø foreslår (i Uniforum 14/2003), faller altså mange av de yngste blant forskerne ved HF tungt for brystet.
- Språk, litteratur og kultur bør betraktes som en enhet. Vi kommer fra ulike fagmiljø. Likevel foregår den samme integrasjon på våre ulike felt, konstaterer de tre.

De viser til at skillene mellom historie, lingvistikk, litteratur og språk i nyere forskning bygges ned.
- Fokuset rettes mot tekst. Alle slags ytringer kan forstås som tekst. Om vi skiller språk og litteratur, blir dette feltet borte, poengterer Helge Jordheim.

De minner om at retorikken har fått sin renessanse de senere årene.
- Retorikk handler nettopp om språk i bruk. Det er denne dimensjonen ved språk vi ønsker å fastholde. Språk er mye mer enn det vi har inni hodene våre, framholder de tre stipendiatene.

- Feltet må ivaretas, det kan skje på ulike måter. Noe entydig og klart svar finnes ikke. Vi har likefullt en stor mulighet til dette nå når instituttstrukturen skal endres. Den må vi gripe, sier Tor Ivar Østmoe.

De mener at det er viktig at debatten om de framtidige enhetene på fakultetet kommer igang.
- Vi tror det kan være nyttig å få diskutert både prinsippielle og praktiske sider ved den nye instituttstrukturen. Det er spenning knyttet til framtidas kontorlandskaper!

Emneord: HF: nytt institutt for språk Av Trine Nickelsen
Publisert 3. des. 2003 13:45 - Sist endret 10. des. 2008 15:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere