Nyheter fra 2002

Publisert 18. des. 2002 13:31

Britt Wolden blei nyleg tilsett som instituttdirektør ved Farmasøytisk institutt. Dermed er ho den aller første instituttstyraren ved UiO som ikkje er valt.

Publisert 18. des. 2002 10:51

Pensjonert førsteamanuensis i fransk ved UiO, Pedro Estop Garanto drar no til Cuba for å undervisa. - Dette er ei rein solidaritetshandling overfor kubanske studentar og lærarar, seier han.

Publisert 18. des. 2002 09:56

- Når Sigurd Allern ble vurdert som den best kvalifiserte kandidaten av en akademisk bedømmelseskommisjon og innstilt som nummer én av fakultetsstyret, var jeg aldri i tvil om at vi skulle tilsette ham, sier rektor Arild Underdal, leder av Kollegiets tilsettingsutvalg.

Publisert 18. des. 2002 09:31

Når stipendiat Samukele Hadebe fra Universitetet i Zimbabwe nå forlater UiO etter tre år, har han et godt grunnlag med seg i bagasjen for videre morsmålsarbeid i Zimbabwe, et land med 14 språk og vanskelige akademiske arbeidsvilkår.Han har vært med og utarbeidet en egen ordbok for sitt eget morsmål ndebele .

Publisert 17. des. 2002 16:01

Utdannings- og forskingsdepartementet har oppnemnt Egil Myklebust og Boel Flodgren som eksterne medlemar i Kollegiet ved Universitetet i Oslo. Myklebust er tidlegare generaldirektør og noverande styreformann for Norsk Hydro medan Flodgren er avtrappande rektor ved Lunds universitet i Sverige.

Publisert 16. des. 2002 15:39

- Me håpar at denne gåva kan styrkja den makroøkonomiske forskinga. Det sa sentralbanksjef Svein Gjedrem måndag 16. desember då han på vegner av Noregs Bank overrekte eit gåveprofessorat til Økonomisk institutt, UiO.

Publisert 16. des. 2002 15:30

Nå er det avgjort: I det mest omdiskuterte professoratet ved UiO på svært lenge, ansettes Sigurd Allern (56).

Publisert 16. des. 2002 14:01

Professor i idéhistorie, Jan Erik Ebbestad Hansen er tildelt HFs formidlingspris for 2002. Han har fått prisen for det tre bind store verket Norsk tro og tanke .

Publisert 13. des. 2002 14:43

Noregs Bank gir for første gong i historia eit professorat i gåve til Økonomisk institutt, UiO. - Det er flott at oljepengane til staten også kan brukast til å styrkja forskingsmiljøet vårt, seier instituttstyrar Ragnar Nymoen.

Publisert 12. des. 2002 13:52

En god arbeidsallianse mellom pasient og terapeut er viktig for utbyttet av psykoterapi. I en ny doktorgrad ved Universitetet i Oslo setter psykolog og forsker Anne Grete Hersoug søkelyset på faktorer som kan hindre utvikling av en positiv allianse.

Publisert 12. des. 2002 12:28

- Før årets lokale lønnsforhandlinger startet, satte jeg meg ned og lagde statistikk over stillingskategori og lønn. Jeg ble sjokkert da jeg oppdaget at omlag halvparten av professorene ved UiO satt i laveste lønnstrinn.

Publisert 12. des. 2002 12:24

Religionshistorikere vil ikke samarbeide med teologer. Planer om et tverrfakultært masterprogram i religion møter motstand ved Avdeling for religionshistorie hvor et flertall av de ansatte ønsker å legge avdelingens masterstudier til HF-fakultetets Kultur- og idéprogram .

Publisert 12. des. 2002 12:14

- UiO velger å gi enkelte av sine ansatte lønnstillegg på omkring 100 000 kroner i slengen. Det utgjør nesten halvparten av det de lavtlønte tjener på et helt år. Ingen andre universiteter i landet tillater slike lønnsopprykk.

Publisert 12. des. 2002 10:13

En av verdens fremste syklister, amerikaneren Lance Armstrong, vil støtte et kreftforskningsprosjekt ved Radiumhospitalet med 1,1 million kroner. - Dette er en anerkjennelse av en type klinisk forskning som kun kan gjøres i Norden, sier kvinnen bak prosjektet, professor dr.med. Sophie D. Fosså.

Publisert 11. des. 2002 13:23

- Universitetsbudsjettet er sjølvsagt prega av at Finansdepartementet "lurte oss" for den løns- og priskompensasjonen som me hadde rekna med. Men samtidig har me fått nok pengar til å kunna setja i gang med Kvalitetsreforma , fastslår budsjettsjef Per Heitmann ved UiO.

Publisert 11. des. 2002 11:19

- Om to år skal det vera mogleg å senda 500 norske studentar årleg til Sør-Afrika. Det seier Noregs tidlegare ambassadør i Sør-Afrika, Per Ø. Grimstad, som har laga ein rapport der han tilrår NORAD å støtta eit student-utvekslingssamarbeid mellom norske og sørafrikanske universitet.

Publisert 6. des. 2002 13:00

Etter flere år på is er spørsmålet om å dele Biologisk institutt igjen blitt en varm potet. Torsdag denne uka hadde instituttstyret saken oppe til avstemning. Resultat: 6-6 mellom tilhengere og motstandere av deling.

Publisert 4. des. 2002 12:40

Etter flere år på is, er spørsmålet om å dele Biologisk institutt igjen blitt en varm potet: en underskriftskampanje mot deling er satt i gang på instituttet. Blant underskriverne er professor Nils Chr. Stenseth, professor Reidun Sirevåg og førsteamanuensis Ivar Mysterud.

Publisert 4. des. 2002 12:24

... skrev Arne Nordheim i en konsertanmeldelse i Dagbladet en gang. Han hadde hørt det første norske datakomponerte verket. Og sa at det er viktig å bryte opp og gå på tvers. Den leveregelen har musiker, datakomponist, videokunstner, forsker - simpelthen vår mann på InterMedia, Universitetet i Oslo - alltid fulgt: førsteamanuensis Arild Boman.

Publisert 2. des. 2002 13:35

Et tjuetalls gamle majestetiske trær blir i disse dager hugd ned i Botanisk hage på Tøyen. - Dette er svært vemodig, synes avdelingsgartner Signe Saxhaug.

Publisert 28. nov. 2002 11:16

UiO-studentar kan frå neste år ta eit eller to semester ved eit sørafrikansk universitet som ein del av ein bachelor- eller mastergrad. Studieopphaldet blir finansiert av Lånekassen.

Publisert 27. nov. 2002 11:18

Femten prosjekter ble tildelt midler i NUFU-programmet på programstyrets møte 22. november. Av de tre prosjektene fra UiO som får støtte, er to lokalisert ved Addis Ababa University i Etiopia og det tredje ved University of Zimbabwe. Tredje programperiode, 2002 - 2006, finansierer dermed i alt 65 samarbeidsprosjekter knyttet til forskning og forskerutdanning mellom institusjoner i Nord og Sør. Det går fram av ei pressemelding fra Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SiU).

Publisert 27. nov. 2002 10:32

Hanna Ekeli frå NTL blei vald inn i Kollegiet som representant for dei teknisk-adminstrativt tilsette ved UiO. Ho fekk 390 stemmer, medan Kristian Mollestad frå Forskarforbundet og Hanne Skjølås Nygaard frå 2fo fekk høvesvis 330 og 174 stemmer.

Publisert 26. nov. 2002 10:12

Hjemme med sykt barn? På seminar i Tromsø? Forskningsperm til 2004? La verden få vite! Med noen ganske enkle tastetrykk vil du kunne gjøre UiOs sentralbord i stand til å yte god service overfor dem som ringer deg. Fra 1. november kan alle bruke fraværsregistrering via telefon.

Publisert 25. nov. 2002 15:12

Tusener har tilbud om å være med i UiOs eget bedriftsidrettslag. Men på medlemslistene står skarve 250 navn. - Det er for meg ganske gåtefullt, medgir styrets leder Tone Vold-Johansen, som nå tar opp kampen mot frafallet - og forfallet.