Redder morsmålene i Zimbabwe

Når stipendiat Samukele Hadebe fra Universitetet i Zimbabwe nå forlater UiO etter tre år, har han et godt grunnlag med seg i bagasjen for videre morsmålsarbeid i Zimbabwe, et land med 14 språk og vanskelige akademiske arbeidsvilkår.Han har vært med og utarbeidet en egen ordbok for sitt eget morsmål ndebele .

MORSMÅL: Arbeid for politisk forståelse for viktigheten av morsmål, er en av utfordringene fremover for professor Herbert Chimhundu (t.v.) og stipendiat Samukele Hadebe fra Universitetet i Zimbabwe.
Foto: Martin Toft

Hadebe er stipendiat ved Avdeling for leksikografi ved Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap (INL) og avslutter nå sin doktorgradsavhandling under tittelen Standarisation of the Ndebele Language through Dictionary Making. Hadebe har deltatt i det såkalte ALLEX -prosjektet (African Languages Lexical Project) der en av målsetningene er å utarbeide ordbøker og andre språklige hjelpemidler for de afrikanske språkene i Zimbabwe. ALLEX- prosjektet inngår i Universitets- og høyskolerådets program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU).

Trekker på andres erfaringer

- Ettersom morsmål er et relativt nytt forskningsfelt ved Universitetet i Zimbabwe, er det viktig for oss å studere modeller fra andre land der man har lang og bred erfaring innenfor fagfeltet, sier Hadebe, som er godt fornøyd med tilknytningen til Universitetet i Oslo.

- Språksituasjonen i Zimbabwe er sammensatt. Vi har 14 ulike språk hvorav de to største er Shona og Ndebele, som utgjør henholdsvis rundt 75 % og 16 % av språkmassen i landet. I tillegg dominerer engelsk, som en arv fra kolonitiden. I avhandlingen min har jeg vært med på å utarbeide en ordbok for ndebele, som er mitt morsmål. I tillegg har jeg kartlagt prosessene rundt arbeidet med boken både når det gjelder metode og resultat, og jeg har problematisert hvordan vi kan benytte dette i videre forskning og arbeid med morsmål, forklarer Hadebe.

Morsmål ikke prioritert

I disse dager har INL besøk av professor Herbert Chimhundu, som har vært Hadebes lokale veileder ved Universitetet i Zimbabwe.

- Vi er svært avhengig av høyt kvalifiserte kandidater for å bygge opp den språklige infrastrukturen vi trenger når det gjelder morsmålsarbeidet i Zimbabwe, sier Chimhundu. - Av historiske årsaker har ikke morsmål vært et prioritert felt hos oss, og språk er et område som ikke er omfattet av loven. Samukele Hadebes grunnforskning vil ha stor faglig betydning blant annet som redskap i videreutviklingen av undervisningsmateriell til bruk på alle nivåer i morsmålsopplæringen, fastslår Chimhundu.

Må jobbe for politisk forståelse

- Hva er de viktigste utfordringene i arbeidet med det offisielle språket i Zimbabwe fremover?

- I første rekke må vi føre morsmålsarbeidet videre og få produsert nødvendige grammatikkbøker og lærebøker, svarer Hadebe.

- Vi må også jobbe for politisk forståelse nasjonalt for viktigheten av morsmål, de facto er det engelsk som er det offisielle språket nå.

Når det gjelder situasjonen i Zimbabwe, er Hadebe og Chimhundu enige:

- Situasjonen er ikke som ønsket verken politisk eller økonomisk. Når det gjelder Universitetet i Zimbabwe trekker Chimhundu frem studentvelferd, bibliotektjenester og teknisk utstyr som eksempel på felter med manglende ressurser.

- Vi har dessverre mange kolleger som har gitt opp arbeidet underveis på grunn av arbeidsvilkårene og den vanskelige økonomiske situasjonen ved universitetet, sier Chimhundu, og legger til at verken han eller Hadebe tenker å trekke seg fra oppgavene. De ser tvert imot positivt på fortsettelsen i arbeidet med morsmål.

- Vi jobber med et felt hvor ting kun kan bli bedre, avslutter de.

Emneord: Zimbabwe, Internasjonalisering, Lingvistikk Av Bente Hennie Strandh
Publisert 18. des. 2002 09:31 - Sist endret 10. des. 2008 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere