Januar

Publisert 31. jan. 2002 12:57

Regnskapsførere, arkitekter, studiekonsulenter, informasjonsrådgivere, sekretærer, direktører - ja, hele Administrasjonsbygningen på Blindern var torsdag denne uka invitert til frokost i den nyrestaurerte kantina i tiende etasje.

Publisert 30. jan. 2002 15:59

Astrid Lindgren er død. At hun var en stor barnebokforfatter, ja, kanskje den største i verden, vil de fleste kunne enes om. Men hvilken litterær status har hun blant de lærde? Uniforum har spurt fire professorer ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved UiO.

Publisert 25. jan. 2002 15:17

Medisinsstudentar får no sjansen til å konkurrera i kven som er best til å finna medisinsk informasjon på Internett. Det er dei fire medisinske fakulteta ved universiteta i Noreg som utlyser denne konkurransen fredag 25. januar. Den er også open for norske medisinstudentar i utlandet. Førstepremien er på 10 000 kroner.

Publisert 24. jan. 2002 14:06

Den 3. januar kom de i trofaste horder til Universitetet i Oslo - landets største lærerutdanningsinstitusjon. Mer eller mindre sultne på faglig påfyll og inspirasjon fikk lærerne å smake fra universitetets store og mangfoldige akademiske matfat.

Publisert 24. jan. 2002 11:38

Klassisk og romansk institutt ved UiO har fått tildelt 4,2 millionar kroner av Forskingsrådet til forsking på dei første grammatikkane på spansk og portugusisk over urfolkspråka i Amerika og i Asia. - Målet vårt er å trekkja dei spanske og portugisiske misjonærlingvistane fram i lyset og gi dei den plassen dei fortener i historia om språkvitskapen, seier prosjektleiar Otto Zwartjes som er professor i spansk.

Publisert 24. jan. 2002 11:29

Da Arild Underdal var professor i statsvitenskap, tok han første tog fra Ljan klokken 05.19 hver morgen og møtte på jobben presis klokken seks. Nå hender det han tar bilen, fordi dette blir for sent. - Jobb, hobbyer og fritid går på en måte i ett for Arild, sier hans kone. Vi har vært hjemme hos universitetets nytiltrådte rektor på Ljan i Oslo.

Publisert 24. jan. 2002 11:16

Fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet har vedtatt at samtlige studenter ved fakultetet skal få tilgang til dataverktøyet Classfronter fra høsten 2002.

Publisert 23. jan. 2002 15:53

Hva kan knytte kristne og muslimer sammen? - Samvittigheten, svarer Oddbjørn Leirvik, tidligere prest i Paulus kirke på Grünerløkka og nyslått dr.theol.

Publisert 18. jan. 2002 11:03

- UiO har ingen gjennomtenkt personalpolitikk.
- Nyrekrutterte forskarar får ofte tildelt oppgåver som hemmar dei medan dei etablerer seg som forskarar
- UiO må styrkja omdømmet sitt som lærestad for å kunna rekruttera fleire studentar
- UiO held god nordisk standard, men er ikkje blant Europas leiande universitet

Publisert 16. jan. 2002 16:36

Den velkjente førtiårskrisa leder ofte til forandringer. Så også med den store lesesalen på HF som bærer kulturforskeren Sophus Bugges navn. Nå skal lesesalen utvikles til å bli et læringssenter.

Publisert 16. jan. 2002 15:10

Etter 47 år i tjeneste ved Myntkabinettet ved Historisk museum, kaster professor i numismatikk, Kolbjørn Skaare inn håndkledet og pensjonerer seg, åtte måneder etter 70-årsdagen. Begivenheten ble markert på Myntkabinettet 18. desember med avduking av et portrett av Kolbjørn Skaare malt av billedkunstneren Kari Grasmo.

Publisert 16. jan. 2002 14:48

Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo hadde sitt første ordinære kollegiemøte i tirsdag denne uka. Da var også de eksterne representantene på plass: Paul Chaffey, tidligere SV-politiker, og sjefsredaktør i Dagsavisen, Hilde Haugsgjerd.

Publisert 11. jan. 2002 13:00

Kaare R. Norum er rystet over arrestasjonen og trakasseringen av en nær palestinsk venn og kollega tidligere denne måneden. I et skarp brev til Israels ambassade i Norge, ber den tidligere UiO-rektoren israelske styresmakter fordømme handlingene.

Publisert 11. jan. 2002 11:22

Forskar Hanne Winther-Larsen ved Bioteknologisenteret har nyleg oppdaga det tidlegare ukjente gonoré-molekylet PilV. Dette molekylet er heilt naudsynt for at gonoré-bakteriane skal festa seg til humane celler. Oppdaginga kan gjera det mogleg å framstilla vaksine både mot gonoré, hjernehinnebetennelse og kolera.

Publisert 11. jan. 2002 11:07

- Eg byrja mi akademiske karriere som universitetslærar i norsk ved Universitetet i Lyon. Der trefte eg den franske grundtvigianaren og folkehøgskuleeksperten Erica Simon som viste eit heilt utruleg engasjement for å utvida kontakten mellom franskmenn og skandinavar. Ho fekk mykje å seia for mitt seinare virke, og takka vera henne oppdaga eg eit Frankrike eg ikkje kjende. Slik blei eg klar over kor variert Frankrike er både geografisk, sosialt og kulturelt.

Publisert 7. jan. 2002 10:24

Arild Underdal har vært rektor ved UiO i én uke. "Behagelige hvetebrødsdager" synes han det har vært. Nå er rektoren ivrig etter å komme i gang for fullt.