September

Publisert 26. sep. 2002 10:09

Bioteknologisenteret legges inn under EMBIO, styringsgruppen for universitetets forskning innen molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk. Gruppene som i dag er tilknyttet senteret, skal fristilles, og gruppelederstillinger skal utlyses internasjonalt.

Publisert 26. sep. 2002 09:56

Fra 1990-1999 har kriminolog Cecilie Høigård fulgt graffitimiljøet i Oslo fra innsiden, og nå har hun skrevet bok om taggerne - unge vi ofte ser beskrevet som farlig kriminelle - og deres møte med lovens forlengede arm.

Publisert 26. sep. 2002 09:44

Ryktene sier at i tillegg til rivalisering og intriger, preges livet på campus av fester med mye fyll og sex. Det er mye rektor Arild Underdal har gått glipp av, fikk vi vite under høstfesten for universitetets ansatte 5. september.

Publisert 26. sep. 2002 09:36

- Vi er stolte, glade og overrasket. Vi forsøker å gjøre jobben vår så godt som mulig, men trodde ikke brukerne la merke til innsatsen vår. Slik reagerer Patricio Runge og de andre ansatte ved driftsområde nedre Blindern på tildelingen av Universitetets velferdspris for 2002.

Publisert 25. sep. 2002 13:15

- Før åtaka mot World Trade Centre og Pentagon 11. september i fjor hadde president George W. Bush ingen klar utanrikspolitikk. Etter åtaka blei "Krigen mot terror" hans offisielle utanrikspolitikk, seier den amerikanske jusprofessoren Jed Rubenfeld frå Yale Law School til Uniforum.

Publisert 25. sep. 2002 11:33

- Egenrådighet og ønske om å gjøre som de selv vil, preger USAs holdninger til verdenssamfunnet ett år etter terrorangrepet i New York, Washington og Pennsylvania. Det sier Ole O. Moen, førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 25. sep. 2002 10:26

UiO bør seriøst vurdera om ikkje all lågare grads undervisning utanom profesjonsstudiar kan handterast av eitt fakultet eller ein "undergraduate school". Det foreslår kollegierepresentantane Camilla Serck-Hanssen og Kristian Gundersen i eit lesarinnlegg i Uniforum.

Publisert 25. sep. 2002 09:53

- 40 dollar per innbygger per år er alt som trengs for å gi menneskene i fattige land en akseptabel helsestandard, sa den kjente amerikanske økonomen Jeffrey D. Sachs under helseprioriteringskonferansen i Oslo i forrige uke.

Publisert 24. sep. 2002 15:58

- Me bør drøfta om ikkje Ph.D.-kandidatar i framtida også kan finansierast med lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Det seier forskingsdekan Torill Steinfeld ved Det historisk-filosofiske fakultetet ved UiO.

Publisert 20. sep. 2002 11:58

- Eg reagerer på korleis universitetsleiinga nektar å behandla diskriminering som eit ålment fenomen, men berre er opptatt av diskriminering av kvinner. Det seier stipendiat Dag Øistein Endsjø, som klaga Noreg inn for ESA for brot på EØS-direktivet om likebehandling av kvinner og menn etter at fleire professorat blei øyremerkte for kvinner.

Publisert 20. sep. 2002 11:50

- EFTA-domstolen vil truleg slå fast at Noreg bryt lova om likebehandling av kjønna på grunn av øyremerkinga av professorat for kvinner. Det kan også få konsekvensar for den norske likestillingslova, spår likestillingsrådgjevar Lise Christensen ved UiO.

Publisert 17. sep. 2002 17:48

Sidan måndag morgon har det lege ei mange hundre kilo tung sementblokk midt i trappa på Blindern T-banestasjon. -Ingen veit korleis den har kome dit, men Sporveien skal fjerna blokka med heisekran i løpet av onsdag 18. september, lovar informasjonssjef Bjørn Rydmark.

Publisert 16. sep. 2002 16:52

Nåværende direktør i Norgesnettrådets sekretariat, Oddvar Haugland, ble 13.09.02 tilsatt som direktør for NOKU, det nye organet for akkreditering og evaluering av høgre utdanning i Norge som skal ligge i Oslo. Organet er under oppbygging og vil være operativt fra årsskiftet, melder Norgesnettrådet i ei pressemelding.

Publisert 11. sep. 2002 13:18

Kollegiet behandlet 4. september et forslag til bachelorprogrammer ved Universitetet i Oslo 2003 utformet av Styringsgruppen for kvalitetsreformen . - Kollegiets endelige vedtak tydeliggjør valgfrihet i forhold til det opprinnelige vedtaksforslaget, sier kollegiemedlem Harriet Bjerrum Nielsen.

Publisert 11. sep. 2002 09:16

- Det er mange idear omkring i forskningsmiljøa på UiO med eit kommersielt potensial - fleire enn vi trur. Nå spelar vi saman med Forskingsparken for å finna dei beste ideane, seier assisterande universitetsdirektør Inger Stray Lien.

Publisert 10. sep. 2002 12:18

Regjeringa vil dela Forskingsrådet inn i tre avdelingar som skal erstatta dei seks områda rådet er delt inn i i dag. - Me har særleg tatt omsyn til kritikken som er komen frå dei som held på med grunnforsking og frå næringslivet, seier statsråd Kristin Clemet.

Publisert 6. sep. 2002 13:38

Hvordan skal den amerikanske befolkningen best ta vare på minnet om det som hendte 11. september i fjor i New York og Washington? Til dette spørsmålet er det knyttet en viss spenning, hevder en av verdens ledende sosiologer, professor Neil Smelser.
Få med deg Smelsers forelesning som sendes i Kunnskapskanlen, NRK1, lørdag 7. september kl. 14.10.

Publisert 6. sep. 2002 10:09

Vibeke von Sperling heter den nye gjesteprofessoren i ytringsfrihet ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Hun har vært beskyldt for å representere Goebbels propaganda-tradisjoner som journalist. Likevel er denne Grand Dame fra dansk presse trolig en av de aller beste voktere av det frie ord som Universitetet i Oslo kunne skaffet seg.

Publisert 6. sep. 2002 09:22

Fem forskarar frå Universitetet i Oslo og Kon Tiki-museet startar no opp eit stort, tverrfagleg forskingsprosjekt i Stillehavet. Noregs forskingsråd har løyvd åtte millionar kroner til denne forskinga, medan UiO og Kon Tiki-museet har lagt like mange millionar på bordet.

Publisert 5. sep. 2002 15:02

Avdeling for arkeologi er tildelt universitetets pris for godt læringsmiljø for 2002. - Nøkkelen til suksessen er samarbeid og endringsvilje, forteller bestyrer Lotte Hedeager og professor Dagfinn Skre.

Publisert 5. sep. 2002 14:22

"Bestått/ikke bestått" er nå tillatte karakterskalaer ved alle enheter ved Universitetet i Oslo. Dette var et av mange vedtak som ble fattet da Kollegiet holdt møte på Voksenåsen hotell og konferansesenter 4. september.

Publisert 5. sep. 2002 10:09

- I all formidling gjeld det å ikkje ta seg sjølv for alvorleg. Kanskje det er difor eg likar like godt å formidla til barn som til forskarar. Barn er alltid ærlege og seier ifrå om dei ikkje forstår alt, seier vinnaren av Formidlingsprisen for 2002, biologiprofessor og soppspesialist, Leif Ryvarden.