Første kvinne med toppverv i matematikerunion

Matematikkprofessor Ragni Piene ble nylig valgt inn i eksekutivkomiteen i Den internasjonale matematikerunionen (IMU). Det er første gang i historien at en kvinne velges til dette toppvervet.

HISTORISK: Verdens første kvinne i eksekutivkomiteen for Den internasjonale matematikerunion er Ragni Piene ved UiO.
Foto: Ståle Skogstad

Det var under generalforsamlingen i Shanghai i Kina i forrige måned, at Ragni Piene ved Matematisk institutt ble valgt inn i eksekutivkomiteen i The International Mathematical Union (IMU). IMU leder alt internasjonalt matematikksamarbeid.
- Jeg håper at det fra nå av ikke vil være mulig å velge en eksekutivkomite uten kvinnelige medlemmer, sier Piene.

Nominert av de nordiske landene

Sammen med seg i den nyvalgte komiteen har hun åtte andre medlemmer - menn - fra flere land, som skal lede og og drive den internasjonale unionen de neste fire årene.
- Dette skal gå bra. Jeg er jo vant til å være i miljø med mange menn! smiler Piene.
Den internasjonale matematikerunionen har 65 land spredt over hele verden på sin medlemsliste. For første gang i historien ble for øvrig en kinesisk matematiker valgt inn i komiteen.

En av eksekutivkomiteens oppgaver er å arrangere Den internasjonale matematikerkongressen (ICM), som finner sted hvert fjerde år. Årets kongress i Beijing samlet 4300 deltakere fra hele verden. Piene ble nominert som kandidat til eksekutivkomiteen av de nordiske landene. Hun var den eneste kvinnen som ble foreslått til å sitte i komiteen. Tidligere forsøk på å velge inn kvinner har mislyktes.

- Ragni Pienes innvalg i IMU ble av utenlandske kolleger sammenliknet med Gro Harlem Brundtlands "kvinnekupp" da hun dannet regjering, forteller matematikkprofessor Olav Arnfinn Laudal, som berømmer Piene både for hennes faglige og organisasjonstekniske dyktighet. Piene ble professor i 1987 og er én av bare fire kvinnelige professorer i matematikk her i landet.

Ingen ledige stillinger

Matematikkfaget i Norge har nylig vært gjenstand for en omfattende evaluering i regi av Forskningsrådet. Rapporten Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges forelå denne måneden. Her går det fram at miljøene har et felles hovedproblem å stri med, nemlig rekrutteringen til matematikkfaget.

Piene viser til erfaringene ved Matematisk institutt på Blindern.
- Vi har færre doktorgradsstipender å tilby våre studenter nå enn tidligere. I mange år har det ikke vært ledige stillinger ved instituttet, og vi har ikke hatt penger til å opprette nye stillinger. Det kan ha ført til at studentene våre har mistet lysten til å satse på forskning. Mange dyktige studenter har forlatt oss de senere årene, konstaterer hun.

- Mister en generasjon matematikere

Rapporten fra Forskningsrådet slår fast at om lag 30 prosent av de faste vitenskapelig ansatte innen matematikkmiljøene i Norge vil gå av med pensjon innen 2009. Antallet nye studenter er ikke bare under fornyelsesnivå, men er også i ferd med å synke ytterligere. Så kritisk er situasjonen, at miljøene kan komme til å bryte sammen innen få år.

- Gjennomsnittsalderen ved vårt institutt går opp med ett år hvert år, og sånn har det vært lenge. Vi er i ferd med å miste en generasjon matematikere, sier Piene.
- Dette volder oss stor bekymring. De nærmeste årene får vi avgang fra stillinger vi vil kunne få problemer med å fylle.

Kvinner - en ubrukt ressurs

- Matematikk er et fag som i overveldende grad er dominert av menn. Evalueringsrapporten viser til at bare 7 prosent av de ansatte i de norske matematikkmiljøene er kvinner. Utviklingen i retning av å få flere kvinner til å velge dette faget, går sakte. I flere andre realfag ser vi en helt annen bevegelse, konstaterer Piene.

- Kvinnene representerer en stor og ubenyttet ressurs innen matematikkfaget. Det er viktig å komme i gang med tiltak for å rette på dette. En positiv melding i så måte er at vårt institutt nå har fått bevilget en ny stilling som er øremerket kvinner - et gledelig steg i riktig retning.

Av Trine Nickelsen
Publisert 25. sep. 2002 10:55 - Sist endret 10. des. 2008 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere