Juni

Publisert 24. juni 2002 12:44

Geologene har gjennom sine tradisjonelle feltstudier kunnet beskrive og forstå fenomener i naturen. Fysikerne har fått nye metoder for å finne orden i naturens "kaos". Sammen bryter de nytt land.

Publisert 24. juni 2002 12:08

Institutt for informatikk ved UiO har vært med på å utvikle et datasystem for primærhelsetjenesten i Sør-Afrika. Dette systemet implementeres nå i en rekke land i Den tredje verden. - Prosjektet er gigantisk, og det er første gang Sør-Afrika eksporterer software til India, forteller førsteamanuensis Jørn Braa.

Publisert 24. juni 2002 11:34

Tidlegare overlege ved Helsetenesta ved UiO, Otto W. Steenfeldt-Foss, er utnemnt til Riddar av 1. klasse av Den Kongeleg Norske St. Olavs Orden for innsatsen sin for norsk psykiatri.

Publisert 24. juni 2002 10:07

- Etikk er i tillegg til FUGE og FUNMAT ett av tre definerte satsingsområder ved UiO for perioden 2002-2006. Vi tar opp tråden der Forskningsrådet slapp, og har således fått sterke skuldre å stå på, sier lederen for Etikkprogrammet ved UiO, professor og tidligere prorektor Rolv Mikkel Blakar.

Publisert 18. juni 2002 15:19

Kong Carl Gustaf av Sverige har utnevnt professorene Kaare R. Norum og Francis Sejersted til Kommandører av Kongelige Nordstjärneordenen, melder Norsk Telegrambyrå.

Publisert 18. juni 2002 14:28

En gruppe forskere ved ARENA er blitt utpekt til å lede et stort EU-finansiert forskningsprosjekt om demokrati i EU. Forskningsgruppen skal blant annet finne ut hva utvidelsene av EU østover vil bety for EU-borgerne.

Publisert 18. juni 2002 13:33

Pål Prestrud (48) er tilsett som ny direktør ved CICERO, Senter for klimaforsking. Den påtroppande CICERO-direktøren har arbeidd med miljøspørsmål i polarområda både i forsking og forvaltning.

Publisert 18. juni 2002 13:18

Allerede Cicero var opptatt av kombinasjonen jus og retorikk. På seminaret "Retorikkens relevans" på Blindern 13. og 14. juni ble det blant annet talt om nytteverdien av retorikkunnskaper i dagens rettssaler.

Publisert 18. juni 2002 13:16

- Vi har nettopp vært på kurs i eskebretting. Nå har vi lært oss alle papp-triksene, forsikrer bestyrer ved Psykologisk institutt, Fanny Duckert. Etter mer enn 30 år på Blindern flytter instituttet til Forskningsveien 3 i Gaustadbekkdalen. I sommer går flyttelasset, men med på det er ikke laveregradsstudentene - de må vente til 2005.

Publisert 18. juni 2002 11:55

- Håpet vårt er at me kan utvikla ny kunnskap som kan danna grunnlag for nye behandlingsmetodar for nevrologiske sjukdomar som Alzheimers sjukdom, hjerneslag og epilepsi. Difor slår me saman to forskingsmiljø innan molekylærbiologi og nevrovitskap for å kunna bidra til ny kunnskap, fortel medisinprofessor Ole Petter Ottersen, som skal leia Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved UiO.

Publisert 18. juni 2002 11:47

1000 skatteekspertar frå heile verda kjem til Oslo i august for mellom anna å drøfta problemet med at selskap klarer å omgå skatteplikta. - Det er første gong skatteekspertane sin årlege verdskongress blir arrangert i Oslo, seier leiar for den norske avdelinga av International Fiscal Association, jusprofessor Frederik Zimmer.

Publisert 18. juni 2002 11:40

- Krigen mot Tsjetsjenia var viktig for å bygge opp bildet av Vladimir Putin som en handlekraftig leder før presidentvalget i mars 2000. Men i dag er krigen bare et verkende sår, sier Sven Gunnar Simonsen ved Institutt for fredsforskning i Oslo. Han har skrevet doktoravhandling om hvor vondt det var for mange russere å se Sovjetunionen gå i oppløsning. Og mest smertefullt var det for de militære.

Publisert 14. juni 2002 15:20

- Lær barna matematikk og fortel dei at utan matematikken ville det verken ha vore fly, datamaskinar eller mobiltelefonar. Tenk dykk då kor primitivt livet hadde vore! Det seier verdas mest berømte nolevande matematikar, engelskmannen Andrew Wiles frå Princeton University i USA.

Publisert 12. juni 2002 14:52

Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved Det medisinske fakultetet, Mathematics for Applications ved Matematisk institutt og Physics of Geological Processes ved Fysisk institutt og Institutt for geologi blir dei tre sentra for framifrå forsking ved UiO. Det er klart etter at Forskingsrådet 12. juni peika ut til saman tretten nasjonale senter for framifrå forsking. - Me er sjølvsagt glade for at me fekk tre av dei tretten, sjølv om me hadde håpa på eit eller to senter til, seier rektor Arild Underdal til Uniforum etter kunngjeringa av vinnarane i Helga Engs hus.

Publisert 11. juni 2002 09:52

- Noreg har stolte tradisjonar innan mikroelektronikk som regjeringa ynskjer å føra vidare med denne satsinga på mikro- og nanoteknologi. Det sa næringsminister Ansgar Gabrielsen før han fredag 7. juni la ned grunnsteinen for det nye forskingslaboratoriet for mikro- og nanoteknologi som er i ferd med å bli reist i Gaustadbekkdalen.

Publisert 7. juni 2002 10:37

- Det var ei stor utfordring å byggja opp eit tilsynsorgan som Eining for Intern revisjon i ein kultur der kontroll er eit banneord, og der kontroll er basert på tillit. Det seier revisjonsdirektør Gerd Thorsen som etter 28 år ved UiO takkar for seg.

Publisert 7. juni 2002 10:06

- Noen omtaler Niels Henrik Abel som en Mozart i vitenskapen. Andre igjen kaller ham en matematikkens James Dean. Men det var intet glamorøst ved livet til Norges største vitenskapsmann gjennom tidene, sa finansminister Per Kristian Foss da han foretok den offisielle kunngjøringen av Abelprisen på Blindern torsdag denne uka.

Publisert 6. juni 2002 09:31

30 offiserar frå det norske forsvaret skal frå januar 2003 setja seg på skulebenken for å læra om kultur og konfliktar ved Institutt for kulturstudiar ved UiO. - Forsvaret må no forlata det gamle fiendebiletet, og difor må offiserane læra seg å tenkja på ein ny måte, seier instituttstyrar Knut Aukrust.

Publisert 5. juni 2002 16:12

Universitetet i Oslo feirer i år tohundreårsdagen for fødselen til matematikeren Niels Henrik Abel. I løpet av sitt korte og dramatiske liv utviklet Abel teorier som fikk avgjørende betydning for matematikkfaget.

Publisert 5. juni 2002 12:15

Diktere, forfattere, forskere, journalister og andre med språklig nysgjerrighet og skrivetrang intakt: Gled eder! I jubileumsåret 2014 vil nemlig samtlige tolv bind av Norsk Ordbok være født. Det er intet mindre enn 46 år før termin. Ordboka er et skattkammer for dem som vil fornye sitt språk, enestående i europeisk sammenheng fordi den inkluderer alle landets dialekter.

Publisert 5. juni 2002 11:54

Kjenner du et miljø, en gruppe mennesker eller en enkeltperson som sprer glede og entusiasme i arbeidsmiljøet? Da kan det hende at du skal foreslå vedkommende som kandidat til UiOs nye "gla'pris": Velferdsprisen.

Publisert 5. juni 2002 11:27

- Rettspsykiatere har rollen som "seere" - de har fått legitimitet til å se inn i hodet på den tiltalte i gjerningsøyeblikket. Psykiaternes rolle i norske rettssaker kan sammenliknes med den rollen som heksedoktorer spiller i afrikanske samfunn, sier lege og sosialantropolog Ida Hydle. Hun tar til orde for å beholde lekmannsskjønnet i rettssystemet.