St. Olav til Steenfeldt-Foss

Tidlegare overlege ved Helsetenesta ved UiO, Otto W. Steenfeldt-Foss, er utnemnt til Riddar av 1. klasse av Den Kongeleg Norske St. Olavs Orden for innsatsen sin for norsk psykiatri.

Overlege Otto W. Steenfeldt-Foss takkar kansellist Thomas Gram etter å ha blitt slått til Riddar av 1. klasse av Den Kongeleg Norske St. Olavs Orden.
Foto: Martin Toft

Han fekk tildelt ordenen av kansellist Thomas Gram under ein enkel samankomst i Klubben i Georg Sverdrups hus 19. juni.

I grunngjevinga for å gi denne ordenen til Steenfeldt-Foss blei det spesielt peika på innsatsen hans for å betra forholda ved dei psykiatriske institusjonane den tida han var tilsett som Statens overlege i psykiatri. Sidan han blei tilsett som administrerande overlege for Helsetenesta ved UiO i 1981 har studentane fått ei godt utbygd helseteneste som kan ta seg av både fysiske og psykiske lidingar, blei det peika på.

Samfunnsnyttig

Steenfeldt-Foss syntest sjølv det var hyggeleg å få tildelt denne ordenen.
- Det er ei stor ære for meg at innsatsen min som lege blir rekna som samfunnsnyttig. For meg har det viktigaste heile tida vore å vera til teneste og nytte for kvar pasient, sa Steenfeldt-Foss etter at kansellist Gram hadde hengt den høgtravande ordenen på jakkeslaget hans. Også pensjonert professor i psykiatri ved Gaustad psykiatriske sjukehus, Nils Retterstøl understreka i sin tale kor høgt Steenfeldt-Foss fortente denne æra.

Dei svake gruppene

- Som Statens overlege i psykiatri var du alltid representant for dei svake gruppene. Du var ein av som gjorde det du sa. På 1970-talet klarte du alltid å trylla fram midlar dei gongane me hadde behov for ekstra pengar på dei psykiatriske institusjonane. Difor blei mottoet vårt dei gongane me var i krise; Snakk med Otto! Samtidig har me alle hatt stort utbyte av dei gode internasjonale kontaktane dine frå studieåra ved Harvard University i USA. I tillegg har du vist eit stort engasjement i forskjellige prosjekt i det tidlegare Jugoslavia og i Baltikum, påpeika Retterstøl.

Emneord: Helsetjenesten, Studentsaker Av Martin Toft
Publisert 24. juni 2002 11:34 - Sist endra 10. des. 2008 15:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere