November

Publisert 27. nov. 2002 11:18

Femten prosjekter ble tildelt midler i NUFU-programmet på programstyrets møte 22. november. Av de tre prosjektene fra UiO som får støtte, er to lokalisert ved Addis Ababa University i Etiopia og det tredje ved University of Zimbabwe. Tredje programperiode, 2002 - 2006, finansierer dermed i alt 65 samarbeidsprosjekter knyttet til forskning og forskerutdanning mellom institusjoner i Nord og Sør. Det går fram av ei pressemelding fra Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SiU).

Publisert 27. nov. 2002 10:32

Hanna Ekeli frå NTL blei vald inn i Kollegiet som representant for dei teknisk-adminstrativt tilsette ved UiO. Ho fekk 390 stemmer, medan Kristian Mollestad frå Forskarforbundet og Hanne Skjølås Nygaard frå 2fo fekk høvesvis 330 og 174 stemmer.

Publisert 26. nov. 2002 10:12

Hjemme med sykt barn? På seminar i Tromsø? Forskningsperm til 2004? La verden få vite! Med noen ganske enkle tastetrykk vil du kunne gjøre UiOs sentralbord i stand til å yte god service overfor dem som ringer deg. Fra 1. november kan alle bruke fraværsregistrering via telefon.

Publisert 25. nov. 2002 15:12

Tusener har tilbud om å være med i UiOs eget bedriftsidrettslag. Men på medlemslistene står skarve 250 navn. - Det er for meg ganske gåtefullt, medgir styrets leder Tone Vold-Johansen, som nå tar opp kampen mot frafallet - og forfallet.

Publisert 25. nov. 2002 14:48

- Å beslutte at alle UiOs 52 000 databrukere skulle endre passord, var et drastisk grep. Til gjengjeld føler vi oss trygge på at vi nå har alt under kontroll, forsikrer IT-direktør Arne Laukholm.

Publisert 20. nov. 2002 13:45

5 millioner av Sør-Afrikas 40 millioner innbyggere er HIV-positive. 1 million har utviklet AIDS. - President Thabo Mbeki benekter at AIDS er forårsaket av HIV, men heller ikke Nelson Mandela tok tak i AIDS-trusselen i sin regjeringsperiode, mener Mark Heywood , som deltar i kampen mot denne epidemien i Sør-Afrika.

Publisert 20. nov. 2002 10:41

Både kollegiekandidat Kristian Mollestad frå Forskarforbundet og kollegiekandidat Hanne Skjølås Nygaard frå 2fo opnar for tilsetjing av instituttstyrarar ved UiO. Den tredje kollegiekandidaten Hanna Ekeli frå NTL, vil halda fast på ordninga med valde instituttstyrarar. Det kom fram på debattmøtet 19. desember.

Publisert 19. nov. 2002 11:40

Kristian Gundersen frå Biologisk institutt og Harriet Bjerrum Nielsen frå Senter for kvinne- og kjønnsforsking er valde inn i det nye kollegiet som representantar for dei vitskapleg tilsette. Etter at alle stemmene var talde opp, hadde Kristian Gundersen fått 453 stemmer medan Harriet Bjerrum Nielsen hadde fått 358 stemmer.

Publisert 18. nov. 2002 22:14

Kristian Gundersen frå Biologisk institutt og Harriet Bjerrum Nielsen frå Senter for kvinne- og kjønnsforsking er valde inn i det nye kollegiet som representantar for dei vitskapleg tilsette. Etter at alle stemmene var talde opp fekk Kristian Gundersen 453 stemmer medan Harriet Bjerrum Nielsen fekk 358 stemmer.

Publisert 14. nov. 2002 16:04

Tidlegare rektor ved UiO, Kaare R. Norum skal leia ei ekspertgruppe som Verdas helseorganisasjon (WHO) har oppretta for å få utvikla ein global strategi for betre kosthald, fysisk aktivitet og helse. Målet er å få ned talet på ikkje-smittsame sjukdomar som kreft, hjarte- og karsjukdomar, diabetes og overvekt.

Publisert 12. nov. 2002 12:11

Professor Bjarne Rogan, Institutt for kulturstudiar, vann dekanvalet ved Det historisk-filosofiske fakultetet med 232 stemmer. Motkandidaten professor Hans H. Skei, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap fekk 182 stemmer. Bjarne Rogan blei dermed valt til dekan med 60,9 prosent av dei til saman 415 stemmene bak seg. Då er også vektinga av stemmene inkludert.

Publisert 12. nov. 2002 10:54

- Det burde være en selvfølge for en redaktør å ha en stab med ulike sosioøkonomiske og etniske bakgrunner, mener Nazneen Khan , som er journalist og lektor ved Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Men hun vil heller ha en holdningsendring i redaksjonene enn kvotering.

Publisert 8. nov. 2002 11:55

Kvalitetsreforma er komen for å bli. Difor er det berre å læra seg omgrep som studiepoeng, bachelor og master og utdanningsplan først som sist. Difor har Uniforum prøvd å samla alle trådane for å kunna gi ein samla oversikt over korleis den nye studiekvardagen blir frå hausten 2003.

Publisert 8. nov. 2002 10:11

Førstelektor Kjetil Grandal ved Det teologiske fakultetet er den læraren som er flinkast til å fylgja intensjonane i Kvalitetsreforma. Det avgjorde Studentparlamentet i Oslo i samband med inspirasjonsveka i oktober.- Dette synest eg er svært hyggeleg, seier Grandal.

Publisert 7. nov. 2002 10:48

Det Norske Vitskapsakademiet reiser ikkje eksklusjonssak mot den tidlegare greske juntaministeren Johannes Triantaphyllópoulos. Det har styret for Vitskapsakademiet bestemt på grunnlag av ei innstilling frå menneskerettskomiteen til akademiet. Komiteen konkluderer med at det var mangel på politisk dømmekraft som gjorde at han sa ja til vervet som justisminister.

Publisert 6. nov. 2002 15:40

InterMedia skal videreføres som et tverrfakultært senter. Det vedtok Kollegiet tirsdag denne uka. Et utvalg skal se nærmere på mulighetene for et tettere samarbeid med fagmiljøene også organisatorisk.
UiOs første overordnede kommunikasjonsstrategi ble også vedtatt under siste kollegiemøte.

Publisert 6. nov. 2002 10:11

Det er klare universitetspolitiske skiljelinjer mellom Harriet Bjerrum Nielsen og Gunnar Handal på den eine sida og Camilla Serck-Hanssen og Kristian Gundersen på den andre. Det avslørte debattmøtet mellom kollegiekandidatane 5. november. Gunnar Nicolaysen og Aanund Hylland var dei to einaste som ikkje hadde nokon klar alliansepartnar blant dei andre kandidatane. Berre to av dei seks kandidatane kan veljast inn i det nye kollegiet, og på grunn av kjønnskvotering må det vera ei kvinne og ein mann.

Publisert 1. nov. 2002 14:39

Alle dagens fem representantar for dei vitskapleg tilsette er blant dei seks som er foreslåtte som kandidatar til kollegievalet 18. november. Det einaste nye namnet blant dei, er økonomiprofessor Aanund Hylland. Berre to av dei seks kan bli valde inn i Kollegiet.