Thomas Hylland Eriksen får Forskningsrådets formidlingspris

Norges forskningsråds formidlingspris for 2002 er tildelt professor Thomas Hylland Eriksen (40), Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Prisen er på 200 000 kroner.

FORMIDLINGSPRIS: Thomas Hylland Eriksen er tildelt Forskningsrådets formidlingspris for 2002.
Foto: Ståle Skogstad

Hylland Eriksen får prisen fordi han er en særlig aktiv formidler av sitt fag og sin kunnskap, et forbilledlig eksempel på at forskning, og til dels komplisert fagstoff, kan formidles i et forståelig og klart språk. Han
utnytter et mangfold av medier og kanaler, fra sine mange bøker og tidsskriftsartikler, til deltakelse i offentlig mediedebatt og presentasjoner på egen hjemmeside, går det fram av en pressemelding fra Norges forskningsråd.

Imponerende

I begrunnelsen for pristildelingen heter det at "hans formidlingsinnsats er imponerende, den viser stor bredde og et aktivt samfunnsengasjement, og går langt ut over Norges grenser. Hylland Eriksen stiller spørsmål på nye måter
og fra overraskende vinkler. Han er en samfunnsviter som inspirerer tiloppbrudd fra fastlåste og ferdigtygde svar. Med sin bakgrunn i sosialantropologi og egen forskning om blant annet etniske konflikter,flerkulturelle samfunn og nasjonsbygging, gir han oss rammer for å forstå verden omkring oss."

Forut for sin tid

I flere spørsmål har Hylland Eriksen vært forut for sin tid: For mer enn ti år siden kom hans debattbok Veien til et mer eksotisk Norge, som tok for seg
kulturelle aspekter ved innvandringen, og i 1995 kom Det nye fiendebildet -som i år har kommet i utvidet dansk utgave - hvor han advarer mot å la kulturelle kategoriseringer danne grunnlaget for politisk handling. Bøkene Charles Darwin (1997) og Egoismen (1999) sammen med biologen Dag O. Hessen, viser hvordan hans intellektuelle nysgjerrighet har ført til et fruktbart
samarbeid med andre med ulik faglig bakgrunn.

Hylland Eriksen er en fremtredende talsmann for at forskningsformidling er en viktig oppgave for forskere. Han har selv formulert sitt standpunkt som at "det er (...) vår forbannete plikt å drive formidling, å delta i debatter
som blir mer velinformerte med vår deltakelse enn de ville vært uten, å dele vår kunnskap med en bredere offentlighet". Det kom inn 13 forslag til prisvinner-kandidater til Forskningsrådets Formidlingspris 2002.

Komiteen som har vurdert årets kandidater til Formidlingsprisen:
Professor Rigmor Austgulen, NTNU; leder, medlem av Forskningsrådets hovedstyre
Rektor, professor Tove Bull, Universitetet i Tromsø
Professor Martin Eide, Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
Journalist Marianne Moen, Verdt å vite-redaksjonen, NRK P2 Radio, Oslo.
Førsteamanuensis, dr.ing. Liv Merete Nielsen, Avd. for estetiske fag, Høgskolen i Oslo

Emneord: Forskning, Forskningsformidling
Publisert 5. nov. 2002 11:41 - Sist endret 10. des. 2008 15:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere