UiO får tre av femten NUFU-prosjekter

Femten prosjekter ble tildelt midler i NUFU-programmet på programstyrets møte 22. november. Av de tre prosjektene fra UiO som får støtte, er to lokalisert ved Addis Ababa University i Etiopia og det tredje ved University of Zimbabwe. Tredje programperiode, 2002 - 2006, finansierer dermed i alt 65 samarbeidsprosjekter knyttet til forskning og forskerutdanning mellom institusjoner i Nord og Sør. Det går fram av ei pressemelding fra Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SiU).

Elleve av de femten prosjektene har sør-partnere i Afrika, tre i Asia og ett i Latin-Amerika. De fordeler seg mellom norske partnere med fem til Universitetet i Bergen, tre hver til Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og to hver til Norges landbrukshøgskole og Universitetet i Tromsø.

Totalt søkt om 292 millioner

Femti forskningsprosjekter fikk innvilget NUFU-støtte for tredje programperiode i 2001. Fristen for andre søknadsrunde gikk ut 1. oktober, og da forelå sytti søknader fra universitets- og forskningmiljø i Sør og i Norge. Den totale søknadsbeløpet var på over 292 millioner kroner. Styret i NUFU-programmet vedtok å fordele de 52 millionene det hadde til rådighet på femten av søknadene.

Følger Sør-institusjonenes ønsker

I fordelingen av midlene er det lagt vekt på institusjonenes egne prioriteringer av søknadene, på det viset at Sør-institusjonenes prioriteringer veier tyngst.

I tillegg har programstyret fulgt opp NUFU-programmets strategi om å videreføre samarbeid med land og institusjoner som deltok i programmet i forrige periode (1996 - 2000). Styret tok også hensyn til at den totale prosjekt-portfolioen skal ha en bredde i disipliner; og til de to særskilte satsingsområdene i NUFUs strategiplan, Sør-Sør-Nord-nettverk og forskning med klart kjønnsperspektiv, går det fram av pressemeldingen fra SiU.

Følgende samarbeidsprosjekter ble innlemmet i NUFU-programmet:

- Addis Ababa University, Etiopia - Universitetet i Oslo: "Afro-alpine "islands" as natural laboratories; dynamics and units of plant biodiversity".
- Addis Ababa University, Etiopia - Universitetet i Oslo: "Biodiversity of Easter Africa (Liles, Orchides and Sedges) - Taxonomy, Conservation and Use".
- Makerere University, Uganda - Norges landbrukshøgskole: "Biodiversity and Plant-Animal Interactions in Uganda".
- Makerere University, Uganda - Universitetet i Bergen: "Research and Training Network in Pathology".
- University of Dar-Es-Salaam, Tanzania - Universitetet i Tromsø: "Country-wide time use by gender and advanced analysis of census data".
- University of Dar-Es-Salaam, Tanzania - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: "Postgraduate program for Water Management at University of Dar es Salaam"
- University of Zimbabwe, Zimbabwe - Universitetet i Oslo: "A Southern African Postgraduate Training Programme in Mathematical Modelling".
- University of Ghana, Ghana - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: "The new faces of poverty in Ghana".
- University of Ghana, Ghana - Universitetet i Bergen: "Globalization and Changes in the Cultures of Survival and Care: The Case of Ghana".
- Eduardo Mondlane University, Mosambik - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: "Solar Energy in Mozambique, General Studies and Development of Concentrating Systems".
- Muhimbili University College of Medical Sciences, Tanzania - Universitetet i Bergen: "Occupational respiratory diseases among male and female workers in dusty industries in Tanzania".
- University of Dhaka, Bangladesh - Universitetet i Bergen: "Assessment of microbial pollution, diversity and community structure in freshwater resources in Bangladesh using molecular techniques".
- University of Tribhuvan, Nepal - Norges landbrukshøgskole: "Education, Research and Training for Sustainable Management of Natural Resources in Watersheds of Nepal".
- University of the Autonomous Regions of the Carribean Coast of Nicaragua, Nicaragua - Universitetet i Tromsø: "Cultural revitalization, environment and sustainable productive systems of indigenous peoples in the Caribbean coast of Nicaragua".
- Research Institute for Aquaculture NO. 3, Vietnam - Universitetet i Bergen: "Aquaculture and coastal management in Vietnam - environmental capacity, biodiversity and fish health in culturing systems".

Emneord: Internasjonalisering, Nord-Sør-samarbeid
Publisert 27. nov. 2002 11:18 - Sist endret 10. des. 2008 16:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere