Desember

Publisert 18. des. 2002 10:51

Pensjonert førsteamanuensis i fransk ved UiO, Pedro Estop Garanto drar no til Cuba for å undervisa. - Dette er ei rein solidaritetshandling overfor kubanske studentar og lærarar, seier han.

Publisert 18. des. 2002 09:56

- Når Sigurd Allern ble vurdert som den best kvalifiserte kandidaten av en akademisk bedømmelseskommisjon og innstilt som nummer én av fakultetsstyret, var jeg aldri i tvil om at vi skulle tilsette ham, sier rektor Arild Underdal, leder av Kollegiets tilsettingsutvalg.

Publisert 18. des. 2002 09:31

Når stipendiat Samukele Hadebe fra Universitetet i Zimbabwe nå forlater UiO etter tre år, har han et godt grunnlag med seg i bagasjen for videre morsmålsarbeid i Zimbabwe, et land med 14 språk og vanskelige akademiske arbeidsvilkår.Han har vært med og utarbeidet en egen ordbok for sitt eget morsmål ndebele .

Publisert 17. des. 2002 16:01

Utdannings- og forskingsdepartementet har oppnemnt Egil Myklebust og Boel Flodgren som eksterne medlemar i Kollegiet ved Universitetet i Oslo. Myklebust er tidlegare generaldirektør og noverande styreformann for Norsk Hydro medan Flodgren er avtrappande rektor ved Lunds universitet i Sverige.

Publisert 12. des. 2002 13:52

En god arbeidsallianse mellom pasient og terapeut er viktig for utbyttet av psykoterapi. I en ny doktorgrad ved Universitetet i Oslo setter psykolog og forsker Anne Grete Hersoug søkelyset på faktorer som kan hindre utvikling av en positiv allianse.

Publisert 12. des. 2002 12:28

- Før årets lokale lønnsforhandlinger startet, satte jeg meg ned og lagde statistikk over stillingskategori og lønn. Jeg ble sjokkert da jeg oppdaget at omlag halvparten av professorene ved UiO satt i laveste lønnstrinn.

Publisert 12. des. 2002 12:24

Religionshistorikere vil ikke samarbeide med teologer. Planer om et tverrfakultært masterprogram i religion møter motstand ved Avdeling for religionshistorie hvor et flertall av de ansatte ønsker å legge avdelingens masterstudier til HF-fakultetets Kultur- og idéprogram .

Publisert 12. des. 2002 12:14

- UiO velger å gi enkelte av sine ansatte lønnstillegg på omkring 100 000 kroner i slengen. Det utgjør nesten halvparten av det de lavtlønte tjener på et helt år. Ingen andre universiteter i landet tillater slike lønnsopprykk.

Publisert 12. des. 2002 10:13

En av verdens fremste syklister, amerikaneren Lance Armstrong, vil støtte et kreftforskningsprosjekt ved Radiumhospitalet med 1,1 million kroner. - Dette er en anerkjennelse av en type klinisk forskning som kun kan gjøres i Norden, sier kvinnen bak prosjektet, professor dr.med. Sophie D. Fosså.

Publisert 11. des. 2002 13:23

- Universitetsbudsjettet er sjølvsagt prega av at Finansdepartementet "lurte oss" for den løns- og priskompensasjonen som me hadde rekna med. Men samtidig har me fått nok pengar til å kunna setja i gang med Kvalitetsreforma , fastslår budsjettsjef Per Heitmann ved UiO.

Publisert 11. des. 2002 11:19

- Om to år skal det vera mogleg å senda 500 norske studentar årleg til Sør-Afrika. Det seier Noregs tidlegare ambassadør i Sør-Afrika, Per Ø. Grimstad, som har laga ein rapport der han tilrår NORAD å støtta eit student-utvekslingssamarbeid mellom norske og sørafrikanske universitet.

Publisert 6. des. 2002 13:00

Etter flere år på is er spørsmålet om å dele Biologisk institutt igjen blitt en varm potet. Torsdag denne uka hadde instituttstyret saken oppe til avstemning. Resultat: 6-6 mellom tilhengere og motstandere av deling.

Publisert 4. des. 2002 12:40

Etter flere år på is, er spørsmålet om å dele Biologisk institutt igjen blitt en varm potet: en underskriftskampanje mot deling er satt i gang på instituttet. Blant underskriverne er professor Nils Chr. Stenseth, professor Reidun Sirevåg og førsteamanuensis Ivar Mysterud.

Publisert 4. des. 2002 12:24

... skrev Arne Nordheim i en konsertanmeldelse i Dagbladet en gang. Han hadde hørt det første norske datakomponerte verket. Og sa at det er viktig å bryte opp og gå på tvers. Den leveregelen har musiker, datakomponist, videokunstner, forsker - simpelthen vår mann på InterMedia, Universitetet i Oslo - alltid fulgt: førsteamanuensis Arild Boman.

Publisert 2. des. 2002 13:35

Et tjuetalls gamle majestetiske trær blir i disse dager hugd ned i Botanisk hage på Tøyen. - Dette er svært vemodig, synes avdelingsgartner Signe Saxhaug.