Arild Underdal: - Aldri i tvil om ansettelsen av Allern

- Når Sigurd Allern ble vurdert som den best kvalifiserte kandidaten av en akademisk bedømmelseskommisjon og innstilt som nummer én av fakultetsstyret, var jeg aldri i tvil om at vi skulle tilsette ham, sier rektor Arild Underdal, leder av Kollegiets tilsettingsutvalg.

ENIGHET: Det var praktisk talt ingen diskusjon i komiteen omkring tilsettingen av Sigurd Allern, forteller Arild Underdal.
Foto: Ståle Skogstad

Den 16. desember avgjorde utvalget at Sigurd Allern (56) skal tilsettes som professor i journalistikk. Den tidligere lederen i AKP (m-l) og redaktør i Klassekampen blir dermed den første professoren i journalistikk ved Universitetet i Oslo.

- Vi har ganske enkelt fulgt en innstilling bygget på de saklige vurderingene som forelå. Det var praktisk talt ingen diskusjon i komiteen omkring tilsettingen av Sigurd Allern, forteller Underdal.

- Vårt utgangspunkt er alltid å tilsette den best kvalifiserte. Det har vært utgangspunktet også denne gangen.

- Er Allerns politiske bakgrunn et problem for universitetet?
- Nei. Jeg er hellig overbevist om at et universitet må bygge på den rett alle har til å gi uttrykk for politiske synspunkter - og andre synspunkter - som ledelsen ikke nødvendigvis deler. Det skal ikke være noe yrkesforbud på bakgrunn av politiske meninger. Det er for meg et dypt verdibasert standpunkt. Jeg var derfor aldri i tvil om at - når Allern funnet best kvalifisert - så skulle vi tilsette ham.

Underdal og Allern var begge studentpolitikere ved Universitetet i Oslo for om lag 30 år siden.

- Hans politiske standpunkter fravek sterkt fra mine egne den gang. Jeg registerer at det har vært kraftige reaksjoner i pressekretser på Allerns kandidatur til stillingen. Det mange er opptatt av, er Allerns politiske meninger. Det er imidlertid ikke disse vi har hatt oppe til vurdering i tilsettingsutvalget, presiserer Underdal.

Emneord: Media Av Trine Nickelsen
Publisert 18. des. 2002 09:56 - Sist endret 10. des. 2008 14:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere