Mars

Publisert 22. mars 2002 16:13

Den nye stortingsmeldingen om lærerutdanning ble lagt fram 22. mars. - Den femårige lærerutdanningen vi legger opp til ved universitetene, er en meget interessant modell. Men jeg vil ikke kalle den for en "lektorutdanning", sa utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet da hun la fram hovedinnholdet i meldingen torsdag denne uka.

Publisert 21. mars 2002 14:24

- Det er ikke mulig å få til en femårig lektorutdanning uten samtidig å forringe den faglige kvaliteten sterkt. Det mener bestyrer ved Historisk institutt, professor Jorunn Bjørgum.

Publisert 21. mars 2002 09:52

Fjerning av kreftsvulstar med laserkanonar og iskuler er ikkje science fiction, men dagleg rutine på operasjonsstovene til Intervensjonssenteret på Rikshospitalet på Gaustad. Ved mange operasjonar er det ikkje lenger naudsynt å skjera opp pasienten med skalpell. Det er nok å føra eit minikamera gjennom ein sonde fram til staden der inngrepet skal skje. Så kan kirurgen lokalisera kreftsvulsten og sikta inn laserkanonen før kirurgen skyt laserstrålar mot kreftsvulsten som slik kan fjernast.

Publisert 20. mars 2002 16:15

- Det er ikkje sant at folk berre vil underhaldast til døde. Meir enn tre millionar TV-sjåarar har nemleg vore innom Kunnskapskanalen på NRK1 dei siste undervisningsåra, slår prosjektkoordinator Arild Boman ved InterMedia fast med ettertrykk.

Publisert 18. mars 2002 10:49

Universitetsdirektør Tor Saglie har sagt opp omstillingsavtalen ved UiO med verknad frå 15. juni 2002. Ein viktig klausul i denne avtalen har vore at ingen ved UiO kan seiast opp under omstilling. Fagforeiningane raser og varslar kamp for å få ha omstillingsavtalen slik den er. - Ei oppseiing av avtalen vil ikkje føra til fleire oppseiingar av tilsette, forsikrar universitetsdirektøren.

Publisert 15. mars 2002 17:02

- Frå 2003 skal fire av dei elleve representantane i Kollegiet vera eksterne. - Det skal opprettast eit sjølvstendig organ for akkreditering og evaluering som skal fylgja opp og kontrollera kvaliteten ved institusjonane. - Kollegiet får makt til sjølv å fastsetja den interne organiseringa ved institusjonen. - Det skal innførast ein felles internasjonal karakterskala frå A til E for bestått, og F for ikkje bestått.

Publisert 14. mars 2002 15:46

Hvert år tar flere hundre nordmenn sitt eget liv. Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF) ved Universitetet i Oslo tilbyr i år for første gang en videreutdanning i selvmordsforebyggende arbeid. - Vi kjenner ikke til noe annet studium i verden som går i dybden i den grad som vi gjør, forteller professor Lars Mehlum og undervisningskonsulent Dag Willy Tallaksen.

Publisert 13. mars 2002 16:36

Tirsdag denne uka ble resultatene fra den årlige undersøkelsen av studentenes tilfredshet med studie- og lærested lagt fram. - Ingenting i denne undersøkelsen overrasker meg. Det er skremmende at UiO sier at de er passe fornøyd med resultatene. Institusjonen har en kjempejobb å gjøre, kommenterer Torstein Lindstad, leder for Studentparlamentet.

Publisert 12. mars 2002 17:29

Det blir utdanna for få doktorgradskandidatar innan dei fleste fagområde i Noreg i høve til dei andre nordiske landa,doktorgradskandidatane er for gamle når dei disputerer og gjennomstrøyminga i doktorgradsstudiet er for dårleg.

Publisert 12. mars 2002 11:06

Medisin, psykologi og veterinærstudiet skal ikke omfattes av den nye gradsstrukturen. Derimot må jusstudiet ved Universitetet i Oslo innføre den nye gradsstrukturen fra høsten 2007. Det går fram av regjeringens stortingsmelding med vurdering av gradsbenevnelser for utdanninger ved universiteter og høyskoler.

Publisert 7. mars 2002 14:21

Et nytt semester er i gang, og nye studenter fulle av forhåpninger starter på sin akademiske karriere. Får de den servicen de har krav på av Universitetet i Oslo? Uniforums test ga et varierende inntrykk.

Publisert 7. mars 2002 14:12

- Zimbabwe er et autoritært samfunn som går mot diktatur. Bare internasjonalt press kan forhindre det, sier Zimbabwe-eksperten Helge Rønning. Det er stor bekymring for at Robert Mugabe, som har hatt makten i 22 år, ikke vil akseptere et nederlag i presidentvalget 9.-10. mars. Valgkampen har vært preget av terror mot opposisjonen og innføring av nye repressive lover.

Publisert 7. mars 2002 10:54

Avdeling for analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo opplever det igjen: Å få JA på søknad til EUs forskningsprogram. - Klart vi er glade. Dette er nesten for mye av det gode, utbryter Tyge Greibrokk og Elsa Lundanes ved Avdeling for analytisk kjemi.

Publisert 7. mars 2002 10:52

Ved Fysisk institutt er strykprosenten gått markant ned de siste årene, mens studenttallet er på oppadgående. Nå innføres splitter nye kurs på lavere grad som skal gi enda bedre resultater.

Publisert 7. mars 2002 10:36

Fem meter lange bannere fra Storting til Slott forteller byens befolkning at Humanioradagene - de 20. i rekken - er i gang. I år skal det handle om familien.

Publisert 6. mars 2002 11:29

Det utdanningsvitskaplege fakultetet startar hausten 2002 verdas mest omfattande masterprogram i høgare utdanning. Programmet som har fått namnet Master of Philosophy in Higher Education, er eit samarbeid mellom sju europeiske universitet, men alle studentane skal gå ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. mars 2002 10:58

Universitetet i Oslo vil no lokka norske studentar til engelskspråklege bachelor- og mastergradskurs ved denne utdanningsinstitusjonen. - Det vil gjera dei norske studentane meir internasjonale samtidig som dei utanlandske studentane lettare vil bli kjende med norske studentar, seier direktør for Studie- og forskingsadministrativ avdeling ved UiO, Toril Johansson.

Publisert 6. mars 2002 09:48

SV-fakultetet vil utgreia nærare om dei skal lata framtidige studentar kunne ta ein dobbel bachelor gjennom å lata 70- 80 av dei 180 studiepoenga på bachelorgraden vera valfrie. Til samanlikning vil 40 av dei 180 studiepoenga vera valfrie ved HF-fakultetet.