- UiO har en kjempejobb å gjøre

Tirsdag denne uka ble resultatene fra den årlige undersøkelsen av studentenes tilfredshet med studie- og lærested lagt fram. - Ingenting i denne undersøkelsen overrasker meg. Det er skremmende at UiO sier at de er passe fornøyd med resultatene. Institusjonen har en kjempejobb å gjøre, kommenterer Torstein Lindstad, leder for Studentparlamentet.

Jannecke Wiers-Jensen, NIFU, la fram resultatene fra "Stud.mag"- undersøkelse om studentenes tilfredshet.
Foto: Trine Nickelsen

Hvor tilfredse er studentene ved landets største utdanningsinstitusjon med sitt studiested? På en karakterskala fra 1 til 6 får Universitetet i Oslo hovedkarakteren 3,88. UiO havner dermed likt med Universitetet i Bergen (UiB), men blir slått av NTNU i Trondheim, Universitetet i Tromsø (UiT) og mange av landets høgskoler.

Når det gjelder den faglige kvaliteten på utdanningen, er resultatene noe bedre. Her kommer UiO relativt godt ut sammenliknet med andre læresteder. UiO får karakteren 4,41 som er bedre enn UiB og UiT, og hakk i hæl bak NTNU som får karakteren 4,42.

Ingen store endringer

Studentundersøkelsen er gjennomført av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) i samarbeid med Norsk Gallup og bygger hovedsaklig på svar fra førsteårsstudenter. Ved UiO er det studenter ved jus, biologi, farmasi, kunsthistorie, samfunnsøkonomi og exphil som er med i undersøkelsen som ble gjennomført i oktober/november i fjor. Studentundersøkelsen omfatter 40 studiesteder over hele landet.

- En hovedtendens er at studenter på mindre høgskoler er mer fornøyde enn studenter på større høgskoler og universiteter, særlig når det gjelder sosialt miljø og service fra det administrative personalet, sa Jannecke Wiers-Jensen som la fram undersøkelsen for NIFU.
- Sosialt miljø, faglig kvalitet og pedagogisk kvalitet på undervisningen har mest å si for en samlet vurdering av lærestedet. For UiOs vedkommende er resultatene på linje med tidligere vurderinger. Vi kan imidlertid registrere noe forbedring på fag ved UiO som tidligere har falt dårlig ut, påpekte Wiers-Jensen.

Den pedagogiske kvaliteten

Når det gjelder pedagogisk kvalitet, står det dårligere til enn med den faglige kvaliteten. Den delen av studentene som er misfornøyd med den pedagogiske kvaliteten ved UiO er betydelig: Andelen som oppgir at de er "litt fornøyd"eller "svært fornøyd" er vesentlig lavere enn de som svarer at de "verken er fornøyd eller misfornøyd", "litt misfornøyd" eller "svært misfornøyd". Unntaket er studentene på samfunnsøkonomi: Her svarer hele 55 prosent at de er svært fornøyd eller litt fornøyd med den pedagogiske kvaliteten.

På spørsmål om hvor fornøyd studentene alt i alt er med det sosiale miljøet ved lærestedet, varierer andelen som er fornøyd (enten "litt fornøyd eller "svært fornøyd") fra bare 27 prosent på kunsthistorie til 80 prosent på farmasi. Sammenliknet med de øvrige universitetene, kommer UiO dårligst ut på de fleste fag.

- Trøstesløst

Et av de nye spørsmålene i undersøkelsen for 2001 var dette: Hvor fornøyd er du med lærernes evne til å skape faglig engasjement?

- Her er resultatene trøstesløse, mente Wiers-Jensen. Det er ingen studenter på farmasi og exphil som ga svaret "svært fornøyd" på spørsmålet om lærernes evne til å skape faglig engasjement. Bare 1 prosent av studentene på biologi og 9 prosent på kunsthistorie ga dette svaret.

- At bare 31 prosent av våre studenter svarer at de er fornøyd med den pedagogiske kvaliteten på forelesninger og at bare 21 prosent er fornøyd med lærernes evne til å skape faglig engasjement, forundrer meg litt. Det, sammen med relativt stor misnøye med det sosiale miljøet, er det som skuffer meg mest. Det er helt klart at vi har en jobb å gjøre, kommenterte avdelingsleder Inger-Hege Andersen ved Biologisk institutt.

På spørsmål om den faglige kvaliteten på forelesningene skiller samfunnsøkonomi seg positivit ut: her oppgir hele 80 prosent at de er fornøyd.
- Vi er svært fornøyd med dette resultatet. Det står riktignok ikke fullt så bra til med den pedagogisk kvaliteten, men sammeliknet med de andre universitetene ligger vi høyt. Det er vi godt fornøyd med, sa kontorsjef Merethe Aase ved Økonomisk institutt.

Emneord: Studentforhold, Studentsaker Av Trine Nickelsen
Publisert 13. mars 2002 16:36 - Sist endret 10. des. 2008 16:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere