Ny EU-anerkjennelse til kjemi

Avdeling for analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo opplever det igjen: Å få JA på søknad til EUs forskningsprogram. - Klart vi er glade. Dette er nesten for mye av det gode, utbryter Tyge Greibrokk og Elsa Lundanes ved Avdeling for analytisk kjemi.

Elsa Lundanes og Tyge Greibrokk gleder seg over nok en EU-bevilgning til Avdeling for analytisk kjemi.
Foto: Trine Nickelsen

Det er bare ett år siden Avdeling for analytisk kjemi ble Marie Curie-senter - et treningssenter for doktorgradsstudenter fra EU/EØS-området. Nå opplever forskerne innen fagområdet kromatografi å få en ny, stor anerkjennelse fra EU.

Forskningsnettverket "COM-CHROM" har fått innvilget sin søknad innenfor EUs program for "Research Training Networks". Dette programmet gir i hovedsak støtte til å lønne doktorander og "post docs". Nettverket har sitt utspring i kromatografigruppen ved Kjemisk institutt, og instituttet blir nå et knutepunkt for såkalt "miniaturized comprehensive liquid chromatography" i Europa. Forskningsnettverket omfatter forskere fra UiO og universiteter i Frankrike, Italia, Nederland, Sverige og Tsjekkia. Forskningsnettverket ble tildelt maksimumsbeløpet på 1,2 millioner euro.

- Vi starter opp 1. september og skal arbeide med å utvikle nye og raske metoder til analyse av kompliserte prøver på små prøvemengder og med miniatyriserte teknikker. Dette vil kunne komme til anvendelse blant annet innen postgenom forskning, det vil si forskning i kjølvannet av kartleggingen av menneskets gener og arvemasse, påpeker professor Tyge Greibrokk, som er prosjektkoordinator.

- Hva er kromatografi?
- Kromatografi er en samling av metoder for å separere forbindelser. Mange forbindelser gir respons på samme måleinstrument. Det finnes ingen sensor som spesifikt kan detektere alle forbindelsene, og det er derfor nødvendig å separere dem i tid for deretter å lede stoffene ett og ett til sensoren. Slik blir det mulig å måle mengden av et stoff. Innen fagfelt som medisin, farmasi, biologi og ernæringsforskning er disse analysemetodene svært viktige, forteller professor Elsa Lundanes, ansvarshavende for Marie Curie-senteret.

Emneord: Kjemi, Forskning Av Trine Nickelsen
Publisert 7. mars 2002 10:54 - Sist endret 10. des. 2008 15:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere