Service på prøve

Et nytt semester er i gang, og nye studenter fulle av forhåpninger starter på sin akademiske karriere. Får de den servicen de har krav på av Universitetet i Oslo? Uniforums test ga et varierende inntrykk.

Monica Lihus Johansen og de andre ansatte ved UiOs sentralbord kommer godt ut av Uniforums lille serviceundersøkelse.
Foto: Ståle Skogstad

8. mai 2001 vedtok Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo en serviceerklæring. Uniforum bestemte seg for å teste servicen ved studentkontorene sentralt og på tre av fakultetene, samt Informasjons-avdelingen. "Forkledd" som ny student ønsket vi å undersøke muligheten for å ta visse studier og fant at servicen ved UiO varierer en god del.

Studentkontoret ikke oppdatert

På Studentkontoret i Administrasjonsbygningen på Blindern gjaldt det å komme tidlig på dagen for å unngå kø. Vi ønsket her å bli opplyst om mastergradsstudiet i menneskerettigheter. Det hadde ingen bak skranken hørt om. Da vi ba om adressen til studentkontoret på jus, fikk vi først den gamle adressen. Kontoret flyttet allerede i juni 2001, noe som burde vært kjent.

På telefon var det bortimot ti minutters ventetid. På spørsmål om det var mulig å studere farsi ved UiO, ble vi henvist til studentinformasjonen på HF. Studentkontorets e-postadresse står dessverre ikke i forelesningskatalogen. Vi fant den senere på kontorets hjemmeside.

Manglende kjennskap til forelesningskatalogen

Det historisk-filosofiske fakultets studentinformasjon ligger i vestibylen i Niels Treschows hus. Det er svært trangt her, men heldigvis var det lite kø da vi kom. Vi kunne ha gått med uforrettet sak fordi personen bak skranken hevdet at det ikke var mulig å studere farsi ved UiO.

Ved hjelp av forelesningskatalogen fikk vi heldigvis rettet opp misforståelsen. Farsi er nemlig det samme som persisk, og universitetet tilbyr visselig et grunnfag i persisk (farsi). Over telefon var dette faktum heldigvis kjent., mens det vVia e-post fikk vi ikke var noe den informasjonen vi var ute etterå hente, men først etter en uke. i hvert fall ikke i løpet av fem virkedager i uke 3 og 4.

MN-fakultetet best på service

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets studentekspedisjon ligger i 3. etasje i Fysikkbygningens østfløy. Her ville vi undersøke muligheten for å studere petroleumsgeologi ved UiO. I løpet av få minutter fikk vi ordnet en samtale med en studieveileder som ga oss en grei innføring i hvordan man bygger opp en cand.mag.-grad som kunne inkludere petroleumsgeologi.

Vår e-post ble utførlig besvart mindre enn to dager senere sammen med en henvisning til fakultetets hjemmeside. Da vi ringte angående mulighetene for å studere petroleumsgeologi i utlandet, ble vi henvist til Institutt for geologi, eventuelt selv å søke på Internett, et svar vi ikke var helt fornøyd med.

Informasjonssenteret på Det juridiske fakultet ligger bortgjemt i en bakgård i Oslo sentrum, nærmere bestemt i Domus Periferia i Tullinsgate 4C. Vår forespørsel om mastergradsstudiet i menneskerettigheter ble korrekt henvist til Institutt for menneskerettigheter (IMR). På telefon ble vi også henvist til IMR som igjen viste til sitt nettsted. Vår e-post ble besvart etter to døgn og inneholdt en peker til mastergradsstudiet ved IMR, men ellers ingen informasjon.

Kompetansekatalog sårt savnet

Også servicen ved UiOs informasjonsavdeling skulle testes. Vår journalistiske henvendelse pr. telefon (under falskt flagg!) gjaldt om universitetet kunne framskaffe en ekspert på Zimbabwe. Det ble jobbet intenst i bakgrunnen, og man kom til slutt opp med en historieprofessor som, ifølge eget utsagn, ikke var noen ekspert på landet.

I vår neste henvendelse antydet vi at vi var ute etter en bestemt professor i medievitenskap som nylig hadde uttalt seg på fjernsynet om Zimbabwe. "Vi har dessverre ingen oppdatert kompetansekatalog", fikk vi høre. Da gjensto kun én mulighet, nemlig å få ramset opp alle professorene ved Institutt for medier og kommunikasjon. Til slutt fikk vi opp den ønskede personen, Helge Rønning.

UiOs sentralbord bestod for øvrig testen godt. Vi fikk riktig telefonnumre til både den nye rektoren og prorektoren, samt til en tilfeldig valgt professor med utenlandsk navn.

Bra informasjon over Internett

Internett er blitt en stadig viktigere informasjonskilde for studentene. UiOs hjemmesider er informative, navigasjonen er oversiktlig, nye sider kommer opp raskt, alle pekere fungerer og den nye web-designen er tiltalende, om enn ikke 100 prosent gjennomført.

Man finner lett internettadressene til de nevnte kontorene i forelesningskatalogen, men alle er ikke like lette å finne på universitetets eget nettsted (www.uio.no).

Rom for forbedringer

Konklusjonen av testen må bli at servicen ved UiO er rimelig bra, men at den varierer for mye og er for personavhengig. Vi ble heldigvis ikke uhøflig behandlet noe sted. Uniforum akter å gjenta testen i slutten av semesteret. I mellomtiden minner vi studieinformatørene om å lese serviceerklæringen hvis de ikke har gjort det alt.

Emneord: Arbeidsforhold Av Lars Hoff
Publisert 7. mars 2002 14:21 - Sist endret 10. des. 2008 15:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere