Første palestinske forsker disputerte for doktorgraden

Det medisinske fakultetet, UiO, har siden midten av 1990-tallet samarbeidet nært med flere palestinske universiteter. I forrige uke forsvarte Abdullatif Said Husseini sin doktoravhandling som den første palestineren i samarbeidsprogrammet.

- Dette er en stor dag. Vi er svært glade, sa Abdullatif Said Husseini (t.h.) og Espen Bjertness like etter disputasen i Store Foredragssal i Det Norske Videnskaps-Akademi.
Foto: Trine Nickelsen

- Dette er en stor og positiv begivenhet for meg. Jeg er rett og slett svært glad og lettet.
Det sa Abdullatif Said Husseini umiddelbart etter at han hadde disputert for doktorgraden i Det Norske Videnskaps-Akademi på Drammensveien fredag i forrige uke.

Og mange gledet seg med ham. Flere kolleger var kommet fra Palestina for å ta del i begivenheten. De hadde brukt dagevis på reisen til Norge, noen med fare for eget liv. Lokal veileder og koordinator ved det anerkjente Birzeit-universitetet på Vestbredden, Rita Giacaman, skulle ha vært til stede, men portforbud gjorde det umulig for henne å reise ut av Ramallah, palestinernes uoffisielle hovedstad på Vestbredden.

Første palestiner

Når Husseini nå har disputert, er han blitt den første palestineren som har avlagt doktorgrad innen rammen av samarbeidsprosjektene mellom Det medisinske fakultet, UiO, og Birzeit-universitetet og Universitetet i Hebron.

Samarbeidsprosjektene startet i 1996 i kjølvannet av Oslo-avtalen og omfatter forskning og forskerutdanning. Bakgrunnen for prosjektene er de endringene i ernæringsmønstre og livsstil som skjer i det palestinske samfunnet. "Moderne" sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer øker raskt i omfang. Det har ikke vært utført forskning på dette tidligere. Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin har samarbeidet med og støttet Birzeit-universitetet hvor det nå er bygd opp en egen epidemiologisk enhet der det forskes på forekomst av sykdommer og årsak til disse.

Stor utbredelse av diabetes

- Mitt prosjekt har vært å kartlegge utbredelsen av diabetes i samsvar med Verdens helseorganisasjons kriterier (WHO). Det er første gang dette har vært gjort i Palestina, forteller Husseini.
Han har studert utbredelsen av diabetes i Kobar, et typisk landsbysamfunn på Vestbredden og i byen Ramallah.

- Resultatene viser at 9,8 prosent av befolkningen i Kobar har type 2-diabetes, mens det tilsvarende tallet er 12 prosent i Ramallah. Undersøkelsen er gjort blant folk i aldersgruppen 30-65 år, forteller Husseini.

Type 2-diabetes kalles også for ikke-insulinkrevende diabetes eller aldersdiabetes og forekommer oftest hos overvektige voksne. Husseinis forskning viser at viktige faktorer tilknyttet diabetes i Palestina er alder, diabetes i familien, fedme, kjønn - diabetes forekommer hyppigere blant kvinner - samt uheldige fettverdier i blod.

- Denne forskningen bidrar med viktig informasjon når våre palestinske myndigheter skal planlegge forebyggende tiltak mot diabetes i befolkningen.

- Etter Oslo-avtalen hadde palestinerne selv kontroll over helsestellet i de palestinske områdene. I løpet av den siste tiden har hele infrastrukturen for helse blitt ødelagt, forteller Husseini.

- Vi gir aldri opp

To dager etter disputasen reiste Husseini tilbake til Ramallah.
- Det er tre uker siden jeg var i Ramallah sist. Jeg må tilbake nå når semesteret starter ved Birzeit-universitetet, hvor jeg forsker og underviser. Israelerne har stengt alle veier inn til universitetet. Jeg vet ikke om jeg får adgang til universitetet nå når jeg kommer tilbake, fortalte Husseini til Uniforum.

- Vi lever i en svært vanskelig situasjon. Men vi gjør vårt beste. Vi vil aldri gi opp håpet om en bedre framtid. Utdanning er noe av det aller viktigste for det palestinske folket. Utdanning og forskning vil skape utvikling i landet vårt. Det er også mitt håp at våre helseinstitusjoner skal komme under full palestinsk kontroll.

Enormt viktig

Husseini har gjort feltarbeidet og store deler av forskningen i Palestina, og har vært i Oslo i perioder for veiledning og kurs ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin.

En av dem som gleder seg med Husseini over avlagt doktorgrad, er hans norske hovedveileder ved samme institutt, professor Espen Bjertness.

- Arbeidet Husseini har utført er enormt viktig, både menneskelig og økonomisk, påpeker han.

- Den palestinske befolkningen er svært ung. Men etter hvert vil det bli flere og flere eldre. Det betyr at flere vil få diabetes. Til nå har det ikke vært gjort noe for å forebygge sykdommen og det blir ikke gitt adekvat behandling. Da vi i 1995 reiste rundt i de palestinske områdene og besøkte sykehus, reagerte vi på at svært mange pasienter hadde fått amputert fingre og tær. Vi forstod at dette hadde sammenheng med ubehandlet diabetes. Når sykdommen ikke oppdages og derfor ikke behandles, kan pasientene få seinskader som blindhet og nyresvikt. Det siste er dødelig.

Bjertness påpeker når antallet som rammes av diabetes forventes å øke i årene som kommer, vil det få store økonomiske konsekvenser, for helsebudsjett og for den vanskelige palestinske økonomien.
- Forebygging kan redusere antall syke. Det vil spare befolkningen for lidelser og er svært viktig å få til i et land med så begrensede midler som Palestina.

Driver omfattende opplæring

Bjertness er prosjektleder for det andre prosjektet innen medisin. Det foregår ved universitetet i Hebron innen epidemiologi og yrkeshygiene i Palestina. To doktorgradsstudenter leverer sine avhandling i disse dager. Han veileder også to studenter i Gaza.

Professoren har vært i de palestinske områdene svært mange ganger siden midten av 1990-tallet og har holdt kurs og drevet veiledning.

- Formålet er å gi kompetanse til palestinerne. Det lykkes vi bra med. Vi driver opplæring av helsepersonell, sykepleiere og leger i de palestinske områdene. Vi har hatt over 100 deltakere på kurs innen prosjektplanlegging og forskningsmetode (epidemiologi); en rekke kurs har vært avholdt på behandling av diabetes i Gaza og på Vestbredden. Ved Birzeit-universitetet er det etablert et mastergradsprogram innen "public health", hvor diabetes er et eget fordypningsfelt i undervisningen.

Han viser til den svært vanskelige situasjonen som det palestinske folket opplever nå.
- Israelerne har ødelagt infrastruktur og bygninger. Men de har ikke klart å knuse kunnskapen vi har gitt palestinerne. Den kan ingen ta fra dem. Nå må vi sørge for å vedlikeholde denne kunnskapen, vi må spikre den slik at palestinerne kan fortsette arbeidet uavhengig av oss. Inntil da er det viktig at vi er til stede, at akademikere og intellektuelle gjennom sin forskning bidrar til at rettferdighet kan skje for det palestinske folket.

Arbeidet fortsetter

Bjertness understreker at forskningssamarbeidet med palestinerne har vært svært nyttig for de norske som har deltatt.

- Mye av forskingen som har vært drevet, er publisert i internasjonale topp-tidskrifter, forteller han. - Kunnskap fra forskningssamarbeidet med Birzeit-universitetet vil vi dra nytte av blant annet i forbindelse med pågående forskning over innvandrere i Oslo (HUBRO- helseundersøkelsen i Oslo), og i oppbygging av nettverk for innvandrerhelse ledet av Bernadette Kumar og Gerd Holmboe-Ottesen som også er koordinator for Birzeit-samarbeidet.

Samarbeidsprosjektet med de palestinske universitetene har vært finansiert gjennom NUFU-avtalen, en avtale inngått mellom UiO og UD for finansiering av langsiktig institusjonelt samarbeid mellom norske universiteter og universiteter i Sør.

- Vi fikk først avslag om støtte for en ny femårsperiode. Begrunnelsen tolket jeg dithen at situasjonen i Palestina er for urolig for å få til et samarbeide. Jeg er svært glad for at dette vedtaket er omgjort, slik at det viktige arbeidet kan fortsette. Vi har vist at samarbeidet så langt har vært vellykket: fem palestinske dr.gradsstudenter og åtte mastergradsstudenter vil komme i mål; så langt kan vi vise til mer enn 20 publikasjoner og et stort antall personer innen det palestinske helsevesenet har fått forskeropplæring.

Emneord: Internasjonalisering, Palestina Av Trine Nickelsen
Publisert 21. mars 2002 14:44 - Sist endret 10. des. 2008 15:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere