- AIDS-kampen viktigere enn krigen mot terror

5 millioner av Sør-Afrikas 40 millioner innbyggere er HIV-positive. 1 million har utviklet AIDS. - President Thabo Mbeki benekter at AIDS er forårsaket av HIV, men heller ikke Nelson Mandela tok tak i AIDS-trusselen i sin regjeringsperiode, mener Mark Heywood , som deltar i kampen mot denne epidemien i Sør-Afrika.

VIKTIGST: - AIDS-epidemien er det viktigste menneskerettighetsanliggende i det 21. århundre, hevder Mark Heywood , som er nasjonal sekretær for Treatment Action Campaign i Sør-Afrika.
Foto: Lars Hoff

Den gamle anti-apartheidaktivisten Mark Heywood har ikke mistet gløden. Som nasjonal sekretær for Treatment Action Campaign (TAC) slåss han nå mot HIV/AIDS-epidemien i Sør-Afrika.

- Som en president med nærmest universell oppslutning hadde Nelson Mandela en unik posisjon til å gjøre noe med problemet mens det ennå var tid. Nå er Mandela derimot blitt svært aktiv i kampen mot AIDS og har derfor havnet i konflikt med Mbeki, forteller Heywood, som nylig var i Oslo for å delta på et en-dagsseminar på Institutt for menneskerettigheter hvor temaet var menneskerettighet-saspektet ved HIV/AIDS.

- TAC er en sosial bevegelse som arbeider for at AIDS-syke i Sør-Afrika skal få medisinsk behandling. Vi startet i 1999 og har i dag rundt 3000 frivillige medhjelpere. Vi er en pressgruppe i forhold til både regjeringen og den farmasøytiske industrien, forteller Heywood. For å sikre sin uavhengighet mottar TAC kun økonomisk støtte fra privatpersoner, fagforeninger og kirkelige organisasjoner.

Kamp for rimeligere medisin

- Av alle Afrikas 38 millioner AIDS-syke er det kun 30 000 som får medisinsk behandling. Det er de fattige som er hardest rammet og som får minst behandling. Sykdommen rammer først og fremst folk i den seksuelt aktive alderen mellom 15 og 40 år. Dette er også de økonomisk aktive, de er foreldre, lærere, offentlige tjenestemenn og helsearbeidere. AIDS ødelegger de sosiale bånd i samfunnet, og på sikt vil dette alvorlig svekke mulighetene for økonomisk vekst, sier Heywood.

- I begynnelsen av 2000 deltok vi i en internasjonal kampanje sammen med den sørafrikanske regjeringen for å få den farmasøytiske industrien til å senke prisen på antiretroviral medisin som holder AIDS i sjakk ved å hindre HIV-viruset i å mutere. Som følge av kampanjen ble prisen redusert fra 450 til 100 dollar per måned på kort tid. Det var en viktig seier, men vi synes ikke medisinen bør koste mer enn maks 30 dollar per måned.

Sør-Afrikas helsedepartement regner med at antallet AIDS-døde vil nå toppen rundt 2010. TAC frykter at det overbelastede offentlige helsevesenet vil bryte sammen dersom ikke AIDS-medisinen blir gjort allment tilgjengelig.

Viktigste menneskerettighetsanliggende

AIDS-epidemien er det viktigste menneskerettighets-anliggende i det 21. århundre, hevder Heywood.

- 8000 mennesker dør hver dag av AIDS over hele verden. Etter terrorangrepet mot USA 11.9.01 ble det i løpet av én uke fremskaffet 40 milliarder dollar til "krigen mot terror". FNs generalsekretær Kofi Annan har bedt om 10 milliarder dollar per år i kampen mot HIV/AIDS, men har så langt kun fått tilsagn om 3 milliarder. Rike menneskers liv teller tydeligvis mer enn fattigfolks.

Heywood mener Norge og de rike land bør øke bistanden betydelig, nekte å gi patentrettigheter på AIDS-medisin og tillate konkurranse slik at det kan utvikles rimeligere kopier av originalmedisinen.

- Bistand til utdanning og barnehelse er bortkastede penger dersom lærerne og foreldrene dør av AIDS, bemerker han. I Oslo har Heywood også hatt samtaler med NORAD om hvordan norsk bistand best kan settes inn i kampen mot AIDS-svøpen.

Emneord: Sør-Afrika, Internasjonalisering Av Lars Hoff
Publisert 20. nov. 2002 13:45 - Sist endret 10. des. 2008 14:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere