EU ber ARENA forske på EU

En gruppe forskere ved ARENA er blitt utpekt til å lede et stort EU-finansiert forskningsprosjekt om demokrati i EU. Forskningsgruppen skal blant annet finne ut hva utvidelsene av EU østover vil bety for EU-borgerne.

ARENA-forskerne John Erik Fossum, Helene Sjursen , Erik Oddvar Eriksen, Agustin José Menéndez og Anne Elizabeth Stie skal lede og administrere et prosjekt om demokratisering og legitim styring i EU.
Foto: Grethe Tidemann

I knivskarp konkurranse med forskningsmiljøer over hele Europa har en gruppe forskere ved ARENA blitt valgt til å lede og administrere prosjektet Citizenship and democratic legitimacy in the EU (CIDEL-programmet).

- Hva betyr dette for ARENA?

- For oss betyr dette først og fremst en faglig anerkjennelse, sier faglig leder for prosjektet, Erik Oddvar Eriksen. Han syns det er morsomt at en forskningsgruppe i et land utenfor EU kunne vinne fram med et slikt prosjekt.

13 millioner

- Økonomisk betyr dette også mye for oss, sier han og forteller at prosjektet har en budsjettramme på rundt 13 millioner kroner fordelt over tre år. Rundt 40 prosent går til ARENA, og pengene skal brukes til å lønne assistenter og stipendiater og til å arrangere workshops og konferanser med utenlandske forskere. Samarbeidspartnerne kommer fra England, Spania, Italia, Tyskland, Hellas og Sverige.

- Faglig betyr CIDEL-programmet en utvidelse av ARENAs virksomhet fra å forske på effekten av EU på Norge til å forske på EU som helhet, forteller Eriksen, og legger til at prosjektet er interessant også fordi det utfordrer eksisterende modeller og tankemønstre innenfor statsvitenskapen.

- EU er en helt ny konstruksjon. Mens andre stater er blitt etablert gjennom krig og tvang, er EU basert på frivillighet. Dette gjør at vi må tenke annerledes og åpner for nye spørsmål og utvikling av nye modeller og teorier.

Eriksen beskriver de siste årenes utvikling innenfor EU som revolusjonerende.

- Siden Kull- og stålunionenble dannet i 1950, har utviklingen gått framover med små skritt. De siste årene har det derimot skjedd svært mye, sier han, og viser til etableringen av et indre marked, innføringen av euroen, opprettelsen av en europeisk sentralbank, utvidelsene av EUs grenser østover og arbeidet som pågår i EU med å utforme en ny konstitusjon.

- I Norge har vi hatt en tendens til å legge vekt på konfliktene innenfor EU, og mye av forskningen har vært preget av skepsis til EUs evne til å øke sin makt og innflytelse. Utviklingen som nå pågår, er stikk i strid med disse spådommene, mener Eriksen.

Forskningsgruppen som har fått i oppdrag å lede og koordinere CIDEL-programmet, består av seks forskere. Erik Oddvar Eriksen har politisk teori som sitt spesialfelt og demokratiteori som sitt hovedanliggende. Helene Sjursen arbeider med sikkerhetspolitiske spørsmål knyttet til utvidelsen av EU østover. Augustin José Menéndez fokuserer på skatte- og sosialpolitikk innenfor EU, og John Erik Fossum er opptatt av konstitusjonsprosesser. Anne Elizabeth Stie arbeider med betingelsene for postnasjonalt demokrati og Marianne Takle med tysk integrasjonspolitikk i relasjon til EU

Selvsikkert EU

Erik Oddvar Eriksen tror vi i framtiden vil få oppleve et enda tydeligere og mer selvsikkert EU. - Vår hovedhypotese er at EU vil utvikle seg i føderal og demokratisk retning, sier han.

- Hva er årsaken til at dere er blitt utpekt til å lede prosjektet?

- Tildelingen er basert på faglige ekspertvurderinger av prosjektet og miljøet, svarer Eriksen. - Kanskje har også vår tilnærming til temaet blitt tillagt vekt, presiserer han. - CIDEL er et meget omfattende prosjekt med store problemstillinger. Hvor demokratisk er EU? Hvilke utfordringer vil man møte i de kommende årene? Vi knytter det hele sammen ved å spørre: hva slags integrasjonsform er det vi her står overfor? Sammen med forskeren John Erik Fossum utgav Eriksen i år 2000 boken: Democracy in the European Union - Integration through deliberation?

- Samarbeidet i EU er basert på frivillighet, og man er derfor avhengig av å komme fram til enighet gjennom diskusjon og konsultasjon. Vi kaller dette integrasjon gjennom deliberering, forklarer Eriksen.

Han mener CIDEL reflekterer et ønske i EU om å sette fokus på demokrati og legitim styring og håper prosjektet kan bidra til å opplyse borgerne om hva som skjer.

- Det er også viktig å få i gang en diskusjon om hva som bør skje, sier han.

- Kanskje kan vi på den måten bidra til å utvikle EU i mer demokratisk retning.

ARENA:

ARENA er en forkortelse for //Advanced Research on the Europeanisation of the Nationstate//. ARENA er et tverrfaglig forskningsprogram under Norges forskningsråd. Det ble opprettet i 1994 og har som målsetting å studere dynamikken i utviklingen av europeiske institusjoner og effekten av europeisk integrasjon for nasjonalstaten. ARENA ble lagt til UiO for å sikre samarbeid med og nærhet til universitetsforskningen. Rundt 20 personer er knyttet til programmet inkludert forskere, studenter og administrativt personale. ARENA skal etter planen avsluttes i 2003, men det arbeides for en videreføring av aktivitetene innenfor et Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo.

Emneord: Sentrene, EU Av Grethe Tidemann
Publisert 18. juni 2002 14:28 - Sist endret 10. des. 2008 14:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere