- Helsegap gir ustabil verden

- 40 dollar per innbygger per år er alt som trengs for å gi menneskene i fattige land en akseptabel helsestandard, sa den kjente amerikanske økonomen Jeffrey D. Sachs under helseprioriteringskonferansen i Oslo i forrige uke.

40 ÅR: - Land hvor innbyggerne har en gjennomsnittsalder på 40 år, kan ikke få økonomisk vekst, sier den amerikanske økonomiprofessoren Jeffrey D. Sachs.
Foto: Lars Hoff

- Det er en rimelig pris å betale for en mer rettferdig og stabil verden, mente han. Og Norge kan lære av fattige land hvordan man prioriterer knappe helseressurser.

The 4th International Conference on Priorities in Health Care gikk av stabelen på SAS-hotellet i Oslo 18.-20. september og hadde denne gang fokus særlig på situasjonen i den fattige delen av verden. 300 representanter fra bortimot 70 land fra alle verdensdeler var til stede. Konferansen ble støttet av Utenriksdepartementet og Sosial- og helsedepartementet i Norge og av Ministeriet för hälsa och sosiala affärer i Sverige.

- Konferansen handler om hvilke prinsipper som bør gjelde for vurdering av helsetjenester både på makro- og mikronivå, forteller presidenten for konferansen, Stein A. Evensen, i en samtale med Uniforum. Han er professor i indremedisin og dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

- I tillegg til å være en vitenskapelig konferanse, er den også en møteplass hvor faglige, administrative og politiske avgjørelser blir diskutert. Et formål med konferansen er å få kontakt med politikere og skape allianser, for til syvende og sist er det politikerne som bestemmer hvordan helseressursene skal brukes, sier han og etterlyser samtidig politikernes tilstedeværelse på konferansen.

Sterkere deltakelse fra u-land

Da Evensen under konferansen i London for fire år siden sloss for at Oslo skulle bli arrangør for konferansen i 2002, var hans fremste argument at man skulle få med seg flere representanter fra u-landene. - Norsk UD har gitt 41 representanter fra forskergrupper i u-land reise- og oppholdsstipend, og det er vi meget takknemlige for, sier Evensen.

Konferansen ble åpnet av helseminister Dagfinn Høybråten. Stortingets visepresident og leder for de to offentlige helseprioriteringsutvalgene på 1980- og 90-tallet, Inge Lønning, forklarte hvorfor politikerne er så dårlige til å prioritere innenfor helsevesenet.

- Velgerne ønsker ikke at politikerne skal ta slike valg, og de deler troen på at alle problemer lar seg løse ved hjelp av penger. Politikerne lar seg påvirke av medieoppslag om enkeltsaker som ofte er styrt av sterke pressgrupper, sa han.

Egokultur undergraver offentlig helsevesen

- Vi i vest har mye å lære av fattige demokratier når det gjelder prioritering av ressursene innen helsevesenet, sa Evensen i sitt foredrag.

- Norge var en pioner innenfor helseprioritering da Lønning avga sin rapport i 1987, men er det ikke lenger. Det har i ly av en "oljesmurt" økonomi utviklet seg en egokultur i Norge som truer med å undergrave det offentlige og solidariske helsesystemet. Pasientrettigheter brukes av de smarte og overprivilegerte til å skaffe seg fordeler på bekostning av svake pasientgrupper, hevdet Evensen.

Skippertak for de fattige landene

- Gapet i helsestandard mellom rike og fattige land er sjokkerende, og det har bare økt i løpet av den siste generasjonen, uttalte Jeffrey D. Sachs. Han er økonomiprofessor ved Harvard University i USA og spesialrådgiver for FNs generalsekretær. I sitt foredrag "Hvordan vinne kampen for god helse i de fattigste landene" fremholdt han at verdens fattigste land ikke selv har ressursene som trengs for å vinne denne kampen og at de derfor er helt avhengig av hjelp fra den rike delen av verden.

- Det er kun snakk om 40 dollar per person per år, sa Sachs. Til sammenlikning bruker i dag et land som Tanzania 8 dollar på helsetjenester per innbygger i året, mens det tilsvarende beløp for Norge er 3000 dollar og for USA 4500 dollar.

AIDS-svøpen

Den gjennomsnittlige levealderen i store deler av det sentrale og det sørlige Afrika er nå sunket til 40 år, først og fremst på grunn av AIDS. - Land med en gjennomsnittsalder på 40 år kan ikke få økonomisk vekst. Sykdomsbarrieren er en direkte kausal årsak til ikke-vekst, forklarte Sachs.

- For å nå målet om 40 dollar på helsetjenester per hode, må de rike landene bidra årlig med 25 milliarder dollar. Det utgjør ikke mer enn 1 penny per 10. tjente dollar. Uten et slikt skippertak vil verden forbli grunnleggende ustabil. Vi har i dag 40 millioner AIDS-syke i verden, de fleste i den fattige delen. Vi lar dem bokstavelig talt dø, og vi kaller oss en sivilisert verden, avsluttet han til stor applaus.

Mot mannlig omskjæring

Den egyptiske legen, forfatteren og menneskerettighetsaktivisten Nawal El Saadawi, poengterte i sitt innlegg at adgangen til helsetjenester bør være en menneskerettighet.

I 1972 fikk hun sparken som direktør for helseutdanning i Egypts helsedepartement fordi hun i en bok blant annet hadde gått imot kvinnelig omskjæring. 25 år senere ble kvinnelig omskjæring forbudt i Egypt. I dag slåss Saadawi mot omskjæring av gutter og er havnet på islamistenes dødslister.

- Leger må bli modigere og skaffe seg kunnskap om sammenhenger, sa hun. Selv ble hun arrestert under Anwar Sadat fordi hun pekte på sammenhengen mellom sykdom og fattigdom.

Emneord: Medisin, Internasjonalisering Av Lars Hoff
Publisert 25. sep. 2002 09:53 - Sist endret 10. des. 2008 15:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere