Pris for god service

- Vi er stolte, glade og overrasket. Vi forsøker å gjøre jobben vår så godt som mulig, men trodde ikke brukerne la merke til innsatsen vår. Slik reagerer Patricio Runge og de andre ansatte ved driftsområde nedre Blindern på tildelingen av Universitetets velferdspris for 2002.

Driftsområde Nedre Blindern ble tildelt UiOs velferdspris for 2002.
Foto: Ståle Skogstad

Universitetets velferdspris ble for første gang utdelt på høstfesten for universitetets ansatte 5. september. Juryen bestod av Velferdsutvalget og universitetsdirektøren, og premien var et diplom og et grafisk trykk av Arne Nøst. - Vi mottok flere gode forslag til prisvinnere. Årsaken til at valget til slutt falt på driftsområde nedre Blindern, er at vi synes denne kandidaten er den som best oppfyller kriteriene for prisen, forteller representant for Velferdsutvalget Hanne Skjølås Nygaard.

Velferdsprisen tildeles ifølge statuttene et fagmiljø eller en enkeltperson som har utmerket seg ved å styrke arbeidsgleden og fellesskapet ved Universitetet i Oslo - for eksempel ved å tenke nytt i forhold til arbeidsplassen eller ved å bedre det fysiske miljøet eller ved å spre entusiasme og glede på andre måter.

Fleksible og positive

Det var Det utdanningsvitenskapelige fakultets sekretariat som foreslo at prisen burde gå til driftsområde nedre Blindern. "Personene som er ansatt i Teknisk avdeling, driftsområde nedre Blindern, yter en svært god service overfor sine brukere. De viser ansvar for Helga Engs hus og området rundt ved regelmessig vedlikehold og rydding. De er lett tilgjengelige både per telefon og e-post i tillegg til at de stadig er til stede i bygget, og er raske, velvillige og løsningsorienterte når de blir spurt om å utføre oppgaver. Fleksibilitet og en positiv holdning til arbeidet kjennetegner de ansatte. Vi mener også at de er med på å skape et godt arbeidsmiljø ved at de er blide og omgjengelige og således fortjener Velferdsprisen i år," stod det i begrunnelsen fra UV-fakultetet.

Inspirasjonskilde

Uniforum er også til stede når driftsområde nedre Blindern feirer seieren med marsipankake den påfølgende fredag i spiserommet i kjelleren i Fysikkbygningen. - Vi er stolte, glade og overrasket, sier renholdsleder Patricio Runge. - Vi forsøker å gjøre jobben vår så godt som mulig, men trodde ikke brukerne la merke til innsatsen vår. Til stede er også teknisk direktør Tore Christoffersen og driftssjefen i Teknisk avdeling, Astri Ottesen. - Vi er veldig fornøyd med at Teknisk avdeling ble valgt ut, og spesielt glade for at det var brukerne som anbefalte oss. Dette er vel fortjent, både prisen og kaken og den positive omtalen, sier Astri Ottesen i sin gratulasjonstale. - Men nå må vi ikke hvile på våre laurbær, legger hun til og understreker at prisen er en inspirasjon for hele Teknisk avdeling. - Driftsområde nedre Blindern har satt en standard som vi alle bør strekke oss etter, erklærer Ottesen.

Godt arbeidsmiljø og gode rutiner

- Hva gjør dere for å få så fornøyde brukere? Vi stiller spørsmålet til personalet fra nedre Blindern og får vite at litt av hemmeligheten ligger i et godt arbeidsmiljø og gode rutiner. Nedre Blindern har en egen områdesekretær, Marianne Småladen, som tar imot og besvarer alle henvendelser og distribuerer arbeidsoppgaver. Driftstekniker Yonathan Samuel beskriver arbeidsmiljøet som fantastisk, og driftsleder Trond Paulsen er enig. - Vi er flinke til å ta vare på hverandre, forteller han. Fungerende driftsleder på nedre Blindern, Nils Bøckman forteller at bemanningen på området er god. Selv sitter han for det meste inne på kontoret sitt og mener at æren for prisen i første rekke må tilskrives personalet som ferdes ute blant brukerne.

- Stemmer det at dere alltid er blide og omgjengelige?, spør vi.
- Vi forsøker å smile og være hyggelige, forsikrer driftstekniker Adam Rogers Alhassan til milde protester fra Leif Pedersen fra universitetets snekkerverksted i hjertet av Fysikkbygningen. - Vi forsøker ikke. Det faller oss helt naturlig, bemerker Pedersen.

Driftsområde nedre Blindern

Universitetet er delt i sju driftsområder, nordre-, vestre-, østre-, og nedre Blindern, driftsområde Geitmyrsveien/Tøyen, driftsområde sentrum og driftsområde Gaustad. Driftsområde nedre Blindern er det største av områdene med hensyn til bygningsmasse og består av Chateau Neuf, Kjemibygningen, Fysikkbygningen, Gjesteforskerboligen, Svein Rosselands hus, Helga Engs hus, Farmasibygningen, Geologibygningen og ZEB-bygningen. Teknisk avdeling har i alt 22 ansatte på området innbefattet renholdere, driftsteknikere, driftsoperatører, snekkere, områdesekretær, driftsledere og områdeleder.

GLADE VINNERE: Et utvalg av de ansatte på Nedre Blindern. Fra venstre: Patricio Runge, Marianne Småladen, Nils Bøckman, Rita Borg, Yonathan Samuel, Alf Fredriksen, Trond Paulsen, Adam Rogers Alhassan og Leif Pedersen. Foran: Fernando Serrano og Harald Herang. (foto: Ståle Skogstad)

Emneord: Velferd på UiO, Velferdsutvalget Av Grethe Tidemann
Publisert 26. sep. 2002 09:36 - Sist endret 10. des. 2008 15:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere