Fransk orden til Solveig Schult Ulriksen

- Eg byrja mi akademiske karriere som universitetslærar i norsk ved Universitetet i Lyon. Der trefte eg den franske grundtvigianaren og folkehøgskuleeksperten Erica Simon som viste eit heilt utruleg engasjement for å utvida kontakten mellom franskmenn og skandinavar. Ho fekk mykje å seia for mitt seinare virke, og takka vera henne oppdaga eg eit Frankrike eg ikkje kjende. Slik blei eg klar over kor variert Frankrike er både geografisk, sosialt og kulturelt.

Førsteamanuensis i fransk, Solveig Schult Ulriksen, har fått tildelt den franske ordenen "ordre des Palmes académiques", som blei oppretta av Napoleon i 1808. (Foto: Kirsten Helgeland)

Det seier førsteamanuensis i fransk ved Klassisk og romansk institutt, Solveig Schult Ulriksen, som nyleg blei tildelt den franske ordenen ordre des Palmes académiques, for dei 34 åra ho har arbeidd som universitetslærar i fransk og for innsatsen sin for fransk-norsk samarbeid.

- Eg synest at eg har vore heldig som har jobba med eit fag som har gjort det mogleg for meg å vera kulturformidlar mellom Frankrike og mitt eige land. Etter at eg blei tilsett som vit.ass. ved Universitetet i Oslo i 1968 har eg vore her, fortel Schult Ulriksen, som dessutan har fått tid til å omsetja fransk litteratur til norsk.

- Eg har faktisk omsett den irske dramatikaren, Samuel Beckett, som også skreiv på fransk, frå fransk til norsk. Men også franske klassikarar som Balzac og Diderot har eg omsett.

- Har du omsett norsk litteratur til fransk?

- Nei, eg synest det rette er å omsetja frå framandspråket til morsmålet sitt når det gjeld skjønnlitteratur. Det er det ein omsetjar kan best, og dermed blir også språket best på den måten, meiner Schult Ulriksen. I dag er det forholdsvis få studentar som tar fransk ved UiO. Men etter studentopprøret i 1968 var situasjonen heilt annleis.

- På byrjinga av 1970-talet var det 100 studentar i semesteret på fransk. Mange av dei kom frå studiar på SV-fakultetet. Sjølv om studenttalet i dag ligg langt under dette, så synest eg at interessa for Frankrike har auka i Noreg. Det er mange som kjøper seg hus der nede, og det er mange som lærer seg språket på andre måtar enn å studera det på universitetet.

- Men korleis kan de få fleire studentar til å ta fransk?
- Det viktigaste er å ha engasjerte og dyktige lærarar i den vidaregåande skulen. Berre slik kan interessa for franskfaget vekkjast hos elevane. Difor satsar Seksjon for fransk no sterkt på etter- og vidareutdanning av fransklærarar, seier Schult Ulriksen. Akkurat no er ho sterkt involvert i førebuingane til den 15. skandinaviske romanistkongressen, som Klassisk og romansk institutt skal skipa til frå 12. til 17. august.

- Til no har 210 personar meldt seg på, og me håpar at nokon kan hjelpa oss med å få sydd saman finansieringa av denne kongressen, nemner ho.

Emneord: Internasjonalisering, Priser Av Martin Toft
Publisert 11. jan. 2002 11:07 - Sist endra 10. des. 2008 15:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere