2019

Publisert May 20, 2019 3:59 PM

De fire regjeringspartiene avviser et forslag fra Arbeiderpartiet om å gjøre en ny levekårsundersøkelse blant studenter.

Publisert May 20, 2019 3:22 PM

Om det blir streik i staten, vil 100 av Unios medlemar på UiO leggja ned arbeidet fredag 24. mai. Ingen andre fagforeiningar vil ta ut medlemar ved UiO i første del av ein mogleg streik.

Publisert May 20, 2019 4:00 AM

Medisin gir no dispensasjon for at ei prøveførelesing kan haldast på norsk før ein disputas, sjølv om avhandlinga er på engelsk. Biologiprofessor Kristian Gundersen synest praksisen likevel er for streng.

Publisert May 19, 2019 10:29 PM

Flere rektorer og prorektorer har skrevet under på oppropet mot drapsroboter.

Publisert May 16, 2019 4:07 PM

Bak oppropet står blant annet en prorektor ved Oslomet, en instituttleder ved UiB og en professor ved NTNU. Alle forsker på kunstig intelligens.

Publisert May 15, 2019 3:32 PM

UiO kan ikke svare på hvor mange varslersaker universitetet behandlet i fjor. – Vi har ikke fullstendig oversikt sentralt, medgir personaldirektør Irene Sandlie.

Publisert May 15, 2019 1:45 PM

Forskere ved Kulturhistorisk museum, UiO fant DNA i 10.000 år gammel svensk tyggegummi.

Publisert May 15, 2019 12:28 PM

I fjor ble 13 av 20 innmeldte Si fra-varsel fra ansatte vurdert på UiO til ikke å omhandle «kritikkverdige forhold», og dermed ikke være reelle varsel.

Publisert May 15, 2019 12:33 AM

Universitetet i Oslo er nummer 51 i Europa og nummer 3 i Norden over dei mest innovative universiteta. Det går fram av ei rangering som det britiske pressebyrået Reuters har gjort.

Publisert May 14, 2019 2:55 PM

Oslo Byes Vel hedret i går grunnlegger av Økonomisk institutt ved UiO, Ragnar Frisch med en plakett på universitetsbygningen i Frederiks gate 3. Der hadde han sitt første kontor på Det juridiske fakultet.

Publisert May 14, 2019 1:33 PM

Regjeringen oppretter 100 studieplasser, satser på videreutdanning og rekruttering av flere lærere i revidert budsjett.  Norsk studentorganisasjon kritiserer regjeringen for å kutte 300 millioner til studentvelferd.

Publisert May 14, 2019 10:52 AM

Det er ikkje sett av pengar til bygging av vikingtidsmuseet i regjeringa sitt reviderte budsjett for 2019.

– Skuffande, synest  både UiO-rektor Svein Stølen og direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum, UiO.

Publisert May 14, 2019 4:00 AM

Når forskning skal publiseres åpent – blir det dermed nødvendig å endre Publiseringsindikatoren?

Publisert May 13, 2019 4:30 AM

– Eg trur ikkje situasjonen i Tyrkia blir betre på kort sikt, men på lang sikt har eg håp for landet mitt. Det seier Idil Eser som tidlegare var generalsekretær for Amnesty i Tyrkia. No er den tidlegare fangen på UiO for å forska på norske fengsel.

Publisert May 12, 2019 8:14 PM

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bruke nesten 16 millioner kroner på hundre nye studieplasser og 10 millioner til videreutdanningstilbudet.

Publisert May 10, 2019 1:26 PM

Over 700 deltakarar fordelte på 49 lag. Det er status for Universitetet i Oslo før Holmenkollstafetten i morgon.

Publisert May 10, 2019 12:09 PM

Hvis vi vil at folk fra fattige land skal studere her, er det ikke urimelig at vi hjelper litt til. Vårt kostnadsnivå her er skyhøyt. Men vi HAR midler, skriver medisinprofessor Johanne Sundby ved UiO  i en kronikk i Uniforum.

 

Publisert May 9, 2019 6:23 PM

– Om ein robot kolliderer med ein rullestolbrukar, kven har ansvaret, den som har programmert den eller den som har kjøpt roboten? Dette var eit av dei juridiske problema som kom opp, då digitaliseringsminister Nikolai Astup nyleg møtte forskarar på Det juridiske fakultetet.

Publisert May 9, 2019 2:54 PM

UiOs valgstyre så helt vekk fra trekkfristen da en av kandidatene i det kommende universitetsstyrevalget for midlertidige ansatte likevel ikke ville stille.

Publisert May 9, 2019 11:38 AM

Universitetet i Oslo er ett av fire universiteter som får 30 millioner hver av potten på 161 millioner til rehabilitering av bygninger. Pengene til UiO skal gå til rehabiliteringen av verdens eldste institutt for teoretisk astrofysikk.

Publisert May 9, 2019 4:30 AM

Én av to doktorgradsstudenter har ikke fullført doktorgraden sin innen fem år. – Jeg ville ikke greid å levere uten at jeg fikk ett års engasjement som universitetslektor, sier David Collins.

Publisert May 8, 2019 3:14 PM

– I dag har me eit samfunn som ikkje er berekraftig, men høgare utdanning er nøkkelen til å få det til, meiner viserektor Annelin Eriksen ved Universitetet i Bergen. Ho tykkjer alle skuldar barna sine å gjera det dei kan for å realisera det målet.

Publisert May 8, 2019 10:50 AM

Øyvind Eikrem leverte inn varsel mot egen instituttledelse om det han opplevde som kritikkverdig behandling av ham. Advokatfirmaet som behandlet saken gir ham ikke medhold på noe punkt, melder Universitetsavisa.

Publisert May 8, 2019 7:30 AM

Talet på doktorgradar er rekordhøgt og rundt 42 prosent av  dei blir gjort av utanlandske statsborgar. UiO har fått 49 av dei prestisjetunga stipenda til  Det europeiske forskingsrådet (ERC) og ligg på sjetteplass av dei nordiske universiteta med det talet. Det går fram av tilstandsrapporten for høgare utdanning.

Publisert May 7, 2019 4:03 PM

Ellen Johanne Grov Caesar er tilbudt stillingen som ny direktør for Avdeling for administrativ støtte ved UiO.  Det bestemte universitetsstyret i dag.