2019

To menn står og viser fram ei teikning av ei rektorkjede.
Publisert 23. des. 2019 04:30

Rektorkjeda til Universitetet i Oslo er ei 112 år gammal gåve frå kong Haakon den 7. Torsdag 19. desember kom Christian Prytz, barnebarnet til gullsmeden som laga rektorkjeda på besøk til Svein Stølen for å visa fram teikninga av kjeda.

To mannlige studenter spaserer over campus ved Fudan University, Kina
Publisert 20. des. 2019 14:35

– Akademisk frihet er avgjørende premiss for ethvert universitet, sier NTNU-rektor Anne Borg. Hun fortsetter: – Vi har grunnleggende tro på samarbeid og dialog, også om utfordrende spørsmål om akademisk frihet.

Ein mann står oppe i ein skyskrapar med mange skyskraparar i bakgrunnen
Publisert 20. des. 2019 12:13

No avgrensar Kina den akademiske fridomen for tre av toppuniversiteta sine. UiO-rektor Svein Stølen seier at akademisk fridom er eit tema som dei også diskuterer med kinesiske forskarar når det er naturleg.

To smilende menn, en med bart og en uten.
Publisert 20. des. 2019 10:35

National Geographic har kåret ebola-vaksinen til en av tiårets 20 viktigste vitenskapelige prestasjoner, skriver forskning.no

Publisert 19. des. 2019 14:08

Universitetet i Tromsø ble lurt til å betale 12 millioner kroner til en falsk leverandør for  delbetaling av en røntgenmaskin.

Eva Mjelde står foran en powerpoint-presentasjon
Publisert 19. des. 2019 12:00

Mange ansatte luftet bekymringer om den mulige sammenslåingen av administrasjonene på informasjonsmøter i administrasjonen på Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet.

Publisert 19. des. 2019 11:15

Kina har fått tre av toppuniversiteta sine til å fjerna ordet tankefridom frå kjerneverdiane sine. Ved Fudan University i Shanghai protesterte 25 studentar i går ved å syngja ein universitetssong som hyllar tankefridom.

En mann og en kvinne står bakerst mens en mann og en kvinnne sitter og ser mot kameraet
Publisert 18. des. 2019 20:00

Universitetet i Oslo (UiO) og Sykehuspartner i Helse Sør-Øst, som leverer IKT-tjenester til alle sykehusene i området, inngikk idag en ny samarbeidsavtale. 

Publisert 18. des. 2019 13:45

De ansattes representanter hevder de ikke er blitt hørt i prosessen som førte til at midlertidige forskere ble plassert i store, åpne landskap sammen med administrative tilsatte i den nye bygningen til Det juridiske fakultet.

Ei kvinne ser mot kameraet
Publisert 18. des. 2019 12:33

Den tidlegare UiO-stipendiaten Roya Sabetrasekh skulle ha vore gitt opp som medoppfinnar av Universitetet i Oslo. Det er den samsrøystes dommen frå Borgarting lagmannsrett.  Ho får likevel ikkje økonomisk erstatning og må betala samla sakskostnader på 100 000 kroner.

Publisert 18. des. 2019 10:47

 350 forskningsprosjekter fra hele landet slapp gjennom nåløyet etter at Forskningsrådet har fordelt 3,3 milliarder kroner til nyskapende forskning. UiO får 873 millioner til 89 prosjekter.

Publisert 18. des. 2019 05:40

Svein Stølen venter fortsatt på lønnsopprykket som skulle følge av den nye universitetsdirektørens høye lønn. Saken er komplisert, forklarer KD.

Tre sutdentar viser fram ei informasjonstavle om Majorstien medan dei ser mot kameraet
Publisert 17. des. 2019 16:42

Majorstien er det nye namnet på gangvegen mellom Blindern og Majorstua. Det skjer etter at dei tre studentane Patrick Bolliger, Vilde Slagsvold og Syvert Kråkenes har fornya den med belysning, vegskilt og med informasjon om naturen langs stien.

Publisert 17. des. 2019 13:19

Klinikkleder Terje Rootwelt-Revheim er en av de 13 søkerne til stillingen som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus., melder Dagens Medisin.

Publisert 16. des. 2019 14:14

Boligleieprisene i Norge fortsetter  å stige, viser 2019-statistikken fra SSB. – Dette resulterer i at studenter må bruke mer tid på deltidsjobben, og mindre på studiene, sier Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). 

Publisert 16. des. 2019 04:30

– Det er viktig at verdsopinionen engasjerer seg i demonstrasjonane i Hongkong. For slik kan Kina hindrast i å gjera noko fælt. Det sa stortingsrepresentant Guri Melby frå Venstre i ein debatt på UiO om demonstrasjonane i Hongkong.

Ei kvinne smiler ved siden av en rektorkappe
Publisert 14. des. 2019 18:21

Nå kan hun stryke «konstituert» fra jobbtittelen sin: Anne Borg blir NTNUs rektor for de kommende 5,5 årene.

Statsråd Iselin Nybø klipper over ei snor og erklærer SiO Helse for gjenåpnet. Hun er omkranset avv to menn og en kvinne til venstre og en kvinne  til høyre
Publisert 13. des. 2019 11:03

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) får tildelt 6,3 millioner kroner til arbeidet med å bedre studentenes psykiske helse og forebygge rusproblemer. 1,1 millioner  av pengene går til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2019-2022.

Ein mann står og snakkar medan han dirigerer med hendene medan fleire personar står i ring i møtelokalet.
Publisert 12. des. 2019 23:20

– Det er fantastisk! Det seier jussprofessor Malcolm Langford etter at undervisningsmiljøet han leier har fått statusen Senter for framifrå utdanning.

Publisert 12. des. 2019 11:14

Fire nye fagmiljøer får statusen Senter for fremragende utdanning. To av sentrene har UiO som vertsinstitusjon. Ytterligere ett har UiO som samarbeidspartner.

Seyran Ateş i en av de gamle UiO-bygningene i sentrum
Publisert 12. des. 2019 10:45

Seyran Ateş jobbet for muslimske kvinners menneskerettigheter som advokat og aktivist, før hun skapte sin egen moské hvor kvinner kunne ta styringa.

Sju personar sit rundt eit bord og underskriv ein samarbeidsavtale.
Publisert 11. des. 2019 18:21

UiO-rektor Svein Stølen og leiarar frå seks andre europeiske universitet har skrive under på at dei skal samarbeida om framtidas utdanningstilbod.

Fire kvinner står ved to bord og debatterer.
Publisert 11. des. 2019 11:28

Dei som har tatt heile utdanninga i utlandet, gjer det noko betre på arbeidsmarknaden enn dei som ikkje har vore på utvekslingsopphald. Men rådet frå leiaren av Grimstad-utvalet er at langt fleire må ta medisinutdanning i Noreg.

En mann står og foreleser og strekker armene mot kameraet
Publisert 10. des. 2019 12:57

De fem tildelingene går til medisin, SV-fakultetet, HF, teologi og Mat.nat.-fakultetet. Det er det beste resultatet UiO noen gang har fått i ERC Consolidator Grants. Carl Henrik Knutsen  (bildet) er en av de fem fra UiO som har fått tildelingene.

Publisert 10. des. 2019 11:31

Særlig om journalisten som intervjuer ham også er mann.