Mars

Publisert Mar. 29, 2019 3:00 PM

Kjemiprofessor Trygve Ulf Helgaker ved Universitetet i Oslo er tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. Han får prisen for fremragende forskning innen teoretisk kjemi.

Publisert Mar. 29, 2019 11:43 AM

Dekan Pål Barkvoll braut regelverket for innkjøp, då han gav eit britisk selskap oppdraget med å utvikla eit nytt forskingsadministrativt system for Det odontologiske fakultetet. Men han har ikkje brote habilitetsreglane. Det er konklusjonen i ein rapport som har gått gjennom eit varsel mot dekanen.

Publisert Mar. 29, 2019 6:00 AM

Også på UiO brukes såkalte faktaundersøkelser for å finne ut hva som egentlig har skjedd. Men blir alle parter like godt ivaretatt? Lokale fagforeninger er usikre.  

Publisert Mar. 28, 2019 1:58 PM

MatNat-fakultetet formulerer utlysninger spesifikt for å få yngre førsteamanuenser. Forskerforbundet ser på det som aldersdiskriminering.

Publisert Mar. 27, 2019 3:52 PM

Den tverrfaglige storsatsingen UiO:Norden skal tilsette ny direktør. Her er søkerlisten!

Publisert Mar. 27, 2019 10:44 AM

Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til 1 448 nye studentboliger på sju ulike steder i landet.  I Oslo får Nordnorsk student- og elevhjem penger til 162 nye studenthybler.

Publisert Mar. 26, 2019 5:11 PM

– Mangfald handlar om demokrati og kvalitet. Dette skal institusjonane reflektera. Dei er oss. Det sa songaren og skodespelaren Asta Busingye Lydersen i ein debatt på UiO om korleis mangfald bør koma med i Strategi 2030.

Publisert Mar. 26, 2019 10:44 AM

– For universitetene er meningsbrytning nødvendig for å skaffe ny innsikt. Da må vi også tørre å ta de ubehagelige og kontroversielle debattene, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Publisert Mar. 25, 2019 3:41 PM

Det er funnet en skipsgrav som trolig stammer fra vikingtiden i Borreparken i Vestfold. Kulturhistorisk museum vedUiO visste ikke om funnet, før det ble kunngjort i formiddag, opplyser direktør Håkon Glørstad.

Publisert Mar. 25, 2019 11:00 AM

Dekan Pål Barkvoll anklages for uregelmessigheter i forbindelse med utviklingen av et nytt forskningsadministrativt system. ForhoIdet mellom Barkvoll og  foretningsmannen og datakonsulenten Ian Finch, er et av temaene i bekymringsmeldingen.

Publisert Mar. 25, 2019 4:30 AM

Rolleblanding, pengesløsing og innkjøpsprosedyrer som ikke er fulgt. Har odontologidekan Pål Barkvoll opptrådt uredelig?

Publisert Mar. 22, 2019 3:08 PM

SV-dekan Nils-Henrik von der Fehrs forslag om å organisera sentra ARENA og TIK under kvart sitt institutt, blei nullstilt av fakultetsstyret i formiddag. Dermed kan sentra halda fram som før.

Publisert Mar. 22, 2019 4:30 AM

Fungerende senterleder har søkt om å fortsette i stillingen. 

Publisert Mar. 21, 2019 4:37 PM

Forslaget om ny senterorganisering har skapt uro både hos ledere og vanlige ansatte på SV-fakultetet. Fredag skal fakultetsstyret diskutere saken på Lysebu.

Publisert Mar. 21, 2019 12:14 PM

Det var til sammen tre søkere til de to stillingene som vitenskapsombud på Universitetet i Oslo. Nå er Knut Willem Ruyter tilbudt begge.

Publisert Mar. 20, 2019 1:43 PM

Sverige har vært uten Elsevier-tilgang siden i fjor. Stjerneforsker Maria Strømme og hennes kolleger forsøker å unngå publisering i Elsevier-tidsskrifter.

Publisert Mar. 20, 2019 10:28 AM

– Det er ikkje bra for universitetsdemokratiet om ei universitetsavis prøver å bli den einaste universitetsavisa i Noreg. Det er heller ikkje bra om den same avisa med avleggjarar også prøver å ta over rolla som studentavisa for studentar i heile landet, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert Mar. 20, 2019 10:15 AM

– Det er ingen skam å snu, skriver fem ansatte ved forskningssenteret Arena til SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr om planene for omorganisering.

Publisert Mar. 19, 2019 12:00 PM

Karen Keskulla Uhlenbeck er tildelt årets Abelpris i matematikk. Hun blir dermed den aller første kvinnen som får den prestisjetunge prisen.

Publisert Mar. 19, 2019 4:30 AM

Om ein professor som har fått sparken, likevel brukar tittelen professor, risikerer han eller ho å bli straffa med bøter. Det er svaret Kunnskapsdepartementet gir den tidlegare professoren Arnved Nedkvitne, som fekk avskil frå Universitetet i Oslo.

Publisert Mar. 18, 2019 4:30 AM

Nasjonalt kompetansesenter om vald og traumatisk stress vert truleg selt frå UiO-selskapet UniRand AS til forskingselskapet Norce for 100 000 kroner. Det er klart etter vedtak i universitetsstyret.

Publisert Mar. 18, 2019 12:57 AM

Leiarar ved Universitetet i Oslo har brukt taxikort for 6,6 millionar dei siste fire åra, melder VG. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen meiner taxikortbruken ikkje kan halda fram som før.

Publisert Mar. 15, 2019 1:30 PM

I et debattinnlegg bruker Nils Chr. Stenseth en tidligere rektor som sannhetsvitne på at det er noe galt med sentraladministrasjonen på UiO. Hvem kan det være?

Publisert Mar. 15, 2019 10:36 AM

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet bekreftes det at Unit på vegne av de norske forskningsinstitusjonene har signert avtale med ett av de fire store forlagene - Wiley.

Publisert Mar. 15, 2019 1:29 AM

Den britiske kulturforskeren Paul Gilroy er tildelt Holbergprisen for  sin forskning innenfor kritiske rasestudier og postkolonialisme. Den islandsk-svenske forskeren Finnur Dellsén er tildelt Nils Klim-prisen.