Knut Willem Ruyter tilbudt begge stillingene som vitenskapsombud

Det var til sammen tre søkere til de to stillingene som vitenskapsombud på Universitetet i Oslo. Nå er Knut Willem Ruyter tilbudt begge.

VIKTIG STILLING: – Gjennom 25 år i De nasjonale og regionale forskningsetiske komiteene har jeg sett betydningen av å komme tidlig inn i saker før de eskalerer, og av å se på saker fra flere sider, sier Knut W. Ruyter.

Foto: Trond Isaksen og Martin Toft

Knut Willem Ruyter (64) er tilbudt begge de utlyste åremålsstillingene som vitenskapsombud på UiO. Det melder UiO på egne nettsider.

Vitenskapsombudet skal være en uavhengig bistandsperson som skal gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte som befinner seg i en forskningsetiskproblematisk situasjon.

De to deltidsstillingene – en for humsam-fag og en for mednat-fag ­– ble vedtatt opprettet i desember 2015, men har likevel stått ledige til nå.

Vitenskapsombud på UiO

* UiO vedtok i desember 2015 å opprette to vitenskapsombud. Ett for humsam-fag og ett for mednat-fag.
* Høsten 2018 ble stillingene lyst ut på nytt, etter mislykkede forsøk i 2017.
* Ifølge utlysningsteksten fra den interne utlysningen høsten 2018 skal vitenskapsombudet «være en uavhengig bistandsperson, som har i oppgave å gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte som befinner seg i en forskningsetiskproblematisk situasjon. Ombudet kan også opptre som uformell megler. Stillingen er uavhengig i forhold til den øvrige organisasjonen.»
* Kvalifikasjonskravene for stillingen: Professor ved UiO, god og solid kompetanse innenfor det forskningsetiske området, god kunnskap om fakultetenes fagområder, god kunnskap om forskningsetikk, samt lover og regler som regulerer forskningen, kjennskap til UiOs beslutnings- og organisasjonsstruktur og god rolleforståelse og kommunikasjonsferdigheter.
* Stillingene ble lyst ut som to 3-årige stillinger i 40 prosent. Knut W. Ruyter er nå tilbudt begge stillingene, dvs. 80 prosent i tre år. Det er forskningsetisk utvalg som har stått for intervjuer og innstilling, mens universitetsstyrets tilsettingsutvalg har hatt siste ord.

– Avgjørende at stillingen er uavhengig

Ruyter er i dag avdelingsdirektør i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK Sørøst). I tillegg er han professor II ved Det teologiske fakultet. På TF tok han også doktorgraden i 1995.

Overfor Uniforum beskriver Ruyter vitenskapsombudet som en særdeles viktig funksjon.

– Gjennom 25 år i De nasjonale og regionale forskningsetiske komiteene har jeg sett betydningen av å komme tidlig inn i saker før de eskalerer, og av å se på saker fra flere sider. Det er dessuten avgjørende at stillingen er etablert som et uavhengig ombud som ikke ligger i linje, framhever han.

– Du er tilbudt begge de to utlyste stillingene. Er det noe du har ønsket hele veien?

– Jeg har bakgrunn fra både humsam og medisinfeltet, og har vært åpen hele tiden om at begge stillingene var interessante for meg. Men det har ikke vært noe krav, sier Ruyter.

Motsatt hva kunngjøringen på UiOs nettsted gir inntrykk av, har Ruyter fremdeles ikke formelt takket ja til tilbudet.

Et lenge ønsket tilbud på UiO

I april 2013 luftet professorene Kristian Gundersen og Johan Storm ideen om et uavhengig ombud for de vitenskapelige ansatte i et debattinnlegg i Uniforum. Gundersen fremmet senere saken for Universitetsstyret, der han representerte de faste, vitenskapelige ansatte fram til august 2017.

I desember 2015 vedtok UiOs styre å opprette to ombud, ett for humsam-fag og ett for mednat-fag. Et halvt år etter dette var også mandatet vedtatt.

Men å tilsette ombudene har vært vanskelig. Da stillingen som humsam-ombud ble lyst ut første gang i februar 2017, kom det ingen søkere.

Kort tid etterpå ble også mednat-stillingen lyst ut for første gang og humsam-stilligen ble lyst ut på ny. Det meldte seg én formelt kvalifisert søker til hver av stillingene. Begge eksterne. Men UiO ønsket verken å intervjue NTNU-professor Aksel Tjora eller NMBU-professor Manfred Heun. I stedet ville universitetet lyse ut stillingen på ny, for å sikre et bredere rekrutteringsgrunnlag.  Det skjedde aldri før høsten 2018. I mellomtiden ble mandatet for ombudene revidert, etter ønske fra rektor Svein Stølen. Blant endringene som ble gjort, var at kun UiO-ansatte professorer skulle kunne søke stillingene.

Forskningsombudet som Det medisinske fakultet hadde sammen med OUS og Ahus i nesten ti år, gikk av i mai 2017 og er foreløpig ikke blitt erstattet. Meningen har likevel vært at det skal tilsettes et nytt ombud og så her, som for UiO sin del skal gjelde for de ansatte ved Institutt for klinisk medisin.

Av Helene Lindqvist
Publisert 21. mars 2019 12:14 - Sist endra 22. mars 2019 11:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere