Søkte stillingen som vitenskapsombud: – Hadde forventet en mer seriøs behandling

UiO er ikke fornøyd med at NTNU-professor Aksel Tjora er eneste søker til stillingen som vitenskapsombud for humsam-fag. Nå skal stillingen lyses ut på nytt.

NTNU-KJENDIS: – Det stemmer at jeg lenge har vært en kritisk røst i systemet på NTNU. Jeg har også vært ute i offentligheten med kritiske ytringer om utviklingen i sektoren generelt. Men det ville overrasket meg veldig om det har spilt inn i denne ansettelsesprosessen, sier Aksel Tjora.

Foto: Sølvi Waterloo Normannsen/ Universitetsavisa

Forrige uke meldte Uniforum at NTNU-professor Aksel Tjora er eneste søker til den utlyste stillingen som vitenskapsombud for humsam-fagene på UiO.

Uten engang å ta en telefon til Tjora, har UiO imidlertid besluttet at det er behov for et bredere rekrutteringsgrunnlag. Stillingen skal derfor lyses ut på ny.

Fikk ikke tak i UiO-ledelsen

Tjora beskriver UiOs håndtering av søknadsprosessen som «pussig».

Vitenskapsombud

* UiO vedtok i desember 2015 å opprette to vitenskapsombud. Et for humaniora og samfunnsfag og et for realfag og medisin. Mandatet for ombudene ble vedtatt i UiOs styre i juni 2016.
* Begge stillingene er lyst ut, men ingen er besatt.
* Søkerfristen på stillingen som ombud for humsam-fagene ble første gang forlenget til 18. april, etter at ingen søkere meldte seg innen fristen. Deretter ble den forlenget til 30. april, samtidig som stillingen som ombud for mednat-fagene også ble lyst ut med denne fristen.
* Det har nå meldt seg én kvalifisert søker (professorkompetanse) til hver av stillingene. UiO har foreløpig besluttet at humsam-stillingen skal lyses ut på ny.
* Vitenskapsombudet skal ifølge utlysningsteksten være en uavhengig bistandsperson som har i oppgave å gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte i forskningsetiske spørsmål. Ombudet kan også opptre som uformell megler.

Forskningsombud

Siden 2008 har Det medisinske fakultet, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus hatt et felles forskningsombud.

Forskningsombudet er et kontaktpunkt for ansatte i saker hvor man mistenker brudd på anerkjente vitenskapelige redelighetsnormer i forskning, så som forfalskning, fabrikkering og plagiering.
Også mindre alvorlige tilfeller, som uberettiget forfatterskap, publiseringsskjevhet (bias) og andre former for brudd på fullstendighetsprinsippet, omfattes av forskningsombudsordningen.

– Første gang jeg hørte noe i det hele tatt, var da Uniforum ringte og sa at det bare var meg som hadde søkt. Så fikk jeg denne e-posten i dag tidlig, hvor det står at UiO ønsker et bredere rekrutteringsgrunnlag og derfor lyser stillingen ut på ny, forteller Tjora.

Han er forbauset over at UiO ikke tok kontakt med ham for en samtale før de besluttet at de behøvde flere søkere.

Selv har han forsøkt gjentatte ganger å komme i kontakt med UiO for å få vite mer om hvordan de tenker om stillingen, uten å lykkes.

– Fredag prøvde jeg å kontakte prorektor Ragnhild Hennum. I dag ringte jeg personaldirektør Irene Sandlie, som var navngitt i e-posten jeg mottok. Hun tok ikke telefonen, og ringte heller ikke tilbake, beskriver Tjora.

Lover ikke ny søknad

– Jeg hadde forventet en mer seriøs behandling enn dette, sukker professoren.

– Kommer du til å søke stillingen på nytt?

– Jeg vet ikke. Det finnes andre ting som er vel så interessant å bruke tida på enn å søke samme stilling to ganger.

– Ved NTNU er du kjent for å være en slags «bråkmaker»? Kan det ha spilt inn, tror du?

– Det stemmer at jeg lenge har vært en kritisk røst i systemet på NTNU. Jeg har også vært ute i offentligheten med kritiske ytringer om utviklingen i sektoren generelt. Men det ville overrasket meg veldig om det har spilt inn i denne ansettelsesprosessen, sier Tjora.

Det har foreløpig ikke lykkes Uniforum å få UiOs kommentar til kritikken fra Tjora.

Uklar status for mednat-ombudet

Stillingen som vitenskapsombud for mednat-fag hadde samme søknadsfrist som stillingen Aksel Tjora søkte, nemlig 30. april.

Også til denne stillingen meldte det seg kun én kvalifisert søker: professor Manfred Heun ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Overraskende, synes NMBU-professoren.

– Hvorfor har du søkt stillingen?

– Det er en veldig viktig og interessant stilling, og jeg mener jeg har mye å bidra med, sier Heun til Uniforum.

UiOs pressevakt kunne i løpet av tirsdagen ikke gi et svar på om også denne stillingen skal lyses ut på ny.

– Forståelig at interne ikke søker

Professor og styremedlem i Akademisk forum Janne Bondi Johannessen er ikke overrasket over at det ikke er kommet noen interne søkere til de to stillingene.

– Det er veldig forståelig. De færreste har noe ønske om å utfordre egen ledelse, og dermed utsette seg selv for mulige konsekvenser som følge av det. En slik situasjon kunne et internt rekruttert ombud fort havnet i, påpeker professoren.

– Har en slik frykt grunnlag i virkeligheten?

– Ledere har ganske stor makt, og mange er ikke så glade i å få motbør. Så det er klart at dersom man gjennom sin ombudsrolle er den personen som gir lederen motbør, så kan det få konsekvenser. Og derfor tror jeg det er bra for alle at ombudene kommer utenfra, sier Johannessen.

Hun ser det som positivt at stillingen som ombud for humsam-fag nå lyses ut på ny.

– Det er alltid uheldig når det ikke er konkurranse om en stilling, så det synes jeg er fint. Denne gangen vil UiO kanskje lyse ut bredere, og på en måte som tydeliggjør at de også ønsker seg søkere utenfra.

Skal også rekruttere forskningsombud

Det medisinske fakultet har i samarbeid med Oslo universitetssykehus og A-hus hatt et forskningsombud siden 2008.

Professor emeritus Peter Kierulf har hatt stillingen helt siden den gang, men 31. mai går kontrakten hans ut. Lite tyder på at institusjonene rekker å få på plass et nytt ombud innen da, men det jobbes med saken, ifølge dekan Frode Vartdal. Han skriver dette i en e-post til Uniforum:

– Det medisinske fakultet, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus arbeider med å etablere et mandat  for Redelighetsutvalg samt tilhørende retningslinjer for saksbehandling i henhold til ny forskningsetikklov som trådte i kraft 1. mai 2017. I dette arbeidet vil man også se på hvordan forskningsombudsordningen og ombudets mandat best kan innordnes institusjonenes lovpålagte krav om kvalitetssystem for forskningsetikk, i det ombudsordningen som sådan ikke er lovregulert. Det er imidlertid partenes klare ambisjon å få dette på plass så raskt som mulig ettersom den nye loven allerede har trådt i kraft.

Av Helene Lindqvist
Publisert 9. mai 2017 20:15 - Sist endra 9. sep. 2019 16:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere