Februar

Publisert 28. feb. 2017 17:29

Vitenskapsombudet for humsam skal dekke fem fakulteter, to senter, ett museum og universitetsbiblioteket på en tyve prosent stilling. Det holder fint, mener jusdekan Dag Michalsen. Forskningsombud Peter Kierulf synes derimot stillingen er for liten.

Publisert 28. feb. 2017 15:00

En tidligere forsker ved Universitetet i Agder får kritikk, men har ikke opptrådt vitenskapelig uredelig, mener Granskningsutvalget. Også Universitetet i Agder og den nasjonale publiseringsindikatoren får kritikk.

Publisert 28. feb. 2017 04:00

– For oss er det fint å treffa folk og at folk kan treffa oss. Det seier rektorkandidat Svein Stølen og prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo medan dei driv valkamp i Niels Treschows hus på Blindern.

Publisert 27. feb. 2017 17:56

Legene tapte mot arbeidsgiverforeningen Spekter i Rikslønnsnemnda. Akademikerne varsler arbeidsrettssak.

Publisert 27. feb. 2017 04:00

Forskingsombod Peter Kierulf og professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk var rett før helga i møte med UiO-rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Ragnhild H. Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe. Temaet for møtet var korleis den forskingsetiske beredskapen kan styrkjast ved UiO.

Publisert 24. feb. 2017 14:56

Forskningsombudet for medisinske fag har fått kritikk av ledelsen både ved UiO og OUS for å opptre som partsrepresentant. Nå får medisindekan Frode Vartdal snart et vitenskapsombud i tillegg.

Publisert 23. feb. 2017 12:37

– Teamet mitt støttar fullt ut dette initiativet, og me vil sjølve delta i det, opplyser rektorkandidat Hans Petter Graver til Uniforum. Graver støttar derimot ikkje appellen frå rektorkandidat Svein Stølen om at UiO som institusjon skal delta i March for Science.

Publisert 22. feb. 2017 15:27

Til tross for søkekomiteens innsats, tok ingen utenfor UiO utfordringen om å stille som kandidat i rektorvalget. Avslaget ble begrunnet på flere ulike måter overfor komitéleder Vibeke Grøver.

Publisert 22. feb. 2017 13:04

Mange tusen bilete av folkegrupper i Mongolia blei funne i fem Amerika-koffertar på Kolbotn i fjor. Samlinga tilhøyrde eventyraren og tobakkshandlaren Oscar Mamen og antropologen Ethel Lindgren. No har Kulturhistorisk museum ved UiO overtatt samlinga.

Publisert 22. feb. 2017 12:44

Aldri før har Noreg brukt så mykje ressursar på forsking som no. I 2015 gjekk 1,93 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) til forsking og utviklingsarbeid. Det syner FoU-statistikken til SSB og NIFU.

Publisert 21. feb. 2017 10:00

REGIONSSTUDIER: – Uten opptak til en egen studieretning blir Latin-Amerika-studier normalisert, for vi har ikke USA-studier eller Frankrike-studier heller, sier instituttleder Karen Gammelgaard.

Publisert 21. feb. 2017 04:00

Heile måndag dreiv rektorkandidat Hans Petter Graver saman med prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich valkamp på Blindern. – Det er verdifullt og lærerikt å få kontakt med engasjerte studentar og tilsette, synest Graver.

Publisert 20. feb. 2017 14:04

Flere av OUS’ vitner «diktet» da de forklarte seg i varslersaken i Oslo tingrett, hevder professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk. Selv vitnet han til fordel for den unge forskeren som har saksøkt sykehuset.

Publisert 20. feb. 2017 10:47

Stockholm: Fungerende rektor ved Karolinska Institutet har en klar analyse av hvorfor Macchiarini-affæren fikk utvikle seg til å bli en skandale. Om regjeringen vil, overlater hun snart kontoret til Ole Petter Ottersen.

Publisert 17. feb. 2017 04:00

Alle universiteter skulle ansette 50 prosent flere lærlinger. UiO hadde åtte lærlinger. Det har de fortsatt. NTNU økte fra 18 til 61.

Publisert 16. feb. 2017 12:39

Forskningsombud Peter Kierulf ble utsatt for hard kritikk i varslerrettssaken i Oslo tingrett. Særlig reagerer han på forskningsdekan ved Det medisinske fakultet Hilde Nebbs vitnemål.

Publisert 15. feb. 2017 10:10

Ole Petter Ottersen er innstilt som ny rektor av «hörandeförsamlingen» på det prestisjetunge medisinske universitetet Karolinska Institutet i Stockholm. Vitenskapsombud er ett av forslagene han tar med seg fra rektorperioden på UiO.

Publisert 14. feb. 2017 21:01

Om Hans Petter Graver blir vald til rektor, lovar han å innføra grunngjeving av sensur. Om Svein Stølen vinn rektorvalet, vil han gjerne greia ut dette spørsmålet først. Det var truleg den største usemja som kom fram då dei to møttest til den første rektorvaldebatten tysdag ettermiddag.

Publisert 14. feb. 2017 12:49

I dag klokka 14.30 startar den første rektorvaldebatten mellom rektorkandidatane Svein Stølen og Hans Petter Graver i Sophus Lies auditorium på Blindern.

Publisert 13. feb. 2017 15:35

Vitner fra OUS og UiO hevdet at forskeren var krevende å veilede, skremte kollegaer og gjorde seg skyldig i forskningsetisk uredelighet. Spørsmålet er om dette beviser at hun ikke har varslet, og ikke har blitt utsatt for gjengjeldelser.

Publisert 13. feb. 2017 12:37

NOKUT mottok til sammen 7 651 søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i 2016, en liten økning fra året før. Den største endringen i 2016 er den store økningen i antallet søkere fra Syria.

Publisert 13. feb. 2017 12:06

En ny skytjeneste skal gi et felles nordisk kanal- og publikasjonsregister. Norsk senter for forskningsdata står i fremste rekke i dette arbeidet.

Publisert 10. feb. 2017 16:20

Fristen for å melde kandidater til rektorvervet ved UiO har gått ut. Dermed er det avgjort at valgkampen vil stå mellom Graver og Stølen.

Publisert 10. feb. 2017 04:00

Sunniva Rose jobbet knallhardt for å levere doktoravhandlingen sin. Så ble det stille. Flere UiO-fakulteter bruker over seks måneder fra innlevering til disputas. – Det er en veldig intens pause, sier hun.

Publisert 10. feb. 2017 01:50

– Dei siste tiåra har både store og små land respektert internasjonal rett. No er det mykje som tyder på at store land heller vil ta seg meir til rette. Det sa Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre, då han besøkte Aktualitetsveka /Aktualitetsuka på SV-fakultetet i går.