Søknader om godkjenning av utdanning fra Syria, øker mest

NOKUT mottok til sammen 7 651 søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i 2016, en liten økning fra året før. Den største endringen i 2016 er den store økningen i antallet søkere fra Syria.

MASSEFLUKT: Over fire millioner syrere har flyktet ut av landet siden borgerkrigen startet. Flyktningeleiren Zaatari i Jordan, der Flyktninghjelpen driver utdanningssenter, huser flere titalls tusen. I 2016 søkte 871 syrere NOKUT om godkjenning av høyere utdanning tatt ved syriske institusjoner.

Foto: Christian Jepsen, Flyktningehjelpen

Topp tre på søknadstoppen er nå Polen, Syria og Litauen.Til sammen mottok Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) 871 søknader om godkjenning av høyere utdanning tatt ved syriske utdanningsinstitusjoner i 2016. Det er mer enn en dobling fra 2015.

– Våre beregninger tilsier at vi vil motta et enda høyere antall søkere fra Syria og andre flyktningeland i løpet av 2017, slik at det totale antallet søknader kan komme opp mot 9 000. Denne økningen betyr at vi dessverre må utsette oppstart av nye tjenester som kvalifikasjonsvurdering for flyktninger og ny godkjenning av fagskoleutdanning. Vi må også redusere ambisjonsnivået for utvidelsen av godkjenningsordningen for fag- og yrkesopplæring, sier direktør i NOKUT, Terje Mørland i en pressemelding.

– Flyktninger ser ut til å søke NOKUT først etter at de har vært i Norge en tid, slik at vi kan forvente en økning i antall søknader i fortsettelsen.

 Økning på mellom 11 og 18 prosent

NOKUT har oversendt Kunnskapsdepartementet beregninger for søknadsvolumet for 2017. De nye beregningene tilsier at det vil komme et sted mellom 8 500 og 9 000 søknader i 2017, en økning på mellom 11 % og 18 % fra 2016. Den forventede økningen i antall søkere vil skape utfordringer for NOKUTs kapasitet og saksbehandlingstid. Søknader fra typiske flyktningeland som Syria er langt mer tidkrevende å saksbehandle enn søknader fra mer tradisjonelle arbeidsinnvandringsland. Dette skyldes at kvalifikasjonene er kompliserte og at verifisering hos landets utdanningsmyndigheter i mange tilfeller tar lang tid.

Topp tre: Polen, Syria og Litauen

Oppsummeringen for 2016 viser at Polen fortsatt er det landet NOKUT får flest søknader om godkjenning av høyere utdanning fra. Nytt av året var at Syria seilte opp på andreplass på listen over topp 10 land NOKUT får søknader fra, etterfulgt av mer tradisjonelle arbeidsinnvandringsland som Litauen og Serbia. I tillegg opplevde NOKUT søknadsvekst fra andre flyktningeland som Eritrea, Irak og Sudan.

I 2016 fikk NOKUT 7 651 søknader om godkjenning av høyere utdanning fra utlandet. Disse fordelte seg slik etter land:

Topp 10 søkerland 2016:

Land

Antall

Polen

1 083

Syria

871

Litauen

586

Serbia

533

Storbritannia

445

Filippinene

411

Russland

339

India

339

USA

276

Romania

256

 

Emneord: Utdanning, Kvalitet, Internasjonalisering
Publisert 13. feb. 2017 12:37 - Sist endra 13. feb. 2017 12:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere