Januar

Publisert 31. jan. 2017 12:47

Den europeiske universitetsorganisasjonen (EUA) protesterer mot USAs president Donald Trumps ordre om innreiseforbud på 90 dager for personer fra syv land. Universitetets- og høgskolerådet  og styreleder Vidar L. Haanes støtter protesten.

Publisert 30. jan. 2017 16:26

En stipendiat ved UiO mister sannsynligvis forskeroppholdet sitt i USA fordi han er fra Syria. Nå revurderer også andre UiO-forskere sine reiser til USA.

Publisert 30. jan. 2017 12:04

Gøteborgs universitet vil ikke lenger ha Ottersen som ny rektor. Årsaken er at han fortsatt er med i løpet om å bli rektor ved Karolinska Institutet, ifølge en pressemelding

Publisert 28. jan. 2017 04:00

Ein dom i britisk høgsterett er ein siger i den internasjonale kampen mot vilkårleg fengsling. Det meiner jussprofessor Mads Andenæs ved UiO. Saman med tidlegare doktorstudent Eirik Bjørge kom Andenæs med sentrale bidrag til to FN-rapportar dommen byggjer på.

Publisert 27. jan. 2017 15:30

Med konkurranse om undervisningsmidler og bedre lønn til de beste underviserne vil regjeringen endre undervisningskulturen i høyere utdanning. Forskerforbundet frykter enda flere oppgaver til de vitenskapelig ansatte.

Publisert 27. jan. 2017 05:00

– Tiden er moden for mer "trøkk" på utdanning i Norge og på UiO, sier rektorkandidat Svein Stølen. I dag kommer kunnskapsministeren til UiO for å lansere kvalitetsmeldingen.

Publisert 26. jan. 2017 16:38

I 2002 ble bare en student tatt for fusk. Siden den gang har  jukseavsløringene eksplodert ved Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Publisert 26. jan. 2017 02:00

Hva skriver de to rektorteamene om viktige spørsmål for UiO? Uniforum har sammenlignet plattformene.

Publisert 25. jan. 2017 15:55

I dag blei Sophus Bugges hus på Blindern nyopna etter å ha vore under oppussing i eitt og eit halvt år. UiO-rektor Ole Petter Ottersen og HF-studentane Ida Kristine Gangstø Berg og Knut Figenschou utførte den offisielle opninga.

Publisert 25. jan. 2017 11:39

Humaniorameldingen kommer i slutten av mars. Erna Solberg framhever teknologiutvikling på spørsmål om humanioras betydning.

Publisert 24. jan. 2017 16:28

Da trenden ble kjønnsbalanse mellom rektor og prorektor, sluttet menn på UiO å stille til valg som prorektor. Nå vil de bare være rektor.

Publisert 24. jan. 2017 11:15

Det er Kunnskapsdepartementet og ikkje prosjektrådet som tar avgjerda om riving/nybygg eller rehabilitering av Nemko- bygningen skal leggjast til grunn for den vidare prosjektplanlegginga av det nye odontologibygget. Det understrekar ekspedisjonssjef Toril Johansson overfor Uniforum.

Publisert 23. jan. 2017 15:49

Sju av ti studenter på Det humanistiske fakultetet fullfører ikke en grad. Nå har HF studert hvem som faller fra og hva de kan gjøre for å få dem gjennom.

Publisert 23. jan. 2017 02:02

I dag avgjer prosjektrådet for det nye klinikkbygget til odontologi på Gaustad om Nemko-bygningen skal rivast for å gi rom for eit nybygg eller om den skal rehabiliterast.

Publisert 20. jan. 2017 16:36

Den 87 år gamle medisinprofessoren Morten Harboe ved UiO fekk nyleg publisert ein vitskapleg artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet PNAS. – Det er morosamt å forska, seier han til Uniforum.

Publisert 20. jan. 2017 10:36

Etter store kutt i løyvingane til universiteta i Finland, forlèt stadig fleire finnar med doktorgrad landet.

Publisert 19. jan. 2017 15:27

– Me er opptatt av eit godt arbeidsmiljø og ein heilskapleg personalpolitikk slik at me får dei best moglege folka i organisasjonen. Saman med satsing på utdanning blir det det aller viktigaste for oss, seier rektorkandidat Svein Stølen og prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo ved UiO.

Publisert 19. jan. 2017 05:15

Det var et helkristent panel som i går diskuterte utdanning av imamer på Det teologiske fakultet. – Hvis dette blir trenden framover, tror jeg imamene vil ha lite legitimitet i miljøet, kommenterte generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd fra salen.

Publisert 18. jan. 2017 11:16

Da en av UiOs fantastiske formidlere begynte å studere, fikk han høre at universitetet ikke er en fritidsklubb. Nå anbefaler førstelektor Øivind Bratberg UiO å sette av ressurser til de som brenner for god undervisning.

Publisert 17. jan. 2017 15:12

UiO-rektor Ole Petter Ottersen er svært skuffa over diskusjonen om relevans på Kontaktkonferansen. - Denne måten å definera relevans på vil virka konserverande på utviklinga av det norske samfunnet, synest han.

Publisert 17. jan. 2017 11:54
– Vi må også ha studenter som kan reflektere etisk, juridisk og sikkerhetsmessig om data. Det sa statsminister Erna Solberg, da hun åpnet regjeringens konferanse for universiteter og høyskoler i Oslo i formiddag.
Publisert 17. jan. 2017 05:15

En kvinnelig forskers årelange kamp for å få saken sin gjenopptatt, endte i nytt tap i Forskningsetisk utvalg. Nå mener hun det er behov for en ekstern gransking, men UiO-ledelsen sier nei.

Publisert 16. jan. 2017 15:24

På statsvitenskap er det dobbelt så mange som ønsker praksis, som det er plasser tilgjengelig. Nå ønsker LO og NHO å gjøre praksis obligatorisk for alle studenter.

Publisert 14. jan. 2017 12:31

– Det var med litt draghjelp frå søkjarkomiteen me klarte å finna fram til kvarandre, fortel rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich.

Publisert 13. jan. 2017 05:15

Bare rundt 20 prosent av de ansatte på UiO fikk lønnsopprykk i de lokale lønnsforhandlingene. Det kan høres lite ut, men det store flertallet av ansatte har heller ikke krevd høyere lønn.