Januar

Publisert 28. jan. 2017 04:00

Ein dom i britisk høgsterett er ein siger i den internasjonale kampen mot vilkårleg fengsling. Det meiner jussprofessor Mads Andenæs ved UiO. Saman med tidlegare doktorstudent Eirik Bjørge kom Andenæs med sentrale bidrag til to FN-rapportar dommen byggjer på.

Publisert 25. jan. 2017 15:55

I dag blei Sophus Bugges hus på Blindern nyopna etter å ha vore under oppussing i eitt og eit halvt år. UiO-rektor Ole Petter Ottersen og HF-studentane Ida Kristine Gangstø Berg og Knut Figenschou utførte den offisielle opninga.

Publisert 19. jan. 2017 15:27

– Me er opptatt av eit godt arbeidsmiljø og ein heilskapleg personalpolitikk slik at me får dei best moglege folka i organisasjonen. Saman med satsing på utdanning blir det det aller viktigaste for oss, seier rektorkandidat Svein Stølen og prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo ved UiO.

Publisert 19. jan. 2017 05:15

Det var et helkristent panel som i går diskuterte utdanning av imamer på Det teologiske fakultet. – Hvis dette blir trenden framover, tror jeg imamene vil ha lite legitimitet i miljøet, kommenterte generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd fra salen.

Publisert 16. jan. 2017 15:24

På statsvitenskap er det dobbelt så mange som ønsker praksis, som det er plasser tilgjengelig. Nå ønsker LO og NHO å gjøre praksis obligatorisk for alle studenter.

Publisert 14. jan. 2017 12:31

– Det var med litt draghjelp frå søkjarkomiteen me klarte å finna fram til kvarandre, fortel rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich.