Slik skal HF få studentene sine i mål

Sju av ti studenter på Det humanistiske fakultetet fullfører ikke en grad. Nå har HF studert hvem som faller fra og hva de kan gjøre for å få dem gjennom.

- Du har en gruppe mønsterstudenter som studerer akkurat slik som vi ønsker, og så har du en gruppe som studerer lite og avlegger få eksamener, sier studiedekan Eirik Welo.

Foto: Julia Loge

– Hovedfunnet er at de som gjennomfører en grad, gjør det stort sett på normert tid. Du har en gruppe mønsterstudenter som studerer akkurat slik som vi ønsker, og så har du en gruppe som studerer lite og avlegger få eksamener, sier studiedekan Eirik Welo til Uniforum.

Nesten 70 prosent av de som begynner på et studium på HF, fullfører ikke, og gjennomsnittstallene gir inntrykk av at HF-studenten studerer på halv fart, og tar bare litt over 30 studiepoeng i året. Og det er somlekoppene som faller av lasset. Flertallet av de som fullfører en grad ved HF, gjør det på normert tid, viser rapporten.

– Vi har en utfordring med gjennomføring og frafall, og har prøvd mange tiltak tidligere, sier Welo.

Det var ikke så lett å se resultater av tiltakene, så derfor ville HF vite mer om studentene sine. Nå er ti år med HF-studenter analysert.

Det humanistiske fakultetet

  • 5937 studenter
  • 1519 emner
  • 13 bachelorprogram
  • 21 masterprogram

(kilde: HF og NSD)

HFs tre strategier

  1. Følge opp førsteårsstudenten
  2. Rekruttere flere rett fra videregående
  3. Evaluere årsenhetene

Ett år og ut

De fleste som slutter, slutter etter ett år. Derfor mener Welo at de må følge opp førsteårsstudentene.

– Det er da vi har dem, og det er da vi har flest vi kan påvirke og argumentere overfor, sier han.

Rapporten tilbakeviser myten om studenten som shopper studieprogram. De fleste av de studentene som slutter på HF, slutter helt på UiO.

Rapporten sier ikke noe om den personlige motivasjonen til de som fullfører og de som slutter.

– Noen studenter har ambisjoner og ønsker om å avlegge en grad, og noen har det kanskje ikke, og vil ikke avlegge en grad selv om man setter inn tiltak. Det kan nok være et element av at studenter som ikke ønsker å avlegge en bachelorgrad, likevel søker seg hit, sier Welo.

Derfor skal HF også evaluere årsenhetene sine i løpet av 2017, for å se på balansen mellom årsenheter og bachelorgrader.

– Hvordan man skal strukturere høyere utdanning, handler om hva samfunnet trenger, men også om hvordan studentene ønsker å studere, sier studiedekanen.

Unge og målrettede

– Det er skapt et bilde av at HF-studenter er slappe, men det er mange det ikke gjelder for, sier Eirik Welo.

Ifølge undersøkelsen er de yngste de mest målrettede. Studentene som begynte på HF da de var under 22 år, avlegger en grad dobbelt så ofte som de som begynte når de var over 22 år. Og ser man på de som er over 31 år, så faller de fra enda oftere.

Strategi nummer to er å tiltrekke seg flere av de mest målrettede, altså de som kommer rett fra videregående. Derfor har HF blant annet en egen skolebesøksordning som reiser rundt til skoler i Oslo-regionen.

Av Julia Loge
Publisert 23. jan. 2017 15:49 - Sist endra 23. jan. 2017 16:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere